Plan za 2021.

U Krku očekuju turističku pristojbu na razini lanjske

Mladen Trinajstić

L. TABAKO

L. TABAKO

Ostvare li se predviđanja i uprihodi li (i) ove godine gradski proračun 600.000 kuna od turističke pristojbe, 140.000 kuna od tog bi se iznosa trebalo tako usmjeriti sufinanciranju rada TZ-a otoka Krka, a 100.000 radu i aktivnostima TZ-a grada KrkaKRK – Grad Krk će i ove godine, sukladno svom nedavno od Gradskog vijeća i formalno usvojenom Programu raspodjele sredstava turističke pristojbe za ovu godinu, najveći dio tih svojih, odnosno sredstava koji se iz naplaćene turističke pristojbe slijevaju u Gradski proračun, usmjeriti radu »svojih« turističkih institucija – gradske, ali i Turističke zajednice otoka Krka. S obzirom na to da se taj, od turističkog prometa namaknuti novac namjenski mora trošiti isključivo na programe unapređenja turističke ponude i podizanja standarda boravka gostiju na području na kojem je i naplaćen, navedena će se sredstva, procijenjena na 600.000 kuna, u najvećoj mjeri i ovog puta usmjeriti upravo institucijama koje upravljaju turističkom ponudom odnosno sadržajima i događanjima kojima se, danas već kroz cijelu godinu, kvalitetnijom i sadržajnijom nastoji činiti ponuda tog grada, ujedno i najposjećenije turističke destinacije otoka Krka.


Najveći dio TZ-ima


Ostvare li se predviđanja i uprihodi li (i) ove godine gradski proračun 600.000 kuna od turističke pristojbe, 140.000 kuna od tog bi se iznosa trebalo tako usmjeriti sufinanciranju rada Turističke zajednice otoka Krka, a 100.000 radu i aktivnostima TZ-a grada Krka. Uz to, 50-ak tisuća kuna trebalo bi »otići« i na sufinanciranje rada Turističke zajednice PGŽ-a dok bi 65.000 kuna s istog tog proračunskog »konta« trebalo biti usmjereno pokrivanju troškova najveće krčke ljetne manifestacije – Krčkog sajma, naravno, nakon što se normaliziraju epidemiološke prilike i krčki turizam krene raditi željenim, odnosno uobičajenim tempom. Treba reći i da se već godinama dobar dio »turističkih kuna« iz krčkog gradskog proračuna usmjerava održavanju različitih tehničkih odnosno tehnoloških sustava namijenjenih sigurnosti, ali i komunikacijske povezanosti samih turista. Tako će i ove godine na održavanje sustava gradskog videonadzora biti usmjereno 60.000, a na održavanje sustava besplatnog bežičnog internetskog komuniciranja 4.600 tisuća kuna.


Spomenička renta za održavanje gradskih zidina

Zajedno s programom trošenja sredstva koja se u Gradski proračun slijevaju od naplate zakonom propisane turističke pristojbe, krčki su vijećnici na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća složno definirali te i formalno usvojili plan investiranja sredstava koja će tijekom 2021. godine biti uprihođena temeljem naplate spomeničke rente.
Na temelju zakonske obveze fizičkih i pravnih osoba (obveznika poreza na dohodak ili na dobit) koje svoju gospodarsku djelatnost obavljaju u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline poput krčke starogradske jezgre, plaćanje takve rente gradskom bi proračunu u 2021. trebalo donijeti prihod od 85.000 kuna koji će, u njegovom cjelokupnom iznosu, potom biti usmjeren troškovima održavanja gradskih zidina. Uz to, 100.000 kuna koje će Gradski proračun u ovoj godini namaknuti slijedom odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, odnosno prihoda koje lokalne samouprave namiču u postupcima legalizacije, namjenski će biti utrošeno za izradu prostornoplanske dokumentacije.

 


Proslave i pokroviteljstva


Iz istog će izvora biti pokriven i dobar dio troškova različitih manifestacija pa će tako, sukladno nedavno i službeno usvojenom programu trošenja sredstava namaknutih od turističke pristojbe, 34.000 kuna iz tog izvora biti uloženo u »proslave i pokroviteljstva«, a 36.000 kuna i u fešte koje se kroz godinu organiziraju u mjesnim odborima. Dodatnih 35.000 kuna bit će osigurano za troškove proslave Dana Grada Krka, te po 15.000 kuna i za ljetne manifestacije – regatu tradicijskih plovila Krčka jedra, odnosno za festival Tramonto. Svemu spomenutom valja pridodati i da bi se iz istog tog izvora 45.000 kuna ove godine trebalo namijeniti krčkom sufinanciranju troškova organizacije popularnog festivala »MIK« u čijem se ugošćavanju Krčani već niz godina izmjenjuju sa svojim susjedima iz Malinske, odnosno Punta.