Outsourcing

Autotrolej Rijeka plusu mjesečno plaća više od 200 tisuća kuna za kontrolu šverca putnika u autobusima

Damir Cupać

Foto: D. ŠKOMRLJ

Foto: D. ŠKOMRLJ

Uslugu koja se obavlja u autobusima koji prometuju na području Grada Rijeke i 12 jedinica lokalne samouprave riječkog prstena, obavlja 28 djelatnika Rijeka plusa, odgovorio je gradonačelnik Vojko Obersnel na vijećničko pitanje mostovca Josipa KukuljanaRIJEKA – Komunalno društvo Autotrolej plaća mjesečno drugoj gradskoj tvrtki, Rijeka plusu, više od 200.000 kuna za poslove kontrole putnih karata u ovom riječkom prijevozniku.


Taj podatak iznio je gradonačelnik Vojko Obernsnel odgovarajući na vijećničko pitanje mostovca Josipa Kukuljana.


– Djelatnici TD-a Rijeka plus d.o.o. obavljaju kontrolu putnih karata u autobusima KD-a Autotrolej. Navedena kontrola provodi se temeljem zaključenog Ugovora između KD-a Autotrolej i TD-a Rijeka plus za nabavu usluga održavanja vozila i ostalih pratećih usluga. Tim ugovorom definirani su poslovi koje za KD Autotrolej obavlja TD Rijeka plus, Odjel kontrole.
Usluga pregleda karata mjesečno iznosi 211.680 kuna bez PDV-a. Ovu uslugu koja se obavlja u autobusima koji prometuju na području Grada Rijeke i 12 jedinica lokalne samouprave riječkog prstena, obavlja 28 djelatnika Rijeka plusa. Prosječno dnevno jedan kontrolor obavi 600 kontrola putnih karata i to papirnatih, digitalnih i upisanih prava na gradsku karticu. Kontrolori putnih karata rade 365 dana u godini u dvije smjene, odgovorio je Obersnel. Riječki gradonačelnik dodao je da pored kontrole putnih karata Rijeka plus provodi kontrolu točnosti odvijanja voznog reda, ispravnost uređaja za sustav naplate putnih karata, kontrolu vozača uključujući odnos prema putnicima, kontrolu popunjenosti autobusa te urednost autobusa.


Kukuljana je zanimalo i na koji sve način djelatnici Rijeka plusa naplaćuju kazne od putnika u autobusima Autotroleja, kome sve ide utržak i u kojem postotku od naplaćenih kazni od putnika u Autotroleju koji nisu imali kartu te koliki je bio ukupan prihod od naplaćenih kazni od putnika u Autotroleju koji nisu imali kartu za mjesec siječanj, veljaču i ožujak 2019. godine.


– Djelatnici Rijeka plusa kazne od putnika u autobusima Autotroleja naplaćuju temeljem Ugovora o održavanju vozila i ostalih pratećih usluga zaključenog između KD-a Autotrolej i TD-a Rijeka plus. Jedna od ugovorenih usluga je i kontrola putnih karata u autobusima javnog gradskog prijevoznika.


Kazne se naplaćuju izravno na licu mjesta putem kontrolorskog uređaja ili temeljem izdane Opomene, ukoliko zatečeni korisnik usluge nije u mogućnosti platiti kaznu na licu mjesta. Iznos kazne je 100 kuna uvećano za pripadajuću vrijednost putne karte, ovisno o zoni u kojoj se trenutačno nalazi putnik. Slijedom navedenog, ukupan iznos koji putnik bez karte mora namiriti jest za prvu zonu 110 kuna, za drugu zonu 113 kuna, za treću zonu 116 kuna i za četvrtu zonu 120 kuna.


Prihod od naplaćenih kazni je prihod Komunalnog društva Autotrolej. U prva tri mjeseca ove godine, ukupan prihod KD-a Autotrolej od kazni za putnike koji nisu imali kartu iznosio je 18.400 kuna bez PDV-a koji ne čini prihod Društva, pojasnio je Obersnel.