KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

Predložen gradski proračun Rijeke za sljedeću godinu od 1,2 milijardi kuna

Damir Cupać

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Gradonačelnikova ocjena je da je prijedlog proračuna za sljedeću godinu realan i održiv, okrenut odgoju i obrazovanju.RIJEKA – Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović proslijedit će Gradskom vijeću na prihvaćanje prijedlog proračuna za 2022. godinu koji iznosi oko 1,2 milijarde kuna, a što je povećanje za 22,5 milijuna kuna (1,9 posto) u odnosu na iznos proračuna za 2021. godinu. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2023. godinu iznosi oko milijardu kuna, a za 2024. godinu 928 milijuna kuna.


– Projekcije se planiraju u manjim iznosima, što je očekivano. Naime, za godine projekcija se uvijek prilikom donošenja proračuna planiraju manji iznosi jer će se tek u budućem razdoblju pojaviti nove mogućnosti za prijavu novih projekata na buduće natječaje za sufinanciranje iz europskih sredstava, što utječe na prihode od pomoći, bit će novih informacija i saznanja o zainteresiranim investitorima što utječe na prihode od komunalnog doprinosa i drugo, pojasnio je Filipović.


Gradonačelnikova ocjena je da je prijedlog proračuna za sljedeću godinu realan i održiv, okrenut odgoju i obrazovanju, podsjetivši da je uvedena potpuna proračunska transparentnost budući da svi mogu vidjeti svaki račun koji izdaje Grad Rijeka ili proračunski korisnici.


Manji rashodi
– Što se tiče rashoda, oni su manji u odnosu na prihode pa očekujemo suficit do 45 milijuna kuna, a sve u skladu s planom smanjenja obaveza Grada Rijeke sukladno planu koji smo donijeli. Kao što sam i najavio, u prijedlog proračuna ugrađeno je smanjenje prireza za jedan posto, a do kraja ovog mandata cilj je da prirez bude vraćen na 10 posto. Grad Rijeka je i do sada povlačio najviše europskih sredstava u Hrvatskoj pa su prihodi s te stavke postali drugi najveći proračunski prihod.


Nastavljamo s ulaganjima u izgradnju cesta i javnih površina, sredinom sljedeće godine bit će u potpunosti dovršen kompleks Benčić, nastavit će se projekt POS-a izgradnjom stanova na Martinkovcu, ali i na novoj lokaciji na Krnjevu, osigurana su sredstva za poduzetničke zone Bodulovo i Energana, povećane su subvencije poduzetnicima. Nastavljamo s pojačanim ulaganjem u odgoj i obrazovanje, subvencionirat ćemo privatne vrtiće, povećati kapacitete dječjih vrtića, naveo je Filipović. On je naglasio da se zadržava razina socijalnog programa, s tim da u sljedećoj godini kreće nova mjera, a riječ je o dvostrukom povećanju sredstava za novorođenu djecu.


Kultura i sport


Kada je riječ o kulturi, Filipović je izrazio zadovoljstvo završetkom projekta Benčić i preseljenjem gradske knjižnice u T-objekt koje se očekuje do sredine 2022. godine.


– Osigurali smo milijun kuna više za javne potrebe u sportu, s tim da će se iznosi povećavati i u sljedećim proračunskim godinama. Kao što smo već najavili, očekuje nas i uređenje nogometnih igrališta, a prvo je na redu igralište “Robert Komen” na Podmurvicama, podsjetio je Filipović.


– Što se tiče rashoda, oni su nešto veći u odnosu na ovu godinu jer očekujemo novo zapošljavanje kako bi povećali vrtićke kapacitete. Ukupno je za plaće zaposlenih u Gradu Rijeci i kod proračunskih korisnika predviđeno 413 milijuna kuna.


Od ukupnih rashoda za zaposlene u 2022. godini, iznos od 71,2 milijuna kuna (17 posto) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi. Trenutno je u gradskoj upravi zaposleno oko 500 ljudi s tendencijom pada, zaključio je Filipović.