Radovi u sezoni

U Baški, unatoč ljetnom moratoriju, traju građevinski radovi. Krenula gradnja motriteljske stanice DHMZ-a

Mladen Trinajstić

Držim da je ulaganje ove vrste vrijedno i važno za cjelokupnu zajednicu te zbilja ne prepoznajem razloge za bilo čije nezadovoljstvo, tim više što se za sad ondje radilo o zemljanim zahvatima manjeg obuhvata – kaže općinski načelnik Toni JuranićBAŠKA  Po dojavi jednog čitatelja naše novine da se na području Baške, unatoč trajanju turističke sezone i u to doba godine uobičajene zabrane izvođenja građevinskih zahvata takvi radovi ipak izvode, ispitali smo i provjerili što se u tom krčkom lokalnom središtu zbiva, odnosno krše li se uistinu pravila koja omogućavaju da se za perioda najveće posjećenosti ne remeti mir i ugoda stanovnika i posjetitelja te otočne turističke destinacije. Priloženim nam fotografijama potkrijepljene navode o radu građevinskih strojeva u rubnom djelu tog krčkog mjesta, neposredno uz parkiralište Gruh, općinski načelnik Toni Juranić prokomentirao je potvrdom da se na tom lokalitetu uistinu izvode radovi, ocijenivši pritom da razmjeri poduzetih i od lokalne uprave formalnom odlukom dozvoljenih zahvata ni u njihovom obimu, niti trajanju nisu takvi da bi trebali uzrokovati bilo čije nezadovoljstvo, tim više što se izvode daleko od stambenih objekata.


– Prema saznanjima kojima raspolažem, nedavno pokrenuti radovi u njihovoj bi prvoj fazi trebali biti već dovršeni, a ako nisu u trenutku dok razgovaramo, bit će za dan ili dva – ustvrdio je Juranić, napomenuvši da je njihov nastavak i dovršetak planiran u periodu po isteku rokova već spomenute zabrane.


Toni Juranić / Snimio Mladen TRINAJSTIĆ

Toni Juranić / Snimio Mladen TRINAJSTIĆ


EU sredstva


Kako nam je objasnio načelnik, pokrenuti radovi odnose se na začetak realizacije od Općine Baška još 2017. godine podržanog projekta »Modernizacije meteorološke motriteljske mreže u Republici Hrvatskoj« iza koje stoji Državni hidrometeorološki zavod, usmjerenog njenom unapređenju i osuvremenjenju, uz ostalo i kroz podizanje niza novih takvih objekata, odonosno meteopostaja. Projekt se financira EU sredstvima, iz Fonda za regionalni razvoj putem operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014. – 2020., nastavlja naš sugovornik.
– Cilj projekta je promicanje prilagodbi na klimatske promjene i upravljanje rizicima koje one sa sobom donose, odnosno poboljšanje praćenja i predviđanja klimatskih promjena planiranjem mjera prilagodbe. Radi se, po mojem, ali i mišljenju Općinskog vijeća koje je također podržalo ovaj projekt, o iznimno važnom i vrijednom projektu koji je lokalna uprava odlučila podržati na sve načine, tako i osiguranjem zemljišta koje smo za potrebe izgradnje, odnosno postave buduće DHMZ-ove motriteljske stanice, osigurali toj državnoj službi.


Prepoznajući i valorizirajući značaj projekta, na lokaciji koju su nam slijedom svojih znanja preporučili sami stručnjaci DHMZ-a, za potrebu uspostave novog motriteljsko-mjernog punkta osigurali su zemljište u površini 255 »kvadrata« – ističe nadalje Juranić, napomenuvši i da je DHMZ u međuvremenu pribavio dokumentaciju kojom se potvrđuje da za postavljanje automatske meteorološke postaje tog tipa nije potrebno ishođenje građevinske dozvole, a prema Pravilniku o postavi jednostavnih i drugih sličnih građevina.


Točniji podaci


– DHMZ je izradio i priložio nam i elaborat zaštite okoliša, kojim se potvrđuje da taj objekt neće imati utjecaja na okoliš – objašnjava nam Juranić, napominjući da su nedavno pokrenuti, po njegovom mišljenju nezahtjevni i »bazični«, građevinski zahvati odrađeni zbog terminskih odrednica samog projekta, odnosno objedinjene javne nabave i pravovremenog korištenja za to osiguranih bespovratnih EU potpora.


– Osobno, držim da je ulaganje ove vrste vrijedno i važno za cjelokupnu zajednicu te zbilja ne prepoznajem razloge za bilo čije nezadovoljstvo, tim više što se za sad ondje radilo o zemljanim zahvatima manjeg obuhvata, na »gruboj« pripremi zemljišne čestice na kojoj će planirani radovi tek biti izvedeni. Napominjem da će Baška zahvaljujući automatskoj meteorološkoj postaji uskoro postati dio nacionalnih meteokarti, a svi naši žitelji i posjetitelji dobit će mogućnost praćenja točnijih i preciznijih lokalnih podataka koji će se posredstvom nje dobivati i prezentirati u izvještajima te državne službe, ali i putem poveznica koje će biti svima potpuno besplatno dostupne na općinskim mrežnim stranicama – zaključio je Juranić. Dodao je i da bi, nakon dovršetka pripreme terena, sama postaja, odnosno oprema koja će ondje biti instalirana, na red za postavu trebala doći tek u idućoj godini.