S KAMIKA I MORA

Piše Slavica Mrkić Modrić: Kad jedno slovo načini kumediju

Slavica Mrkić Modrić

snimio Vedran Karuza

snimio Vedran Karuza

Ako se pukaže da san bila va krivu i da će ove nove meri za dve ključne šetemani dokazat kako Stožer šegavo promišlja, šegaveje od cele Evropi, ja ću njin se ispričat kod ča san se i šjor SimčićuNajprvo jedna vela isprika šjoru čigov se jorgovan otel kontrole pa namesto na proliće, cvate na jesen. Zač isprika? Pa zato aš se čovik ne preziva Simčić leh se preziva Sinčić. Ste videli ča jedno slovo more načinit? More od čovika napravit dva. Ma, neka j’ on zdrav i živ, slika govori već od seh slov pa ki god ga vidi će znat da j’ to on. Ni se šjor Ivan jadil, ma sedno ću Davorke, tajnice redakcije spukat saku vlas ča ima na glave i poslat ju na ispiranje ušij pa će drugi put bolje čut kako se zove on ki ju zove. Naravno da škercan, aš vavek je kriv on ki j’ potpisan spod teksta, a to san ja pa se još jedanput ispričavan šjor Sinčiću radi preimenovanja.


A da se konačno bude kako rabi još ću ispravit i ono »rođeni Labinjon«. On je rekal da j’ z Labinske republike pa se j’ mane podrazumijevalo da j’ Labinjon, ma on govori da j’ z jednoga sela kraj Cerovlja. Iskreno, pozabila san ča j’ rekal, kako se mesto zove. A morda bolje da se ni ne prisjećan aš bin mogla još ča zatafljat.


Dobro, sada kad san se ispričala šjor Ivanu Sinčiću, njegovomu jorgovanu i celoj familje ka se j’ isto mogla nać oštećenun, moren dalje. A kamo? Najprvo bin rekla vrit. Nikamo ne gren aš ako se neki boji toga sakramenskoga virusa, ja se dan. Dočin vidin dvoje ljudi kako mi gredu sprotun, zajedno se prešaltan na drugu stran puta, pa mi se čini da saki dan se više gren, ne drito leh va cik-cak. Znate, ono kod zec kad biži od lovca.
A o onemi ki mi po butigah pušu za vrat bolje da ni ne govorin. Oni su mi noćna mora. Ako me ta virus i ne dotakne, zatuć će me neki od takoveh, aš ono ča njin ja rečen kad počnu puhat okolo mane, to ni za napisat va pristojnoj novine. Jedini ki mi već gredu na živci od njih su oni ki pohajaju po butigah al peknjicah, al po kafići, restorani i slično bez maski. I još se oceraju na oni ki ih po službenoj dužnoste moraju upozorit. E, ti su mi najveći neprijateli. Njih bin kod Tito neki drugi zajedno poslala na Goli otok pa neka se tamo kumpanjaju.


Ni ni da mi je Stožer neš jako srcu prirasal. More bit grešin kad mislin da oni greše, ma tako mislin i ne moren reć drugačje. Zaspraven, ja san van mišljenja da su oni zgubili busolu, leh da su ju zgubili za skroz i da simbolično rečen – ni te mahovine ka bi njin pukazala ki je pravi put. Mislin da su se delali preveć šegavi, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, ćemo ovako, ćemo onako, pa na kraju ćemo lipo si skupa vrit. Nove meri su na snage od čera. I ča će nan one donest?


Gospa Alemka govori da ćemo rezultati videt za dve šetemani, a dočin mi neki ponovi da su iduće dve šetemani ključne dobijen napad nemila i ne daj njin Božiću da su mi blizu. Ne bi bilo dobro ni da su mi blizu si oni z meričkoga instituta ki predviđaju da će do 1. marča drugoga leta va Hrvaskoj bit preko sedan hiljad mrtveh od koroni. Hodi ti Institut lipo mater ženit i predviđaj si ti to črnilo va svojoj zemlje, moju pusti na miru. Jušto mi sad rabe takove procjeni. Ne moren reć ni da mi j’ milo kad čujen da se j’ oglasil znanstvenik Đikić.


Ne zato ča mi gre na živci, ča mi j’ antipatičan leh zato aš njemu najveć verujen pa kad reče da su nove meri donešene prekasno, da Stožer manipulira z brojimi kako mu odgovara i da premijer nima empatije za mrtvi, onput me neš stisne va prsimi i zajedno išćen vodu z malo cukara. Već san si milijun puti rekla kako, da san imalo normalna ne bin naslišala vijesti, ne bin čitala niš osin ka j’ starleta napumpala usnice, ka cici, ka j’ glumica ale pjevačica za silni soldi osigurala nogi ale rit, ma nisan normalna pa gljedan, naslišen, čitan i nemin okolo te pandemije.


Ako se pukaže da san bila va krivu i da će ove nove meri za dve ključne šetemani dokazat kako Stožer šegavo promišlja, šegaveje od cele Evropi, ja ću njin se ispričat kod ča san se i šjor Simčiću. Leh ča ov put ni va igre jedno slovo, leh puno životi.


Ča se pak tiče oni dva ča nan vode državu i vladu, e pa baš me briga kad će se i ako će se usaglasit okol mesta susreta. Da ni ova korona situacija bin njin ponudila da se moru i pu mane doma, a da njin moja mat more bit moderator susreta. Ovako neka grdu kamo god jih volja. I za kraj, kako i vavek – neš lipo, Brankice, kraljice moga jedinoga etera, etera Radio Rike, se ti naj i haj želin va toj penzije, a jedan sled ti i zavidin.