S KAMIKA I MORA

Piše Slavica Mrkić Modrić: Krpa od Tarzana, lijana i debuleca

Slavica Mrkić Modrić

Foto Davor Kovačević

Foto Davor Kovačević

Kad je utaknica finila pita me da ako san čula kako j’ Milanović rekal za Njonjota? Mučin i čekan ča će dalje reć. A ona - baš mi j’ ta slika načinila debulecu.Bila j’ Martinja. Nisan videla ni svetoga Martina, ni guski, ni mlado, ni staro vino. Gljedala san va tastaturu tako da me ni malo nisu pojidali ni testi za alkohol, ni brzina vožnje, osin one po slovimi, a ta mi i ni bila neš. Kod i sakoga normalnoga pojida me to povećanje kazni va prometu. Ni baš da divljan po ceste, ma ni baš ni da san puž. A za istinu reć, puno puti ni ne tendin kulikun brzinun vozin. Me par da j’ to pu mane po raspoloženju. Ako san dobre volji onput potegnen, a ako san po tloh onput je to po regulah, ča će reć da policijoti baš i nimaju s manun puno dela.


Kada smo već pu vožnje, baš si malo mislin kako ni fer ča dohtoron uza se muki ča imaju okol korone još rivaju i tu obavezu da ocene i procene ki j’ od njihoveh pacijenti sposoban za vozit, a ki ne. Odnosno, ako neki pije određene pastile, e, ta ne bi smel za volan. Nema veze ča jih je do sada pil more bit i trejset let, sad su nova pravila, a dohtori će silon priliki preko noći postat pulicijoti. Ni fer, pa Bog.


Ni fer ni to ča j’ Gabika načinila. Mi njoj silno povjerenje, a ona nan tako. Govori moj politički, vojni i ini kućni analitičar, moja mat, da j’ mogla bit malo manje lakoma pa da ju morda ne bi nikada ćapali. Ja odgovaran da niki ni kriv doklen mu se krivnja ne dokaže. Ona odgovara – naši joj ju ne bi nikada dokazali, ma ovi z Evrope su jako opaki, znan ja.
Nisan pitala odkuda to ona zna aš to bi nas ki zna kamo zapeljalo, ma san ju pitala ča ona misli o ovemi sakidanjimi karanjimi presjednika i premijera. Leh je odmahnula z rukun i rekla da j’ to priredba za narod. Da jedan drugomu sega zdele, ma da siguro gredu poskriveć skupa na kafe. Ne pojidan se da j’ prošvikala aš njeje teorije odvavek nimaju veze z mozgon. Pitala san ju i za koga navija, misleć na spomenuti dva, a ona kod z topa odgovara – za Riku i Hrvasku. A ča drugo leh se smet.


A da ste ju tek videli ki’vo večer kada j’ reprezentacija igrala na Malte. To se ni muha ni smela čut, a ja san se ćutila kod Pepeljuga aš mi j’ kraj televizije nabandala vagun robi za popeglat i rekla – ala, zabavljaj se z oven doklen ja gljedan utaknicu. Rekla san njoj da je to njeje delo aš da smo se tako dogovorile, a ona mi j’ odgovorila – ti i ja se neš dogovorile? Ma ne budi naivna. I ni bilo druge leh peglu va ruki i masti po toj robe. Ona bi sako malo dignula glavu i rekla – na tomu rukavu su ti dve crti, dolnju robu dobro popeglaj, a ča šugamani nisu tvoji i slično.


Mučala san i mislela, ma za ki klinac bin ja sad peglala dolnje gaći kada su pod jedan – dolnje, a pod dva su od takovoga materijala ki se sam pegla. A šugamani? Zač njih kada su potrošna roba, a pu nas doma pogotovo – još jih ni ne kladen va kupaonu, a već su va košare za blatnu robu. Provala san se zivuć i na to da ću kašnje peglat aš da j’ od deset ur večer jeftineja struja, ma mi j’ do ušij istoga časa doletelo – telice, zimsko računanje vrimena je, jeftineja letrika ti je od devet večer. I tako j’ ona skakala na onomu kauču, sako malo zijala od veselja, a ja peglala. Sakomu prama zaslugami.


Kad je utaknica finila pita me da ako san čula kako j’ Milanović rekal za Njonjota? Mučin i čekan ča će dalje reć. A ona – baš mi j’ ta slika načinila debulecu. Ka slika, pitan ju. Govori – ona va ko j’ je Jandroković va onoj krpe od Tarzana i visi na lijane. O, dragi moj Božiću, ča to povedaš, pitan ju. Loš potez, aš onda san odslušala celu raspravu, naravno va njejoj interpretacije i još dobila po sebe da kakov san ja to novinar kad ona se bolje zna od mane i prvo se dozna leh ja.


Badava j’ bilo poć njoj objašnjavat kako mi j’ već dosti seh teh silneh »on je mane ovo rekal, sada ću ja njemu odgovorit« i da njin je delo da vode državu, a ne da se karaju i jedan drugoga otipaju pa san leh rekla – hm, a znaš ti ča j’ sinkopa? Ne znaš? E, pa to j’ ono ča ću ja od sada pa do jutra imet aš si mi popila i ovo malo mozga ča ga iman. Počela se j’ smet kod nema, dodala da smo nas dve kod Milanović i Plenković. Pitan da ka je ki. A ona će dično – valjda se zna ki j’ va ovoj kuće presjednik.
Jadna mi palenta.