PREDŠKOLSKI ODGOJ

Poziv roditeljima polaznika DV-a Fijolica: prijave za predškolu u Novom do 1. ožujka

Robert Šimonović

Fijolica, dječji vrtić, Novi Vinodolski

Fijolica, dječji vrtić, Novi VinodolskiNOVI VINODOLSKI – Dječji vrtić Fijolica iz Novog Vinodolskog poziva roditelje predškolske djece s prebivalištem ili boravištem na području grada Novog Vinodolskog, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, na upis u program predškole. Upis se provodi do 1. ožujka. Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.


Program će se provoditi od 4. ožujka do 14. lipnja u trajanju od tri sata svaki radni dan. Roditelji će prije početka programa dobiti detaljnije upute o programu održavanja i vremenu realiziranja predškole. Program predškole je besplatan. Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom se predaje putem e-mail adrese: [email protected] ili osobno u poštanski sandučić vrtića/tajniku (uz najavu na 051/559 050).


Prije početka programa predškole roditelji su obvezni dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Uz zahtjev za upis je potrebno priložiti prijavu za upis koja se može preuzeti na mrežnoj stranici DV-a Fijolica, presliku djetetovog rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih te dokaz o prebivalištu ili boravištu djeteta na području grada Novog Vinodolskog (preslika osobne iskaznice djeteta ili potvrde MUP-a o prebivalištu/boravištu djeteta u PDF formatu).