NE IDE, PA NE IDE

Poništen natječaj za uređenje muzejskog postava »Galeba«. To, nažalost, nije jedini problem

Orjana Antešić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Na natječaj raspisan početkom ožujka pristigla je samo ponuda zajednice ponuditelja Černelić d.o.o. i AVC d.o.o.RIJEKA – Dok se oteže s raspisom novog tendera za zakup oko tisuću četvornih metara prostora na »Galebu«, koji su namijenjeni komercijalnim sadržajima, a koji će razriješiti dvojbu postoji li dovoljno zainteresiran i financijski potentan ponuđač koji je spreman uhvatiti se ukoštac s uređenjem planiranih ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta na ovom plovećem kulturnom dobru Republike Hrvatske, kaska se i s opremanjem muzejskog postava na ovom brodu. Još uvijek, naime, nije odabran izvođač radova jer je natječaj – poništen.


S obzirom na to da je riječ o nabavi velike vrijednosti, koja se procjenjuje na 738.400 eura, Grad Rijeka početkom ožujka ove godine proveo je obavezni postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a odmah potom objavljen je i javni natječaj s rokom dostave ponuda do 18. travnja ove godine. Stigla je samo jedna ponuda, ona zajednice ponuditelja Černelić d.o.o. i AVC d.o.o, međutim, uočeni su nedostaci u ponudi, zbog čega je krajem prošlog tjedna donesena odluka o poništenju postupka, dok će se s ovim dvjema tvrtkama, odnosno zajednicom ponuditalja posao pokušati sklopiti kroz pregovarački postupak. U Gradu Rijeci ističu da za ovakav potez imaju uporište u Zakonu o javnoj nabavi.


Stavke troškovnika


– U postupku pregleda i ocjene ponuda uočen je formalni nedostatak zbog čega je 10. svibnja donesena Odluka o poništenju postupka nabave. Naime, uvidom u list B ponude »Gotova oprema«, povjerenstvo je utvrdilo da u stavkama troškovnika nisu upisani svi podaci o modelu/karakteristikama ponuđene opreme. Iako je Zajednica ponuditelja za sve stavke u troškovniku upisala cijene, nedostaju podaci o modelu opreme, što je bilo traženo kroz zahtjev iz samog obrasca troškovnika. Naknadna dostava tih podataka, nakon isteka roka za dostavu ponuda, predstavljala bi povredu postupka nabave, stoga je donesena Odluka o poništenju postupka. No, s obzirom na to da su ostvareni uvjeti propisani člankom 131. Zakona o Javnoj nabavi, odnosno da u otvorenom postupku nabave nije dostavljena nijedna druga prikladna ponuda, Grad je, bez izmjena uvjeta nabave, već pokrenuo pregovarački postupak s navedenom Zajednicom ponuditelja te im dostavio poziv za dostavu ponude. Rok za dostavu ponude u pokrenutom pregovaračkom postupku je već sljedeći tjedan, u utorak 21. svibnja, nakon čega će povjerenstvo pregledati i ocijeniti ponudu te, vjerujemo, donijeti Odluku o odabiru. Nakon uvođenja ponuditelja u posao, rok za opremu stalnog muzejskog postava broda »Galeb« je šest mjeseci, navodi se u odgovoru koji smo po ovom pitanju bili zatražili od meritornih adresa u Gradu Rijeci.
S obzirom na razloge i argumente na koje se sada pozivaju na Korzu 16 o nepostojanju nijedne prikladne ponude, valja podsjetiti na primjedbe koje su stigle tijekom provedenog savjetovanja sa zainteresiranom gospodarskom javnošću, a koje moguće objašnjavaju zašto je za ovaj referentni posao, vrijedan gotovo 740.000 eura, vladao tako slab odaziv potencijalnih ponuditelja.


Upozorenje za rok


Nakon što su u Gradu Rijeci zaključili da je četiri mjeseca sasvim dovoljno za odraditi posao na opremanju budućeg muzejskog postava na »Galebu«, od jednog gospodarskog subjekta dobili su »upozorenje« kako je uobičajeni rok izvedbe projekata tog stupnja kompleksnosti u klasičnim građevinama minimalno od šest do devet mjeseci, a u ovom slučaju, gdje se još radi o brodu, da je realno očekivati da to bude minimalno od 9 do 12 mjeseci. Potencijalni ponuđač dodatno je upozorio da valja imati u vidu da će u traženi rok izvedbe doći i period ljetnih godišnjih odmora, kada je znatno otežana dobava opreme i materijala.


Kako bi potkrijepio svoje navode, spomenuti gospodarski subjekt naveo je i neke konkretne primjere projekata u kojima je sudjelovao kao što je, primjerice, bilo unutrašnje uređenje stalne muzejske izložbe i završne razrade dijela postava koji se odnosi na IT i multimediju Posjetiteljskog centra Poklon Učka, gdje je rok izvedbe bio definiran na 22 mjeseca, ili pak opremanje interpretacijskog centra na tvrđavi Knin, za što je natječajnom dokumentacijom bio definiran rok od devet mjeseci.


Slijedom pristigle primjedbe, u Gradu Rijeci odlučili su korigirati rok izvedbe s četiri na šest mjeseci, uvažavajući pritom samo argument o sporijoj isporuci elemenata postava tijekom ljetnog razdoblja.


S obzirom na sva dosadašnja kašnjenja i izjalovljene najave o datumima završetka radova na uređenju »Galeba« u brod-muzej, vrijeme će najbolje pokazati je li ova primjedba o realnom roku za opremanje muzejskog postava bila utemeljena ili ne. Obistini li se, bit će to još jedan zoran primjer kako se planiralo i upravljalo projektom »Galeb« u nadležnim gradskim službama i odjelima.