Patronažna služba

U Cresu pokrenuta grupa za potporu dojenju

Walter Salković

Foto Mihaela Keršić Mužić

Foto Mihaela Keršić Mužić

Grupa okuplja trudnice, rodilje i majke s malom djecuPatronažna služba Doma zdravlja PGŽ pokrenula je grupu za potporu dojenju koja okuplja trudnice, rodilje i majke s malom djecom.


– Svi stručnjaci se slažu da je majčino mlijeko najbolja hrana za dojenče. Činjenica je da je dojenje prirodan proces i da većina teškoća pri dojenju ne zahtijeva medicinske postupke.


Osnivanjem grupa za potporu dojenju nastoji se prevladati razlike između potreba majki i potpore za dojenje koju nudi zdravstveni sustav.
Smisao grupa za potporu dojenju je da se majkama pruži praktičan savjet, informacija i emocionalna potpora, te da se razvije povjerenje u vlastitu sposobnost dojenja.


Majke s iskustvom u dojenju pomažu drugim majkama koje doje, međusobno izmjenjuju iskustva, a trudnice se pripremaju za dojenje – rekla je Mihaela Keršić Mužić, patronažna sestra koja moderira aktivnosti grupe i njezin je stručni voditelj.


Sestra Keršić Mužić zadovoljna je odazivom majki, a u planu je da se grupa sastaje jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima, i to u lako dostupnim prostorijama u prizemlju creske ambulante gdje je smještena Patronažna služba.