E-savjetovanje

Sprema se nova odluka o imenovanju Savjeta mladih Općine Punat, predviđa i naknadu za članove

Mladen TrinajstićPUNAT – Sve do početka ožujka Puntari i Starobašćani priliku imaju sudjelovati u e-savjetovanju s javnošću koje vodstvo Općine Punat trenutno provodi s nakanom donošenja nove Odluke o imenovanju Savjeta mladih te krčke jedinice lokalne samouprave.


Postupak savjetovanja provodi se radi usklađenja postupka osnutka i djelovanja tog savjetodavnog tijela Općinskog vijeća s važećim zakonskim izmjenama. Najbitnije izmjene koje su sadržane u budućoj odluci ogledaju se u tome što se ukida institut zamjenika člana Savjeta te se pri tom, kao nespojiva dužnost s članicom ili pak članom tog tijela uvodi i istovremeno obnašanje dužnosti članice ili člana Općinskoga vijeća Općine Punat.


Novom će se odlukom o osnutku Savjeta mladih Općine Punat uvesti i odredba o pravu na naknadu za sudjelovanje na sjednicama Savjeta i naknadu troškova neposredno vezanih uz njegov rad, u vrijednosti od 27 eura mjesečno. Tročlani Savjet, nakon što odluka dobije zeleno svjetlo javnosti koja se do 1. ožujka o svemu predloženome ima mogućnost očitovati kroz na mrežnim stranicama Općine Punat, a potom i Općinskoga vijeća, moći će činiti mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u tom tijelu imaju od navršenih petnaest, pa do najviše navršenih trideset godina života te koji pri tom imaju prebivalište (ili boravište) na području općine Punat.
Članove Savjeta bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura koje temeljem javnog poziva mogu podnositi udruge koje su svojim statutom ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade. Kandidature mogu isticati i udruge nacionalnih manjina, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije, ali i neformalne skupine mladih sačinjene od najmanje 5 mladih žitelja te krčke općine. Članove savjeta u konačnici će javnim glasovanjem birati članovi Općinskoga vijeća, a mandat članica i članova tog savjetodavnog tijela trajat će koliko i onaj općinskih vijećnika koji su ih izabrali. Predsjednik Općinskog vijeća kao i općinski načelnik po potrebi će, a najmanje svakih šest mjeseci, morati ubuduće održavati zajedničke sastanke s budućim Savjetom mladih Općine Punat.