Europska razina usluge

Specijalna bolnica Insula na Rabu ove godine slavi 67 godina rada

Barbara ČalušićRIJEKA – Županijska specijalna bolnica Insula na Rabu ove godine obilježava 67. godišnjicu rada i postojanja, a riječ je o najvećoj ustanova sekundarne zdravstvene zaštite čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. Čestitiku najvećoj bolnici pod županijskim krovom tom prigodom uputio je župan Zlatko Komadina.


– U ovaj bolnički kompleks kroz zadnjih 20 godina uložili smo 75 milijuna kuna, a nedavno smo dovršili obnovu i posljednja dva paviljona. Time smo omogućili značajan iskorak u pružanju zdravstvenih usluga, primarno građanima Raba, cijelog otoka i Primorsko-goranske županije te s ponosom mogu reći da je ova ustanova po kvaliteti usluga i opremljenosti danas na razini europskih standarda – istaknuo je Komadina.


Bolnica je ujedno i nastavna baza Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, dok se dodatnim spektrom specijalističkih zdravstvenih usluga bolnica otvorila i prema zdravstvenom turizmu, pružajući svoje usluge lokalnom stanovništvu i gostima otoka Raba. Jedan je od najvećih poslodavaca na otoku s 260 zaposlenih, od kojih je najveći broj medicinski kadar.
Županija do kraja tekuće godine ima u planu opremanje ambulanti i bolničkih soba novouređenih paviljona te čajne kuhinje za stacionarne bolesnike, za što je PGŽ osigurao 1,5 milijuna kuna. Uz postojeće specijalističke usluge koje Insula pruža kroz rad svojih multidisciplinarnih timova, ove godine je u planu uvođenje fizikalne terapije i neurokognitivne rehabilitacije u kući.


– Time je iskazana spremnost da se adekvatno odgovori na identificirane javne potrebe i pruži podrška ozdravljenju teže pokretnih, starijih, ali i socijalno isključenih stanovnika otoka. Uz senzornu integraciju, logopediju, kineziterapiju i druge usluge, upravo je neurokognitivna rehabilitacija i fizikalna terapija značajan iskorak u liječenju onih bolesnika čije je zdravstveno stanje takvo da zbog smanjene mobilnosti još ne mogu koristiti usluge specijalističko-konzilijarne rehabilitacije ili su na listi čekanja za specijalističke ortopedske bolnice – najavila je ravnateljica prof. dr. Vesna Šendula-Jengić.