Rebalans

Autotroleju iz Bakra još pola milijuna kuna

Sanja Gašpert

Novac je izdvojen za subvenciju pokrića gubitaka KD-a. Bakarski proračun povećan je za 2.415.000 kuna i iznosi 93.595.000 kunaPrvim rebalansom koji su na sjednici Gradskog vijeća Bakra jednoglasno podržali bakarski vijećnici, ovogodišnji je proračun Grada Bakra povećan za 2.415.000 kuna ili 2,65 posto i sada iznosi 93.595.000 kuna. Kako je u obrazloženju odluke kazala pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Bakra Ivna Kauzlarić, do povećanja proračuna došlo je iz nekoliko razloga, među njima i povećanja prihoda s osnova poreza na imovinu u iznosu od 550 tisuća kuna, povećanja pomoći iz državnog proračuna od 612.505 kuna, kao i povećanja prihoda od financijske imovine od 1.250.000 kuna, koje se odnosi na povećanje planiranih prihoda iz ostvarene dobiti trgovačkog društva Industrijska zona Bakar d.o.o. Kukuljanovo.


Socijalna skrb


Govoreći o dijelu dobiti iz Zone koju će uprihodovati Grad Bakar, Kauzlarić je istaknula kako će ona za prošlu godinu biti oko tri milijuna kuna, a za ovu godinu 5.250.000 kuna. U obrazloženju rashoda, Kauzlarić je kazala kako su najveće promjene u komunalnim djelatnostima, pa se tako predlaže povećanje planiranih rashoda za subvenciju radi pokrića gubitaka javnog gradskog prijevoza u KD-u Autotrolej u iznosu od 500 tisuća kuna.


Bakarski su vijećnici, također jednoglasno, usvojili i novu odluku o socijalnoj skrbi koja će, kako je kazala pročelnica Ureda Grada Bakra Maja Šepac Rožić, unaprijediti i detaljnije definirati socijalne usluge i prava stanovnika Grada Bakra s ciljem kvalitetnije brige za najpotrebitije sugrađane.
– Kako su od donošenja prethodne odluke prošle tri godine, uočena je potreba za određenim korekcijama kako bi se socijalni cenzusi uskladili s povećanjima troškova života i povećanjima mirovina koje su kod nekih korisnika radi minimalnih povećanja dovele do gubitka prava na pomoć. Prema novoj odluci prihodovni cenzus za samca umjesto dosadašnjih 1.300 kuna sada iznosi dvije tisuće kuna. Za dvočlanu obitelj iznosi tri tisuće, za tročlanu četiri tisuće, četveročlanu obitelj pet tisuća, dok se za svakog člana cenzus prihoda povećava za 700 kuna. Novom odlukom preciznije je reguliran način ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje troškova marende i produženog boravka djece u osnovnim školama na bakarskom području. Sada je ovo pravo prošireno za djecu učenike s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koji pohađaju za to posebno organizirane ustanove. Izmjenom prehrane u program sufinanciranja produženog boravka Grad će sufinancirati i dio paušalnog iznosa produženog boravka.


Više prava studentima


– Troškovi programa produženog boravka i marende u osnovnim školama sufinancirat će se u stopostotnom iznosu mjesečne cijene za dijete korisnika uvjeta prihoda ili posebnog uvjeta, 50 posto iznosa cijene za dijete korisnika dječjeg doplatka, u stopostotnom iznosu mjesečne cijene za djecu učenike smještene u udomiteljsku obitelj na temelju rješenja Centra i za djecu učenike s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koja pohađaju za to posebno organizirane ustanove, kazala je Šepac Rožić. Dodala je kako će se novom odlukom proširiti broj korisnika koji ostvaruju pravo na povećano sufinanciranje ekonomske cijene usluga dječjih vrtića na području Grada. Korisnici koji ispunjavaju uvjet prihoda imaju pravo na stopostotno sufinanciranja troškova za sve pedagoške godine. Roditeljima koji ostvaruju pravo na dječji doplatak, Grad će sufinancirati troškove vrtića u 25 posto iznosa za sve pedagoške godine neovisno o dobi djeteta, osim za pedagošku godinu koja prethodi upisu djeteta u prvi razred osnovne škole, kada će subvencija biti 50 posto. Također, ovom odlukom proširit će se prava studenata koji ispite polažu u jesenskom roku te će im biti odobrena pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza i tijekom mjeseca rujna, što prethodnom odlukom nije bilo predviđeno, istaknula je Šepac Rožić.


Povećana ekonomska cijena usluga dječjeg vrtića


Jednoglasno je donesena i odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar, kao i dvaju dječjih vrtića sa Škrljeva, Bambi i Pčelice, čiji osnivač nije Grad Bakar.


– Budući da su od 2012. godine u kojoj je definirana važeća ekonomska cijena, nastale promjene na tržištu u obliku rasta cijena energenata, hrane i sveukupnog standarda usluge, došlo je do potrebe povećanja ekonomske cijene dječjeg vrtića. Prijedlog nove ekonomske cijene za DV Bakar je 2.100 kuna za vrtićku skupinu u trajanju programa od 10 sati dnevno te 2.400 kuna za jasličku dob. Kako povećanje nove ekonomske cijene ne bi teretilo roditelje, bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić, na temelju prijedloga Ureda Grada donio je ovaj prijedlog odluke u kojem je izmijenjena postotna vrijednost koja će se naplaćivati od roditelja, korisnika usluge. Cijena za korisnike, roditelje ostat će nepromijenjena u iznosu od 750 kuna. Iznos sudjelovanja roditelja u plaćanju umanjit će se i za drugo dijete, 50 posto, dok je za treće i svako sljedeće dijete umanjenje stopostotno. Djeca u socijalnom programu Grada Bakra imat će stopostotno umanjenje u DV Bakar i ostalih vrtića na području Grada čiji osnivač nije Grad Bakar, dok će za korisnike dječjeg doplatka cijena vrtića biti umanjena 25 posto za sve godine osim u godini predškole kada će umanjenje u plaćanju biti 50 posto, kazala je Maja Šepac Rožić.