S kamika i mora

Piše Slavica Mrkić Modrić: Ala, ljudi homo Marele pomoć!

Slavica Mrkić Modrić

Slavica Mrkić Modrić / Snimio Marko GRACIN

Slavica Mrkić Modrić / Snimio Marko GRACIN

Va potresu ki j’ zadesil Banovinu prez ičesa ostalo je puno ljudi. Jedna od takoveh je i Marela MorićSe mi najbolje za rojendan! Dobro, sada smo to odbavili, aš zač bin ja bila huja leh su drugi. Neki »privatizira« tuje kući, stani, tereni, more, plaži, umjetnine, misli i ča ja znan ča se ne, pa ovo moje »privatiziranje« kantunića koga mi je još 1992. leta na korištenje dodelil pokojni Veljko Vičević, ni neš ča bin, i da ju iman, a niman, morala zapisat va imovinsku karticu.


Kakova san, zapisala bin, ma ne bin rekla da j’ ovo moj kantunić leh je kantunić od Novoga lista koga će pokle mane neki, nadan se i dobit va nasljeđe. Kod ča san ga ja dobila od seh oneh čuvari lipe nan čakavske besedi ki su pisali prvo mane, a i oneh ki su va ovomu delu novine pisali skupa smanun.


Fala sen, dobro, i malo manje znanen ljuden ki su mi rojendan čestitali, kod i onen ki mi nisu aš sako zač ima svoje zato, pa se neću pačat. Jako san kuntenta ča mi j’ čestital celi moj zavičaj, aš ni leh Mišo Kovač ta ki more reć »svi me znaju va mom zavičaju«.
Leh još da navadin dignut ruki i držat zajik za zubimi, i moj Mišo, dobit ćeš konkurenciju. Naravno da j’ ovo z rukami škerac, aš kako mi j’ mat rekla – ljudi te vole, aš ča bi s tobun, smile se. Ja moju majku Vajku naprosto obožavan aš niki ne more složit tuliko dobar »motivacijski govor« kod ča ga ona da.


A sad ću vas neš lipo prosit i molit. Gren spočetka, da ne bin ovako tafljasta ča zatafljala. A početak govori da j’ va potresu ki j’ zadesil Banovinu prez ičesa ostalo puno ljudi. Jedna od takoveh je i Marela Morić.


Ona j’ dugoletnja novinarka Radio Petrinje, va penzije. Kad je zatreslo uspjela j’ zet mobitel i leki, se drugo od njeje imovine, šlo j’ va niš. Kako njoj je i familju strefila ista nevolja, ni njoj se bilo kamo va Petrinje pospravit pa kada j’ preko dobreh ljudi čula da jedan rečki hostel nudi stradalimi smještaj ni imela puno ča za mislet. Došla j’ na Pećine va Dharmu.


Tamo smo se i upoznale kad san ja tamo došla delat reportažu. Marela j’ jedna divna, tepla i jako emotivna osoba. Kuliko se god ona trsila pukazat da se sa sen ten dobro nosi, ni to baš tako. Ma, moreš to prodat nekomu ki j’ drugačji od tebe, ali ne i onomu ki j’ sličan tebe.


Valje san dokončala da njoj ni najveća žalost ni stan ki ima on sakramenski črljeni iks, ni to ča nima niš osin trenirke va koj je z doma pobigla, nju najveć muči to ča ni va svojoj Petrinje. To j’ neš ča ja jako dobro razumen.


Gostovala j’ Marela i va mnogemi drugemi medijimi z ovoga područja i nikada ni povedala o sebe i o svomu gubitku leh je stalno navrezala o svojoj Petrinje. Nikada neću pozabit kako mi j’ rekla da j’ Petrinja grad lipa ke su zasajene još va vrime Napoleona i kuliko j’ bila kuntenta aš njin potres ni naškodil, da j’ Petrinja grad bekari, grad lončari, grad glazbeniki, zaspraven mali grad velikoga srca.


E, pa Marela je jušto pravi predstavnik ovoga grada. Niš ne pita, niš ne moli i ufa se da će bit bolje. Sen je zahvalna za saku lipu besedu, ma patnju nosi va očijah. Rekla je da je njoj pu nas prelipo, da smo dobri i dragi ljudi, da j’ Rika divan grad, ma… Marela bi doma. Ona bi va svoju Petrinju.


I zato vas prosin i molin, ako ki od vas ki čitate ov kantunić imate kampericu ku morete donirat, ale kontejner donirajte ih Mareli. Spasit ćete jednu dušu. Ako ne, nema veze, već ćemo nekako.


Kako bi Marela rekla – glavno da se ja opet smijem. Najme, doklen ni došla v Riku da se ni nasmela. Puneh sedan dan za nekoga ki j’ vavek bil nasmijan, to j’ značilo strah da se već nikada neće moć smet.


Srićon, Rika nosi smeh va duše, pa j’ zlečila i Marelu, i još mnoge Petrinjce ki su utjehu od sega našli va njoj, pa magari to bilo i zakratko aš saki se najglasneje smeje va svomu zavičaju.


Pa se tako dan i ja i to okol predstojećeh lokalneh izbori. Bit će to, nakon puno let izbori za pamćenje. Kampanja j’ već počela. Podmetanja i nametanja isto tako. Po ceste ne čujen leh štorije od koroni, sad ga si imaju z izborimi.


Neka je tomu tako, veseli me se to, aš znači da j’ ljuden stalo. Da misle na se i na budućnost. Leh vas molin, ne budite kod oni čelnici zadnje vrime po medijeh spominjani – ne mislite leh na se, mislite i na seh nas, a pogotovo mi ne pozabite na Marelu.


Ako moremo, pomorimo njoj da se vrne va svoje aš samo jedno mesto na svitu zove se dom. I za njega ne rabi bit parićan, ako si čovik, parićan si za njega od rojenja.