Nastavak investicijskog ciklusa

Plato bivše Koksare Bakru već donio zaradu od 100.000 eura. Planira ga se urediti kao poslovnu zonu

Sanja Gašpert

Taj prostor koji nam je lani u travnju darovala država uredit će se kao nova poslovna zona, a dok se zona ne pokrene, dio prostora je već u najmu, kao i veći dio prostora upravne zgrade, kaže bakarski gradonačelnik Tomislav KlarićBAKAR – Proračun Grada Bakra za 2024. godinu iznosi 16.066.122 eura, projekcija proračuna za 2025. godinu planirana je u iznosu od 24.080.805 eura, a projekcija za 2026. godinu iznosi 18.941.080 eura. Najznačajniji proračunski prihodi u 2024. godini su prihodi od poreza u iznosu od 2,9 milijuna eura, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 6.299.630 eura, od kojih su najznačajniji prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao i kapitalni prihodi u iznosu od 2,5 milijuna eura, koji su planirani sukladno viziji razvoja Grada Bakra temeljenoj na pripremi terena, izgradnji gospodarske infrastrukture, sređivanju katastra i brojnim pogodnostima za investitore.
Prihodi od imovine iznose 1.730.900 eura, a uključuju prihod iz dobiti Trgovačkog društva Industrijska zona, zatim prihode od koncesija, zakupa, stanarina, spomeničke rente i ostale naknade od korištenja imovine.


Dvorana i bazen u Zoni


Kao glavne odrednice rashoda Grada Bakra ostaju projekti izgradnje i ulaganja u lokalnu infrastrukturu, od čega je od posebne važnosti dovršetak izgradnje kanalizacijskog sustava, poslovno-sportska dvorana s bazenima u Industrijskoj zoni Bakar na Kukuljanovu te Vatrogasni dom Hreljin.


– Grad Bakar nije uvodio prirez, komunalna naknada nije se povećavala još od 2001. godine, kao i komunalni doprinos, a prije dvije godine započeli smo veliki investicijski ciklus na bakarskom području. Sve smo to činili uz podršku Vlade Republike Hrvatske, uz EU sredstva, ali i vlastita proračunska sredstva. U ovaj novi proračun nije uključen projekt izgradnje vodovoda od Zlobina do Plase, jer se on financira EU sredstvima. Za plato koksare, koji nam je darovala država i za koji smo ugovor o darivanju potpisali u travnju prošle godine, već smo uprihodovali 100 tisuća eura od najma. Naime, taj prostor uredit će se kao nova poslovna zona, a dok se zona ne pokrene, dio prostora je već u najmu, kao i veći dio prostora upravne zgrade, kaže bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić.


SNIMIO: VEDRAN KARUZA
Dodaje kako je u projekcijama proračuna uređenje radnih zona Lunga i Glavičina, ide se u natkrivanje boćališta, nastavlja sa širenjem Industrijske zone u prostor treće zone, u sklopu UPU-a 3, prema Mavrincima, a sprema se i izgradnja garaže Voj u Bakru.


Uređenje gradskih groblja


Od ostalih projekata u novom proračunu, kao i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, planirana je izgradnja i uređenje gradskih groblja za koju je za sljedeće tri godine namijenjeno malo više od milijun eura, izgradnja ceste Tomino – vodosprema Kukuljanovo, za koju je za 2024. i 2025. godinu previđeno 412 tisuća eura, izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak za koju je u trogodišnjem razdoblju planirano 720 tisuća eura. Nadalje, planira se proširenje Nautičke ulice u Bakru, uređenje Trga plačica u Bakru, nastavak izgradnje glavnog kolektora u okviru kanalizacijskog sustava, nastavak uređenja obale i izgradnja pontona u akvatoriju Bakar, uređenje parka i gradske plaže Banj, izgradnja vodovodnih ogranaka u iznosu od 1.315.000 eura za naredne tri godine, pri čemu je najznačajnija zadnja faza projekta izgradnje vodovoda Melnice koja se odnosi na povezivanje naselja Zlobin i Plase.Također, nastavljaju se ulaganja u domove kulture u ukupnom trogodišnjem iznosu od 2,27 milijuna eura, u planu je izgradnja novih dječjih vrtića u Bakru i Kukuljanovu, kao i izgradnja doma za starije i nemoćne osobe, dok je svakako najznačajnije ulaganje u poslovno-sportsku dvoranu na Kukuljanovu, za koju su u idućim godinama planirana sredstva u iznosu od 11,3 milijuna eura.


Prihodi od pomoći gotovo milijun eura


Prihodi od pomoći unutar države iznose 993.697 eura, a obuhvaćaju tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića i za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave za obavljanje djelatnosti prijevoza putem zajedničkog komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, tekuće pomoći iz županijskog proračuna za pripremu i tisak Bakarskog zbornika, organizaciju aktivnosti Noć tvrđava te pomoć u kući, kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika te kapitalne pomoći iz državnog proračuna i temeljem prijenosa EU sredstava za sufinanciranje izvođenja radova na sanaciji konstrukcije II. kata i restauraciji oslika u muzeju palače Marochino, unutarnjeg uređenja podmorskog tunela – postave rasvjetne instalacije, uređenja dječjeg igrališta Praputnjak, izvođenja radova na uređenju obalnog parka Banj, za projekt opremanja Doma kulture u Bakru te sufinanciranje projekta Interpretacijski centar ribarstvene i pomorske baštine »O ribi« u Turskoj kući u Bakru.