NOVI NAMET

Posebne košarice za pseći izmet Gradu su preskupe. Hoće li se Rijeka gušiti u smradu kad poskupi odlaganje smeća?

Sanja Gašpert

Foto I. TOMIĆ

Foto I. TOMIĆ

Nabava, održavanje i redovito pražnjenje takvih košarica podrazumijevaju značajne troškove koji se financiraju iz sredstava prikupljenih od svih građana, pa i onih koji kućne ljubimce uopće nemaju, navode u Gradu RijeciRIJEKA – Čekajući odgovor Grada Rijeke i Komunalnog društva Čistoća, vezano uz pritužbe dijela građana Pehlina oko naplate novih spremnika za smeće, zbog kojih smo upite spomenutima poslali prije nekoliko dana, a o čemu je naš list već izvjestio u jučerašnjem broju, u našu redakciju javila se još jedna nezadovoljna Riječanka, ovaj put s područja Mjesnog odbora Srdoči, na kojem je ovog ponedjeljka, uz mjesne odbore Grbci, Gornji Zamet, Pehlin te MO Škurinje (ulice Tibljaška cesta, Škurinjskih boraca, Škurinjska cesta, Škurinje, Put Lovrankini) započelo korištenje dodijeljenih individualnih i zajedničkih spremnika za komunalni otpad.


Ta je Riječanka na odgovor Grada Rijeke, koji je proslijedila i našoj redakciji, čekala gotovo dva mjeseca, dok je odgovor KD-a Čistoća koji nam je također poslala, dobila za samo jedan dan.


Neugodni mirisi


– S obzirom na najavu novog načina prikupljanja otpada za višestambene zgrade u obliku zajedničkih spremnika koji se otvaraju kodiranim ključem, a svako otvaranje se naplaćuje, početkom prosinca prošle godine poslala sam upit KD-u Čistoća i Gradu Rijeci. Naime, na području mjesnih odbora Grbci i Srdoči brojna domaćinstva imaju kućne ljubimce pa su, primjerice, samo u našoj zgradi više od polovice suvlasnika vlasnici pasa i mačaka te sam zamolila nadležne da postave i spremnike za prikupljanje psećeg i mačjeg izmeta koji se mora svakodnevno odlagati.


SNIMIO NEBOJŠA TRAJKOVIĆ
Takav otpad je izuzetno neugodnog mirisa, posebno ljeti, a ako će se naknada plaćati za svako otvaranje i za malu količinu takvog otpada, lako je moguće da većina izmeta niti neće završiti u spremnicima, već će pseći izmet ostati na ulici, točnije neće se prikupiti i baciti kao sada u zajedničke spremnike, a mačji moguće po šumicama i slično, kaže građanka Srdoča (podaci poznati redakciji) koju su, vezano za postavu košarica za pseći i mačji izmet, iz Čistoće uputili da se obrati Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet Grada Rijeke, u čijoj je nadležnosti postavljanje predmetnih spremnika.


Obračunsko mjesto


S obzirom na navedeno, građanka je upit, također početkom prosinca prošle godine, poslala i Gradu Rijeci, a odgovor je dobila prošli tjedan te ga prenosimo u cijelosti.


– Za uvođenje svake nove prakse nužno je određeno vrijeme prilagodbe, pa tako isto vrijedi i za individualni sustav gospodarenja otpadom. Razumijemo da će tijekom prilagodbe novom sustavu mnogi građani imati pitanja vezano uz implementaciju sustava, zbog čega svakako apeliramo na građane da nam se obrate u slučaju bilo kakvih nedoumica.


U konkretnom slučaju na koji se odnosi Vaš upit, ističemo kako je sukladno važećoj odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, posjednik kućnog ljubimca dužan pri svakom izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje (vrećica, papir, posuda i slično) i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice obavljanjem nužde. Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada uključuje, između ostalog, uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i to na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge.


