Lokalni izbori

Nataša Plišić nezavisna je kandidatkinja za Bašku: ‘Vrata Općine širom ću otvoriti svima’

Mladen Trinajstić

Kvalitetna rješenja nudim po pitanju zdravstvenog turizma, brige o našim starijima, ali i mladim obiteljima u vidu osiguranja krova nad glavom i cjelogodišnjeg posla. Imam rješenja i za problematiku prometne povezanosti i alohtone divljačiBAŠKA – Nezavisna kandidatkinja za načelnicu Općine Baška kojoj ovo nije prvi izborni ciklus u kojem se bori za povjerenje svojih sumještana, Nataša Plišić, optimizam i vjeru da će birači s područja te krčke općine prepoznati njezin program i ciljeve kojima teži, crpi iz, kaže, svog dobrog poznavanja bašćanske svakodnevice, problema koji muče stanovnike, ali i kvalitete svojih »programskih rješenja«.
Najavili ste da ćete načelničku dužnost obnašati volonterski. Stojite li i dalje iza tih riječi?


– Naravno. To je, kao uostalom sve drugo što predstavljam, ostvariva, ali i za općinu veličine Baške sasvim kvalitetna opcija koja ni na koji način neće utjecati na moj angažman. Dapače, već i ta činjenica govori da ću kao rođena Bašćanka svom kraju i ljudima koji ondje žive nastojati pomoći boljitkom i razvojem kojem teži, bez traženja koristi za sebe.


Za transparentnost


Što su po vama ti najveći problemi čije bi rješavanje bilo vaš prioritet?
– To je u prvom redu kvaliteta života ovdašnjih stanovnika, ali i slika Baške kao pomalo zapuštenog mjesta koje, posebice u njegovu potencijalno najatraktivnijem, obalnom pojasu, danas ne pruža sliku koju Baška može i mora pružati. Velik problem čijem se rješavanju također planiram posvetiti jesu i izazovi koji proizlaze iz »dislociranosti« i udaljenosti ove sredine od zdravstvenih, gospodarskih, socijalnih, kulturnih i drugih sadržaja, a koji su teško dostupni dobrom dijelu našeg stanovništva. Prioritet nalazim i u današnjoj zatvorenosti i nedostupnosti općinske uprave i u smislu netransparentnosti djelovanja izvršne vlasti i u pomaganju starijim i neupućenijim, digitalno nepismenijim stanovnicima da iskoriste prava i mogućnosti koje im u nekim segmentima stoje na raspolaganju ili bi im barem trebala stajati. Divim se Omišljanima i onomu što su oni po tom pitanju ostvarili te se i sama kanim angažirati da, dobijem li priliku, vrata Općine širom otvorim baš svima, a službenike koji ondje rade potaknem da postanu istinskim servisom svojih sumještana. Baška ima realnu mogućnost postati samodostatnija no što je danas. Turizam, poljoprivreda, poduzetništvo svih vrsta i enregetika imaju resurse na našem području da svim žiteljima ove zajednice omoguće kvalitetniju i održiviju svakodnevicu te da gospodarsku i socijalnu sliku Baške i mjesta u njezinoj okolici učine stabilnijom i otpornijom na krize kakvima i ovih dana svjedočimo, odnosno na probleme koje takve okolnosti uzrokuju.


Zdravstveni turizam


Turizam je važna sastavnica bašćanskog gospodarstva. Što na tom planu nudite?


– Ni u tom smislu Baška danas ni izbliza ne koristi dovoljno kvalitetno resurse koje imamo. Zdravstveni turizam je potencijal koji može mnogo dati i na planu obogaćenja turističke ponude i kvalitete života domicilnog stanovništva. I ustanove za skrb o starijima, a posebice zdravstvene centre za čije razvijanje imamo predispozicije, prepoznajem kao sadržaje koji bi istovremeno mogli pomoći kvaliteti turističke ponude, ali i podizanju razine skrbi te vrste koja nam svima danas nedostaje. Na taj bi se način »zatvorio krug« u nastojanjima rješavanja problema te vrste. Zašto Baška ne bi mogla postati nova Opatija, Lošinj ili Crikvenica – sredina koja u svojim zdravstvenim sadržajima poput Thalassotherapije podiže kvalitetu zdravstvenog turizma, ali i nude kvalitetnu zdravstvenu skrb za lokalno stanovništvo? Naravno, slična se kvalitetna i održiva rješenja mogu osmisliti i po pitanju brige o našim starijima, ali i mladima, posebno mladim obiteljima kojima također treba pomoći u ostvarenju kvalitetenih uvjeta za život, osiguranjem krova nad glavom, cjelogodišnjeg posla i sigurnosti egzistencije, zaključila je Plišić podsjetivši da u svom programu nudi kvalitetna rješenja i za problematiku očuvanja i obnove kulturnog nasljeđa, prometne povezanosti, ali i izazove koje donosi prisutnost alohtone divljači, posebno čagljeva.