Dom sv. Ane

APEL JAVNOSTI Svako saznanje o nasilju u obitelji treba hitno prijaviti

Mirjana Grce

Foto I. Tomić

Foto I. TomićRIJEKA Povodom stravičnih događaja nasilja nad djecom u Pagu i napada maloljetnika nožem na majku u Trilju, u ime sv. Ane, Caritasovoga doma za žene i djecu žrtve obiteljskoga nasilja, apel javnosti uputila je ravnateljica toga doma s. Suzana Samardžić sa stručnim timom doma – Marinom Kocijan Ratkajec, socijalnom radnicom, Sanjom Borić, pedagoginjom, Draženkom Šepić Labrović, psihologinjom i Natašom Juriša, pravnicom. Apel su uputili na presici održanoj u Nadbiskupskom domu u Rijeci, temeljeći ga na više od dva i pol desetljeća iskustva rada sa žrtvama obiteljskoga nasilja.


– Na temelju dugogodišnjeg iskustva rada sa žrtvama obiteljskoga nasilja smatramo se mjerodavnim izjaviti, bez moraliziranja, gdje je praksa u radu svih instancija zakazala i predložiti što bi trebalo učiniti, odnosno kako izbjeći ovakve strahote, objasnila je ravnateljica Samardžić, podastrijevši neke činjenice. Prije svega, rekla je da svako saznanje o obiteljskom nasilju hitno i bez čekanja treba prijaviti, da su svi dužni i svi imaju moralnu odgovornost prijaviti nasilje.


– Dugotrajno izrečene sudske mjere nadzora nad obitelji kod bilo kakvog zanemarivanja i zlostavljanja malodobnog djeteta treba vremenski ograničiti, a ne unedogled produžavati. Predškolsku djecu čim se adaptiraju na novu sredinu u ustanovi trebalo bi čim prije upisati u jaslice ili vrtić da budu sa svojim vršnjacima. Naime, majke pred djecom često i dalje iznose svoje doživljaje nasilja, što dodatno viktimizira djecu. Imamo primjera dobre prakse, pokazalo se to vrlo učinkovito, kada smo prije nekoliko godina bili zamoljeni od našeg resornog Ministarstva, a radilo se o teškom razbojstvu, teškom ranjavanju novorođenčeta i same majke od oca djeteta, zaštititi ih od šire javnosti jer dotad obitelj nije nikada bila u tretmanu. Kod mjere nadzora od strane centra za socijalnu skrb trebalo bi dolaziti u posjet bez najave. Iskustvo pokazuje da kod unaprijed najavljenih posjeta takve obitelji prikazuju poželjnu, ali lažnu socijalnu sliku dobroga roditelja, »sve u redu«, a djeca su i dalje podvrgnuta prikrivenoj teškoj patnji.


Za vrijeme konfliktnih i teških brakorazvodnih parnica u slučajevima prijavljenih nasilnih ponašanja, potrebno je djecu s majkom smjestiti u sigurne kuće, barem do okončanja postupka, kako bi se otklonio rizik ponavljanja nasilja, poručila je u apelu s. Samardžić. Isto tako, ta poruka Doma sv. Ana ističe da centri za socijalnu skrb i sve institucije moraju biti umrežene kako bi putem međusobne suradnje lakše pomogli obiteljima u riziku od nasilja.

Odgovarajući na pitanja novinara, stručni tim doma poručio je da se u sustav socijalne skrbi ne ulaže dovoljno, da centri za socijalnu skrb nemaju dovoljno socijalnih radnika, da nemaju ni dovoljno vozila za terenski rad, da socijalni rad treba prvenstveno biti na terenu, a ne u mnoštvu izvješća koja se od centara traže.