S time u vezi, u gradu Rijeci u tijeku je uspostava individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom te su korisnicima, koji za imaju mogućnostsmještaja u svojim okućnicama, podijeljeni individualni spremnici za, između ostalog, miješani komunalni otpad. Korisnicima koji takvu mogućnost smještaja spremnika u okućnicu nemaju, dodijeljeni su zajednički spremnici na površini javne namjene, u kojima se sukladno odredbama odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, mjeri udio svakog korisnika u količini miješanog komunalnog otpada odloženog u odgovarajući spremnik. Kako bi se spriječilo neovlašteno odlaganje otpada u spremnike od strane osoba koji nisu korisnici konkretnog spremnika, isti se otvaraju isključivo ključem/karticom.


Istovjetno postupanje


Pritom razumijemo da posjednici kućnih ljubimaca mogu činjenicu da neće više biti u mogućnosti odložiti otpad u bilo koji spremnik za miješani komunalni otpad na putu ocijeniti kao manje praktičnu od dosadašnjeg rješenja. Međutim, kako je prethodno pojašnjeno, javna usluga uključuje uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, što znači da je samim Zakonom o gospodarenju otpadom predviđeno da korisnik odlaže miješani komunalni otpad upravo na svom obračunskom mjestu, a ne na drugim mjestima. Nadalje, razumijemo da korisnici zajedničkih spremnika na površini javne namjene imaju određene nedoumice s obzirom na to da se svakim otvaranjem spremnika evidentira 30 litara odloženog miješanog komunalnog otpada.


Međutim, postupanje s izmetom kućnih ljubimaca u tim slučajevima istovjetno je kao i postupanje s drugim vrstama miješanog komunalnog otpada neugodnog mirisa. Tako će svaki korisnik u odnosu na otpad neugodnog mirisa odlučiti smatra li svrsishodnijim da predmetni otpad odmah odloži u spremnik za miješani komunalni otpad ili da se u stambenom prostoru, na balkonu, u zajedničkim prostorijama u zgradi ili slično predvidi mjesto za zatvorene spremnike koji sprečavaju širenje neugodnih mirisa u koje bi mogao odlagati takav otpad do njegovog odlaganja u zajednički spremnik na površini javne namjene. U pogledu posebnih košarica za pseći izmet, takva mogućnost će se razmotriti u idućem razdoblju.


Vrijeme prilagodbe


Međutim, moramo istaknuti da nabava i održavanje takvih košarica, kao i njihovo redovito pražnjenje, podrazumijevaju značajne troškove koji se financiraju iz sredstava jedinice lokalne samouprave, odnosno iz sredstava prikupljenih od strane svih građana Grada Rijeke. Dakle, svakako treba uzeti u obzir da bi nabavkom takvih košarica te njihovim održavanjem i pražnjenjem troškovi zbrinjavanja izmeta kućnih ljubimaca bili preneseni na građane grada Rijeke koji kućne ljubimce uopće nemaju.


Slijedom svega navedenog, a kako je uvodno navedeno, za uvođenje svake nove prakse nužno je određeno vrijeme prilagodbe te stoga molimo za razumijevanje i suradnju svih građana. Individualno prikupljanje otpada, iako kompliciranije od odlaganja svog otpada u jedan spremnik, predstavlja način na koji se smanjuje količina neiskoristivog otpada, odnosno stvaraju se uvjeti za uspostavu kružnog gospodarstva te se dugoročno osigurava opstojnost planeta i resursa nužnih za život.


Naravno, u procesu uvođenja sustava redovito će se pratiti poteškoće koje se eventualno budu pojavljivale u praksi te će se po potrebi na iste adekvatno reagirati, navodi se u odgovoru Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Grada Rijeke koji je dobila naša čitateljica.


Svako otvaranje spremnika bilježi se kao odlaganje 30 litara otpada


Iz KD-a Čistoća našoj su čitateljici odgovorili da je iznos cijene javne usluge u obračunskom razdoblju određen odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke. Nadalje, piše u odgovoru, kriterij obračuna količine otpada je volumen predanog miješanog komunalnog otpada izražen u litrama. Također, navedeno je da se kod korisnika koji koriste zajedničke nadzemne spremnike na površini javne namjene svako otvaranje spremnika evidentira kao odlaganje 30 litara otpada, što je jasno navedeno na uputama za korištenje koje su korisnici dobili prilikom preuzimanja ključa.