Završna faza

Za dva mjeseca “nestat” će veliki rapski deponij, u tijeku je zadnja faza sanacije Sorinja

Hrvoje Hodak

Foto Hrvoje Hodak

Foto Hrvoje Hodak

Sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta pridonijet će smanjenju negativnih utjecaja odloženog otpada na vode, tlo i zrak. Ujedno će se dobiti rekultivirano područje koje će se ponovo uklopiti u okoliš, posebno nakon rasta vegetacije Od početka izvođenja radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Sorinj, koji su zbog proljetne situacije s pandemijom bolesti COVID-19 morali biti pomaknuti za sredinu svibnja 2020., prošlo je nešto više od sedam mjeseci pa provedba projekta sada ulazi u svoju završnicu.


Kako doznajemo od zamjenika gradonačelnika Raba Denisa Deželjina, projektom sanacije i zatvaranja koji je tvrtka H-Projekt iz Zagreba izradila 2018. godine predviđeno je djelomično preslagivanje otpada, formiranje temeljnog tla radi osiguranja dostatnog volumena za ugradnju otpada i osiguranje njegove stabilnosti, izvedba obodnog kamenog nasipa po južnom i zapadnom rubu odlagališta, izvedba makadamske obodne ceste i asfaltnih prometno-manipulativnih površina po istočnom rubu odlagališta, izvedba prekrivnog brtvenog sustava preko stabiliziranog otpada, izvedba pasivnog sustava otplinjavanja te sustava odvodnje oborinskih voda i nove ograde oko zatvorenog odlagališta.


Radovi sanacije su započeli iskopom postojećeg otpada na trasi obodnog nasipa, na mjestima na kojima je bilo potrebno ublažiti pokos odloženog otpada i na mjestu predviđenom za iskop kamenog materijala za potrebe izgradnje obodnog nasipa i obodne ceste. Po toj osnovi ukupno je iskopano i privremeno premješteno 73.000 m³ otpada.


Nekoliko sustava
Sav privremeno izmješten otpad vraćen je u tijelo odlagališta, na poziciju s koje je iskopan kameni materijal, a postojeći otpad na odlagalištu je oblikovan tako da su pokosi izvedeni u nagibu 1:4,5 do 1:3.


Do sada je ugrađeno i oblikovano više od 90 posto otpada, a na 60 posto površine odlagališta izveden je prekrivni brtveni sustav koji se sastoji od izravnavajućeg sloja debljine 20 cm, geosintetskog kompozitnog drena za plin, geosintetskog glinenog tepiha, geosintetskog kompozitnog drena za vodu i pokrovnog rekultivacijskog sloja debljine 100 cm.


U okviru projekta je predviđen i izvodi se pasivni sustav otplinjavanja koji čini geosintetski kompozitni dren za plin. Prikupljeni plin će se ispuštati preko 16 plinskih bunara postavljenih na međusobnoj udaljenosti od 30 metara.


Sustav odvodnje oborinskih voda sastoji se od dva dijela. Jedan prihvaća i odvodi oborinske vode s pokrovnog brtvenog sustava i obodne ceste, a drugi prihvaća i odvodi oborinske vode s prometno manipulativnih površina. Do kraja prosinca izvedeno je 80 posto ovog sustava.
Po granici zone zahvata podignuta je nova ograda od pocinčanih stupova i žičanog pletiva visine dva metra, u ukupnoj duljini od 570 metara.


Svrha ovog projekta je sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta otpada, što će pridonijeti smanjenju negativnih utjecaja odloženog otpada na vode, tlo i zrak. Provedbom sanacije dobit ćemo rekultivirano područje koje će se ponovo uklopiti u okoliš, posebno nakon rasta vegetacije poput one koja je prisutna na okolnom terenu.


Dinamika prema planu


Grad Rab je projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj u prosincu 2018. godine uspješno prijavio na Javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike te se on financira EU sredstvima iz Kohezijskog fonda EU-a u razdoblju 2014.-2020. u visini od 85 posto prihvatljivih troškova i nacionalnim sredstvima pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 10 posto prihvatljivih troškova.


Preostali udio financiraju Grad Rab i Općina Lopar u omjeru 75:25. Osim troškova izvođenja radova, prihvatljivi troškovi su i usluge stručnog i projektantskog nadzora te usluge upravljanja projektom, promidžbe i vidljivosti. Ukupna vrijednost svih ugovorenih radova i usluga iznosi 12,62 milijuna kuna (bez PDV-a).


Ugovorena vrijednost radova iznosi 11,64 milijuna kuna, a zaključno s prosincem su izvedeni radovi u vrijednosti 10,3 milijuna kuna (sve bez PDV-a). Radovi se, bez obzira na povremene otegotne okolnosti, odvijaju bez značajnijih odstupanja od planirane dinamike, a uspješno ih izvodi zajednica ponuditelja HIS iz Donje Višnjice i Vigra iz Raba.


Ostali, dosad uspješni sudionici na projektu su Institut IGH i Flum-Ing za usluge stručnog nadzora, H-Projekt za usluge projektantskog nadzora i Maxicon za usluge upravljanja projektom, promidžbe i vidljivosti.


– Uz održavanje ovakvog ritma na gradilištu, možemo računati da ćemo za nešto više od dva mjeseca imati potpuno uređenu površinu veličine dva hektara na kojoj se otpad odlagao kroz proteklih pedesetak godina, od kraja šezdesetih do kraja 2018. godine«, poručio je zamjenik gradonačelnika Denis Deželjin.


Obodni nasip


Radi osiguranja stabilnosti tijela odlagališta, u podnožju njegovih strmih dijelova, na južnoj i zapadnoj strani, od kamenog materijala iz iskopa na sjeveroistočnoj strani odlagališta izgrađen je obodni nasip. Za tu namjenu iskopano je i ugrađeno 19.300 kubika kamenog materijala, a u kruni obodnog nasipa izveden je otvoreni betonski kanal za prikupljanje oborinskih voda s prekrivnog brtvenog sustava.