Besplatna pomoć

Prepoznali problem. Djeca iz Omišlja i Njivica na online terapiji s logopedom

Mališani uče na njima zanimljiv način uz aplikciju koja ima i odobrenje Agencije za odgoj i obrazovanje

Mališani uče na njima zanimljiv način uz aplikciju koja ima i odobrenje Agencije za odgoj i obrazovanje

U terapiji se koristi aplikacija Kokolingo, vježbe se rade svaki dan po 15 minuta i to online, uz nadzor logopeda, a kreirana je i lista mališana jer ukupno 37 polaznika vrtića treba ovaj oblik stručne pomoćiOMIŠALJ  Općina Omišalj je u ovogodišnjem proračunu osigurala nešto više od 14 tisuća eura za program pružanja stručne pomoći logopeda mališanima predškolskoga uzrasta, polaznicima područnih dječjih vrtića u Omišlju i Njivicama.


– Kako logopeda nedostaje na tržištu rada i s obzirom na to da je riječ o deficitarnom zanimanju, tako i Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk, u okviru kojeg djeluju i naša dva područna vrtića, ne uspijeva pronaći i zaposliti logopeda, pojašnjava povod za ovakvu općinsku odluku Jelena Bigović, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i opće poslove Općine Omišalj.


Lista za vježbe


– Ponukani tom činjenicom kao i spoznajom da je sve više djece s artikulacijskim poremećajima, omišaljska je općinska uprava odlučila omogućiti roditeljima, odnosno djeci, besplatnu logopedsku pomoć korištenjem aplikacije Kokolingo. Radi se o prvoj hrvatskoj digitalnoj logopedskoj vježbenici za djecu s artikulacijskim poremećajima za koju je pozitivno mišljenje dala i Agencija za odgoj i obrazovanje, ističe Jelena Bigović, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i opće poslove Općine Omišalj.


Vjerujemo da će djeca iz Omišlja i Njivica ostvariti pomake i vidljive rezultate, kao i da će ovim pristupom roditelji dobiti potrebnu savjetodavnu podršku stručnjaka –
Jelena Bigović
Uz pomoć stručnih službi otočnog Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan«, kreirana je lista mališana koji pohađaju vrtiće u Omišlju i Njivicama, njih ukupno 37, a kojima je pomoć logopeda potrebna. Prva grupa od desetero djece već je krenula s vježbama, doznajemo od voditeljice Bigović.


Digitalna vježbenica


– Riječ je o formatu koji je djeci privlačan i zabavan, a sve se radi online. Vježbe se izvode svaki dan po 15 minuta uz, naravno, nadzor logopeda. Nakon što neko dijete prođe online terapiju, u program ulazi sljedeće dijete s navedene liste. Vjerujemo da će djeca iz Omišlja i Njivica, uz organiziranu podršku od strane stručnih timova, uz osiguranu im besplatnu pomoć i podršku ostvariti pomake i vidljive rezultate, kao i da će ovim pristupom roditelji dobiti potrebnu savjetodavnu podršku stručnjaka, zaključila je čelnica Odsjeka za društvene djelatnosti i opće poslove Općine Omišalj.