Dvije strane medalje

Nezavisni krčki vijećnik Marević proziva gradsku upravu za nezakonitosti

Mladen Trinajstić

Nezavisni krčki vijećnik Marević proziva gradsku upravu za nezakonitostiKRK – Vijećnik Nezavisne liste Krk koja u krčkom Gradskom vijeću ima tri predstavnika, tiskovnom je konferencijom ukazao na niz svojih novih spoznaja o propustima i, tvrdi, nezakonitostima u djelovanju krčke Gradske uprave, čak i teže prekršaje koje su članovi te liste prijavili nadležnim institucijama. Goran Marević tako je ustvrdio da, unatoč zakonskim obvezama, Grad i dalje nema svoje etičko povjerenstvo kojemu bi građani mogli prijaviti neku nepravilnost ili se žaliti na rad gradskih službenika.


– Tek nakon što smo uputili službeni zahtjev za dostavom Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva, Gradska uprava je na kolegiju gradonačelnika nedavno po prvi put razmatrala tematiku osnutka tog povjerenstva što je žalosno i zabrinjavajuće, ocijenio je Marević navevši da se u Gradu zakon krši i praksom neprovođenja zakonske obaveze čuvanja tonskih zapisa sjednica Gradskog vijeća. Snimke sjednica na neobičan način nestaju iz arhive Grada Krka, uz objašnjenja o tehničkim kvarovima u sustavu, ustvrdio je spomenuti navevši da zbog toga nema ni zapisa rasprava koju su vijećnici Nezavisne liste na jednoj od sjednica poveli o nepravilnostima u izgradnji hotela u vlasništvu predsjednika Gradskog vijeća.


Transparentnost


– Zakonom o pravu na pristup informacijama propisana je i obveza Grada Krka da prije donošenja odluka bitnih za građane provodi savjetovanja s javnošću. Jedinstveni upravni odjel Grada Krka oglušio se na naše primjedbe o neprovođenju takvih savjetovanja kao i na zahtjev za dostavu izvješća koja, ako je savjetovanje provedeno, moraju biti napravljena. Na traženje izvješća djelomično je reagirano tek po rješenju Povjerenika za informiranje koji je postupio po našoj žalbi. U odgovoru Grada navodi se da za pet od šest traženih izvješća o savjetovanjima koje je trebalo provesti, ona nisu provedena, a naknadnom je provjerom ustanovljeno i da je jedino postojeće izvješće izrađeno nekoliko mjeseci nakon zakonskog roka, nakon našeg zahtjeva za njegovom dostavom, kaže Marević.
Navodeći da se, prema saznanjima članova Nezavisne liste na sličan način postupa i u gradskim, odnosno komunalnim poduzećima Vecla i Ponikve, spomenuti konstatira da su vodstva tih kompanija propustila s javnošću podijeliti činjenicu da su sjednice skupština tih tvrtki javne te da im građani, uz najavu, imaju pravo prisustvovati. Stoga su, uz zahvalu svima koji su im do sad ukazivali na uočene nepravilnosti, iz Nezavisne liste svoje sugrađane pozvali da i sami ulože nešto truda te kroz »osobno zanimanje« za rad javnih tijela pridonesu transparentnosti i zakonitosti njihova rada.


Bez utvrđenih propusta


Odgovarajući na spomenute prozivke, gradonačelnik Darijo Vasilić je rekao da unatoč Marevićevim čestim ukazivanjima na navodne nezakonitosti u postupanjima gradske uprave, Grad nema niti jednu utvrđenu nezakonitost, čak ni službenu uputu o potrebi usklađenja nekog svog akta.


– Što se etičkog povjerenstva tiče, treba reći da gradonačelnik ima izvornu nadležnost u nadziranju dobrog ponašanja zaposlenika gradske uprave, kako u odnosima s građanima tako i u međusobnim odnosima, a što propisuje Etički kodeks. Etičko povjerenstvo savjetodavno je radno tijelo gradonačelnika, a kako do sad nisam ni od korisnika usluga, kao ni od zaposlenika Grada zaprimio zahtjev za postupanjem po Etičkom kodeksu, nisam imao potrebu niti osnivati to tijelo, kaže Vasilić dodavši i da je, upravo zbog inicijativa po tom pitanju vijećnika Marevića, na jednom od prethodnih Kolegija on ipak zatražio prijedlog osoba za osnutak i formiranje Povjerenstva. Govoreći o »nestalim« tonskim zapisima gradonačelnik kaže da se takvi zapisi smatraju tek tehničkim pomagalom, a zapisnik službenim zapisom tijeka sjednice.


Zapisnik se verificira glasovanjem vijećnika i praksa u radu Gradskog vijeća pokazuje da se na pisani prijedlog vijećnika zapisnik i izmjeni, i dopuni. U ovom konkretnom slučaju gradska uprava nije zaprimila takav pisani podnesak pa se zapisnik nije mogao korigirati, tvrdi Vasilić, odbacujući i vijećnikove kritike na račun »(ne)savjetovanja s javnošću«.


Skupštine nisu javne


– Grad na temelju zakona takva savjetovanja provodi pri donošenju općih akata i drugih strateških dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Nisu svi akti koje donosi Gradsko vijeće takvog karaktera pa se za njih ne provodi e-savjetovanje. Skupštine trgovačkih društava u vlasništvu Grada Krka i drugih JLS-a otoka Krka sazivaju se na temelju zakona o trgovačkih društvima koji osim suvlasnika ne omogućavaju prisustvo drugim osobama, pa suprotno Marevićevim tvrdnjama, njihove skupštine nisu javne i građani im ne mogu prisustvovati, zaključuje Vasilić.