Ex tempore

ATELJE NA OTVORENOME Kreativa 54+ ispunila Kružnu ulicu umjetničkim stvaralaštvom

Biljana Savić

Foto M. Gracin

Foto M. Gracin



RIJEKA – Mali atelje na otvorenome ispunio je  Kružnu ulicu, bilo je to umjetničko stvaranje na otvorenom EX TEMPORE, koje je održano u sklopu projekta Kreativa 54+. Iako je Kružna ulica mala, mjesto radnje bilo je, kaže nam Heni Strčić, ravnateljica Narodnog učilišta Rijeka, mikrolocirano ispred prostorija Matice umirovljenika Rijeka, kako bi se i oni pridružili radu pod vedrim riječkim nebom. U slikanju, crtanju i keramičkim vještinama sudjelovali su polaznici radionica crtanja i slikanja i radionica keramike, ali i pozivali posjetitelje i prolaznike da se uključe u kreativni proces nastanka likovnog djela.


Cilj ove finalne aktivnosti projekta Kreativa 54+ je kroz prezentaciju različitih tehnika umjetničkog stvaralaštva pružiti perspektivu starijim osobama da mogu biti aktivni sudionici društvenog života zajednice. 


– Polaznici su godinu dana na Narodnom učilištu u Rijeci učili su sve osnove slikarskih i crtačkih tehnika, od  tuša, olovke, ugljena i akvarela i akrila; upoznali su likovni jezik i akcent je na promatranju, a većina ih je došla bez ikakvog iskustva, došli su zbog ljubavi i afiniteta prema slikannju i crtanju, kazala nam je prof. Silvana Konjevoda, koja je polaznike uvela u svijet crtanja i slikanja.




Ponedjeljak u podne u Filodrammatici će biti završna izložba svih polaznika. Ravnateljica Strčić kaže da je tečaj pohađalo 40 sudionika, među njima i dvoje gluhonijemih, a projekt je financirala EU. 


Foto M. Gracin


Foto M. Gracin