Javni poziv

Dobrinj: Za “društvene potrebe” korisnika proračuna ide preko milijun kuna

Mladen Trinajstić

Foto: M. TRINAJSTIĆ

Foto: M. TRINAJSTIĆ

Polovina milijuna proračunskih kuna bit će namijenjeno razvoju i promicanju kulture, 360.000 promociji i razvijanju sporta, odnosno rekreacije, dok je za pomaganje i »praćenje« razvoja civilnog društva u 2021. godini osigurano 270.000 kunaDOBRINJ – Iz Općine Dobrinj ovih je dana upućen javni poziv svima koji organiziraju društvene odnosno sportske, kulturne i druge slične aktivnosti od interesa za opće dobro. Kao i proteklih godina, i ove je unatoč svim epidemiološkim te s njima povezanim financijskim izazovima ta krčka lokalna uprava razvijanju i pomaganju svega što se može staviti pod zajednički nazivnik »društvenih potreba« osigurala značajna sredstva u ukupnom iznosu od čak 1,13 milijuna kuna. Od tog iznosa, pola milijuna proračunskih kuna bit će namijenjeno razvoju i promicanju kulture, 360.000 promociji i razvijanju sporta, odnosno rekreacije, dok je za pomaganje i »praćenje« razvoja civilnog društva u 2021. godini osigurano također respektabilnih 270.000 kuna.


Tko se može prijaviti?


Kako nam je predstavljeno iz dobrinjske lokalne uprave, slijedom načelnikova javnog poziva upućenog ovih dana predstavnicima brojnih lokalnih udruga, klubova, društava i svih ostalih oblika udruživanja lokalnih sportaša, rekreativaca, kulturnjaka i organizatora društvenih zbivanja kojima se obogaćuje svakodnevica žitelja Dobrinjštine, najmanja vrijednost projekata i programa za koje će biti moguće dobiti općinska proračunska potpora i ove je godine zacrtana na iznos od 1.000 kuna, dok je kod sportskih i kulturnih programa najveća vrijednost potpora određena na 80.000 kuna. Kod projekata i programa iz oblasti razvijanja civilnog društva najveći mogući iznos općinske financijske potpore zacrtan je na iznos od 50.000 kuna.


Projekti se mogu financirati u stopostotnom udjelu ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. Treba spomenuti i da se na trenutno i formalno otvoreni natječajani postupak mogu prijaviti te za općinsku potporu kandidirati čak i udruženja, odnosno klubovi i organizacije koje nemaju sjedište na području općine Dobrinj, a provode aktivnosti za korisnike i s korisnicima s područja te krčke općine. Prijave projekta na natječaj mogu podnositi i udruge, odnosno klubovi i društva koja na području općine Dobrinj djeluju kao ogranci, podružnice i slični ustrojbeni lokalni oblici, naravno, ako na području te otočne općine provode aktivnosti s korisnicima s njena područja. Prihvatljive projektne aktivnosti koje će primarno biti financirane putem natječaja su – doznajemo od dobrinjskih općinara – one koje doprinose jačanju kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnog društva na području Općine Dobrinj, one kojima se provode kontinuirani programi udruga, osiguravaju dodatne sadržaje za žitelje te općine, kao i one koje doprinose promicanju i njegovanju te zaštiti lokalnih običaja, tradicije i baštine.


Rok do 31. ožujkaPrijave je potrebno dostaviti isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Dobrinj, a rok za dostavu potpunih kandidatura je 31. ožujka ove godine – ističu u Općini Dobrinj. Nakon donošenja odluke o projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Općina će javno objaviti rezultate natječaja te potom sa svim korisnicima proračunskih potpora sklopiti i ugovore o financiranju njihovih ovogodišnjih projekata i programa.

Poželjne aktivnosti


Također, prioritetan status imat će i aktivnosti koje doprinose promociji Općine Dobrinj na regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini, a »prihvatljivima« se istom prilikom tituliraju i aktivnosti od interesa za opće dobro koje doprinose zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu, odnosno borbi protiv nasilja i diskriminacije. Također, u fokusu će kod odobravanja potpora biti i aktivnosti usmjerene promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu, prevenciji i borbi svih oblika ovisnosti, ali i one okrenute promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti, odnosno poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti okoliša i prirode te zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.