Nova etapa

Završena velika investicija: Reprezentaativni obalni potez novi adut Malinske

Mladen Trinajstić

Novouređena riva najvećim je dijelom opločena kamenom / Foto Mladen TRINAJSTIĆ

Novouređena riva najvećim je dijelom opločena kamenom / Foto Mladen TRINAJSTIĆ

Radi se o 80-ak metara dugom potezu obuhvata lučkog područja, no kako se glavnina posla odnosila na njegovo ambijentalno uljepšanje, Općina je pokrila 75 posto ulaganja vrijednog 5 milijuna kuna, dok je ŽLU Krk financirao sve vezano uz lučku infrastrukturu, ponajprije uz izgradnju novog obalnog zidaMALINSKA  U nastavku provođenja projekta urbanističko-arhitektonskog (pre)oblikovanja obalnog pojasa Malinske, suradnjom Općine Malinska-Dubašnica i Županijske lučke uprave Krk, proteklih su se mjeseci, unatoč svim javnozdravstvenim problemima i ograničenjima, izvodili građevinski zahvati uređenja dijela obalne šetnice.


Nadovezujući svoju suradnju na neke prethodnih godina uspješno odrađene slične zajedničke investicije, među ostalim i na također preuređenom, susjednom obalnom trgu, spomenute su dvije institucije ususret nadolazećem ljetu uspješno zgotovile investicijsko ulaganje »teško« nešto više od 5 milijuna kuna, od kojih je gotovo tri četvrtine tog iznosa iz svog proračuna osigurala malinskarska lokalna uprava.


Reprezentativni dio luke Malinska već sja punim sjajem - i danju i noću / Foto Mladen TRINAJSTIĆ

Reprezentativni dio luke Malinska već sja punim sjajem – i danju i noću / Foto Mladen TRINAJSTIĆ


 


Zajedničko ulaganje
Radi se o osamdesetak metara dugom potezu obuhvata lučkog područja koje je u ingerenciji ŽLU-a Krk koji je, formalno gledano, ujedno bio i nositelj projekta obnove tog dijela luke, objašnjava nam malinskarski općinski načelnik Robert Anton Kraljić.


Ipak, s obzirom da je glavnina obavljenog posla i utrošenih financijskih sredstava investirana u vizualno, odnosno ambijentalno unapređenje i uljepšanje tog dužobalnog poteza, Općina je vlastitim sredstvima pokrila 75 posto vrijednosti cjelokupnog ulaganja, dok su lučke vlasti svojim novcem odradile i financirale sve što je bilo povezano s lučkom infrastrukturom, ponajprije izgradnjom novog obalnog zida, objašnjava nam općinski načelnik razloge takvog modela zajedničkog financiranja uređenja luke.


Iako je glavnina radova na obali zgotovljena te se šetnica na južnom potezu malinskarske lučke »potkove« prolaznicima u svom punom sjaju pokazuje već danas, na dojučerašnjem velikom gradilištu još se uvijek obavljaju završni radovi, uglavnom povezani s postavom »montažne opreme«, među ostalim i konzolnih elemenata namijenjenih lakšem ulasku u plovila koja će se tu odskora iznova vezivati.


ŽLU Krk dao 1,2 milijuna kuna

ŽLU Krk je u projektu obnove i rekonstrukcije protekle zime zahvatima obuhvaćenog dijela malinskarske luke sudjelovao sa svojih 1,2 milijuna kuna. Spomenuta se ulaganja odnose na lučko područje, odnosno izgradnju i rekonstrukciju obalnog zida, ističu u Lučkoj upravi, napominjući da sve preostale radove u toj zoni, a povezane s uređenjem šetališne površine i opločenjem partera, financijski »pokriva« Općina koja je za svoj dio ulaganja u taj obalni potez osigurala dodatnih 4,5 milijuna kuna.

 


Maritimni centar


– I više smo nego zadovoljni rezultatom nove etape sad već višegodišnje investicije transformiranja obale Malinske u suvremen, funkcionalan i oku ugodan javni pješački potez, a koji se u fazama, sukladno financijskim mogućnostima općinskog proračuna, u stvarnost pretvara slijedom projekta koji su prije nekoliko godina izradili arhitekti iz tvrtke NFO, čija je vizija preoblikovanja naše obale ocijenjena najkvalitetnjom i najpotpunijom na provedenom javnom natječaju, kaže Kraljić, napominjući da će novu etapu istog projekta, već početkom rujna, činiti izgradnja atraktivnog Interpretacijskog maritimnog centra na lokalitetu Lastavice, u nastavku već uređenog dijela obale.
Proteklih mjeseci izvođeni radovi, nastavlja Kraljić, korak su prema planu preuređenja cjelokupnog poteza između budućeg Interpretacijskog centra i javnog prostora pred crkvom svetog Nikole, lokaliteta na kojem će se idućih godina, sukladno planu uređenja obalnog pojasa Malinske, formirati i urediti prostranija obalna površina također pogodna za održavanje javnih okupljanja, odnosno upriličenje manifestacija svih vrsta, objašanjava nam općinski načelnik.Novouređena riva, na svojih 80-ak metara dugom potezu, opločena je kamenom, a manjim dijelom i pločama od prefabriciranog betona. Radove je izvodila tvrtka GPP Mikić iz Omišlja.