S KAMIKA I MORA

Piše Slavica Mrkić Modrić: Neka nan je, kako nan je

Slavica Mrkić Modrić

Naravno da san pitala gospu mamu ča ona misli o tomu pohajanju va Trst aš je jeftineje i naravno da kako i inače njeja bude zadnjaMane vjesnici prolića nisu ni fijolice, ni visibabi leh šparugi. A kako jih je već koš i još na rečkoj place to znači da j’ proliće, ako ne došlo, a onput trumbeta zad zavoja. Povedan matere da j’ kilo šparug četrdeset euri. Neš je delala okol šparheta, stala, obrnula se i rekla – pa ni to skupo, ča će reć da su ovo leto tako jeftine. Va čudu san ju gljedala i mislela – avah je mane, samo da ni prošla na ocat. Pitan ju, puna straha – mama, pa kako 40 euri za kilo šparug ni puno? Ona me gljeda i zija – česaaa? Govorin – euri. Pita da kuliko j’ to kun. Odgovaran – tristo. E, to mi j’ bila vela greška aš je onput seh odozgora zrušila, neke i po nekuliko put, pa još jedan đir. To j’ praskalo na se strani, a tuliko seksa va našoj kuće ni odavno bilo. Kad je finila obračun z onemi ki gredu po nebu, ćapala se je oneh ki gredu po zemlje, pa san čula ovo ča ću van sada napisat – celi svit je šal mater ženit, si bi oteli kruha bez matiki, kako bi ti pokojni otac užal reć – na sirotinju i zec miša diže. Da mu se j’ stat brzo bi nazada pobigal. Mane leh zanima ki su ti ki za kilo šparugi moru dat tristo kun? Ča bin ja svojun penzijun? Nikada već šparogu videla. Tuliko košta, a okolo nje se pojida priroda. Društvo ju prodaje…


Provala san ju prekinut, ma leh bi digla prst vajer i nastavila mašit. Va produžetku san čula još sega vranića okol socijalneh razlik, okol toga da nikada ni bilo sirotinje kuliko danas, a da već ni po bajah ne moru kopat i ki cent zaslužit aš su baji zalokotane, a kako su pasali naši političari bolje j’ da ne povedan.


Kad smo pu političari i tu ga j’ ki’vo dan imela i to z onun, kako bi ona rekla – pijandurun na položaju ki ni pit ne ume, a kamo županiju vodit. Ne zamera ona njemu ča se j’ napil aš da se to more sakomu dogodit leh njoj ne, najme nikada ne pozabi reć da jedino ča pije je čista voda, ki put čaj i ono ča šprica nos ale va prevodu vitamini va šumećemu obliku. Ono ča mu zamera je ča laže aš pu nje jedino ča j’ huje od lagat je stuć ale nedaj bog ubit nekoga. Jednostavno ne moren razumet, govori ona, da neki ima tuliko let, a pameti niš. Pa kako ćemu ljudi ikada više verovat. On je politički mrtav. Provala san njoj reć da tomu baš i ni tako i pitala ju da ča ne reče ona vavek da političaron ne treba verovat aš da lažu si do jednoga. Rekla mi je da j’ to ča govori istina, ma da j’ mislela na obećanja, a ne na ovakova sranja kakovo j’ ov isti vukovarsko-sremski načinil. Onput je se po spisku i sudu i pravu i zakonu aš da će sad opet nagrabusit sirotinja, ča će reć policijoti i ta ista va čigovu se j’ imovinu zabil, a ne on ki ih je prisilil da za njega lažu. Govorin njoj da čovika, ako on sam neće, niki na niš ne more prisilit i da oni isto moraju odgovarat za svoji postupki. Leh je odmahnula z obadve ruki i rekla – če ne more, kako ja tebe moren prisilit na ča god ću? Tu san odustala od daljnje raspravi, a ona se j’ nastavila karat z televizijun tj. Dnevnikon.
Doklen je ona gljedala svoje seriji – Kumi pa Na granice, a gljeda jih i drugi dan va reprize, pa i sudjelovala va radnje svojemi komentarimi i opaskami, ja san po društveneh mrežah iskala ako j’ ča zanimljivoga. Osin komentara na pitanje postavno na fejzbuk grupe »Volim grad koji teče«, a bilo je – po ča se, osin po toaletni papir još splati skočit va Trst, niš zanimljivoga nisan našla. Ma, komentari od ljudi na to pitanje su me do suz nasmeli, jače leh se bombi od presjednika ke je va zadnjeh par dan ispalil, a bilo jih je fanj. Najprvo san prasnula va smeh kad je neki napisal – po zgodnu Talijanku. Onput na »po državljanstvo, stan, posao…«, pa »po čačkalice, nisu toliko jeftinije ali su od kvalitetnog drva«, pa »švercat migrante« i još čuda toga su nadrobili. Intanto san bila kuntenta aš san dokončala da va semu ovomu nedobromu i nemomu narod još ni zgubil smisal za humor. Naravno da san pitala gospu mamu ča ona misli o tomu pohajanju va Trst aš je jeftineje i naravno da kako i inače njeja bude zadnja. Rekla mi je – ja ne bin šla ni po Nutelu, ni po tunu, ni po paštu, ni po hartu za rit otrt. Ja bin šla po šparugi aš jedino za njih znan da su sigurno jeftineje aš pu nas su najskuplje na svitu. I neka su aš doklen ima bedaki ki jih kupuju namesto da jih gredu sami pobirat neka nan je tako kako nan je. Bolje nismo zaslužili.