Krk

Ustrojen puntarski stožer civilne zaštite, na čelu Kristijan Kurjaković

Mladen Trinajstić

Punat / Foto Mladen Trinajstić

Punat / Foto Mladen TrinajstićPUNAT – Novi, početkom ljeta »ustoličeni« načelnik Općine Punat Daniel Strčić ovih je dana donio odluku kojom je sad i formalno osnovan Stožer civilne zaštite Općine Punat. Novooformljeno »stožerno tijelo«, stoji u spomenutoj odluci, glavni će zadatak ubuduće imati u obavljanju zadaća koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velikih nesreća i katastrofa, razvijanju plana djelovanja sustava civilne zaštite na području te općine, kao i upravljanju reagiranjem sustava civilne zaštite, odnosno obavljanju poslova informiranja javnosti i predlaganja odluka o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.


Na čelu novog puntarskog Stožera, odlučio je tako načelnik, bit će Kristijan Kurjaković, zamjenik zapovjednika vatrogasnog odjeljenja Punat koje već neko vrijeme djeluje pod okriljem DVD-a Krk. Zamjenik načelnika Stožera bit će Pal Barši, predstavnik Marina Punat Grupe, dok su članovi tog tijela još postali i Ivana Svetec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, Goran Grubišić, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, Dejan Hriljac, načelnik Policijske postaje Krk, Željko Šporer kao predstavnik Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, Marija Jakominić, predstavnica GD-a Crvenog križa Krk, dr. Karmen Barbiš, predstavnica Doma zdravlja PGŽ Ispostave Krk, Mislav Barbalić, zaposlenik Lučke ispostave Punat, dr. med. Lovorka Nemet Strčić, specijalistica epidemiologije i predstavnica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Ispostave Krk, dr. Ivo Miljanović kao predstavnik Zavoda za hitnu medicinu PGŽ-a te Marko Andrić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka.


Istom je odlukom određeno i da će sve stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljati službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.