Grad Krk

Objavljen natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija

Mladen Trinajstić

Snimio Vedran Karuza

Snimio Vedran Karuza

Pravo na ostvarenje stipendija imat će redoviti studenti poslijediplomskih studijima koji ispunjavaju uvjete 


KRK – Temeljem odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata te zaključka gradonačelnika Darija Vasilića, krčka Gradska uprava objavila je natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2023./2024. Grad je studentima poslijediplomskih studija i u ovoj godini osigurao stipendije u mjesečnom iznosu od 160 eura, koje će se isplaćivati u devet mjesečnih obroka. Pravo na ostvarenje stipendija imat će redoviti studenti poslijediplomskih studijima koji ispunjavaju uvjet da su državljani Republike Hrvatske, da imaju prebivalište na području grada Krka u trajanju od najmanje godinu dana, ali i da, ako upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija, imaju ostvaren prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama studija od najmanje 3,8. Studenti koji upisuju neku od viših godina poslijediplomskog studija morat će za ostvarenja prava na korištenje gradske stipnedije dokazati da su položili minimalno polovicu upisanih predmeta.


Pravo na stipendiju nemaju studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od bilo kojeg drugog isplatitelja. Prijave se podnose na obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Grada Krka (www.grad-krk.hr). Uz obrazac prijave, kandidati su obvezni priložiti i svu propisanu prateću dokumentaciju pa tako i presliku osobne iskaznice, izvornik potvrde o upisanom poslijediplomskom studiju, a studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija – i dokaz o prosjeku ocjena iz svih prethodnih akademskih godina. Studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija priložiti moraju pak potvrdu fakulteta o upisanim i položenih najmanje 50 posti upisanih predmeta, te prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina poslijediplomskog studija. Uz to, kandidatkinje i kandidati za ostvarenje prava na spomenute stipendije nadležnima u Gradu morat će dostaviti i dokaz o uplaćenoj školarini za akademsku godinu 2023./2024. kao i izjavu da u okviru istog stupnja obrazovanja ne primaju stipendiju, potporu ili neki drugi sličan oblik pomoći, bez obzira na isplatitelja.
Prijave se mogu dostaviti osobno, u pisarnicu Grada Krka (I. kat, soba 27), poštanskim putem preporučenom pošiljkom ili pak elektroničkim putem na e-mail [email protected] Krajnji rok za dostavu prijava je 28. travnja.