Outdoor ponuda

Na Krku se žele turistički rebrendirati. Promovirat će otok kao oazu aktivnog odmora

Mladen Trinajstić

Outdoor ponuda odavno je postala važnim dijelom turističkog proizvoda otoka Krka / Foto M. TRINAJSTIĆ

Outdoor ponuda odavno je postala važnim dijelom turističkog proizvoda otoka Krka / Foto M. TRINAJSTIĆ

Glavni cilj je izgradnja tržišnog identiteta i prepoznatljivosti takve vrste ponude, a sve u skladu s interesima i potrebama suvremenih gostiju, odnosno s novim trendovima u turizmu, i to na otoku koji je lako dostupan, visoko razvijen i ekološki održiv, rečeno je na predstavljanju StrategijeKRK – Udruženim sredstvima svih lokalnih samouprava i turističkih zajednica otoka Krka, uz podršku Ministarstva turizma i sporta te sredstvima fonda za udružene turističke zajednice, izrađena je nova »Brand i komunikacijska strategija outdoor ponude otoka Krka«. Kako je, predstavljajući taj netom ostvareni iskorak u promoviranju aduta turističke ponude otoka, rekla direktorica TZ-a otoka Krka Majda Šale. Strategija je stvarana u suradnji s agencijom Studio Conex iz Samobora, a nakon nedavne prezentacije direktorima svih sedam ureda lokalnih turističkih zajednica i članovima Turističkog vijeća TZ-a otoka Krka, oni su je i formalno usvojili. – U izradu Strategije je, uz predstavnike jedinica lokalne samouprave i turističkih zajednica, bio uključen i značajan broj vanjskih suradnika i partnera, posebice onih s kojima TZ otoka surađuje u segmentu organiziranja i provođenja projekata i programa outdoora, ponude koja je u fokusu našeg novog strateškog dokumenta, napomenula je tim povodom Šale, ističuči da je spomenuti plan temeljen na konceptu održivog i uravnoteženog razvoja turizma na otoku Krku, uz ostalo i kroz njegovo brendiranje i razvijanje kao outdoor destinacije.


Novi logo outdoora


Uz novu brand i komunikacijsku strategiju outdoor ponude otoka Krka, ovih je dana javnosti predstavljen i novi logo outdoora otoka Krka, a koji će postati jedinstveni simbol i poveznica svih outdoor programa koji će se ubuduće odvijati na otoku Krku. Novi logo outdoora postati će nezaobilazna sastavnica promotivnih materijala koji će se na tu temu tiskati ili pak predstavljati kroz kanale digitalne komunikacije.

 


Tržišni identitet
Takva vrsta ponude, nastavlja čelnica krovne turističke asocijacije našeg »najturističkijeg« otoka na kojem se ostvaruje čak trećina regionalnog i 6 posto nacionalnog turističkog prometa, nova je poželjna »marker atrakcija« u njegovoj ponudi, sa snagom privlačenja nemalog broja novih posjetitelja, i to posebice u pred i posezoni. Spomenutim dokumentom analizirano je trenutno stanje krčkih outdoor aktivnosti slijedom kojeg su obrađene i određene strateške smjernice izgradnje brenda »Krk outdoor«. Njegov je pak glavni cilj izgradnja tržišnog identiteta i prepoznatljivosti takve vrste ponude. Inputi na koje se daju odgovori su diverzifikacija turističkih proizvoda te razvoj novih proizvoda i programa usklađenih s interesima i potrebama suvremenih gostiju, odnosno s novim trendovima u turizmu, i to na otoku koji je lako dostupan, visoko razvijen i ekološki održiv, nastavila je direktorica Šale. Novopredstavljeni brend, ali i komunikacijska strategija kojom će se krčki outdoor ubuduće promovirati, obuhvatit će niz aktivnosti koje će se odvijati u fazama, a koje među ostalim obuhvaćaju edukaciju, izradu baze podataka otočnog outdoora te organizaciju internih manifestacija. Strategijom se definiraju i načini suradnje s lokalnim medijima, izrada web stranica i produkcija promotivnih materijala, upravljanje društvenim mrežama, oglašavanje, nastupi na sajmovima i druge aktivnosti koje će, držimo, u konačnici dovesti do jedinstvenog otočnog imidža, veće prepoznatljivosti Krka kao outdoor destinacije te naposljetku i do njegova boljeg pozicioniranja na emitivnim tržištima, ocjenjuje čelnica otočnog TZ-a.


Prepoznatljive boje otoka


Zajedno s novim strateško-planerskim iskoracima, otočni su turistički djelatnici netom pokrenuti rebrending krčke turisitičke ponude »zaokružili« i osmišljavanjem novog promotivnog logotipa. – Nakon petnaest godina korištenja dosadašnjeg loga TZ otoka Krka, Turistička zajednica je u protekloj godini krenula i s njegovim preoblikovanjem, nužnim radi postizanja bolje vizualne prepoznatljivosti i prilagodbe novim zahtjevima tržišta, predstavlja nam naša sugovornica. Novi je logo moderan znak kojim će se, uvjereni smo, postići još veća razina prepoznatljivosti otoka Krka, a novorekreirana »knjiga standarda« omogućit će profesionalniji pristup izradi svih naših budućih promomaterijala. Pritom autorstvo novog loga TZ-a ozoka Krka potpisuje dizajner Valter Stojšić. Od svih na Krku jednoglasno prihvaćeno novo rješenje, objašanjava Šale, sastoji se od tri boje – zelene, žute i plave, boja otoka Krka koje smiboliziraju prirodu, boju sunca i »zlatnog otoka« te more.
Logo je stiliziran u konturama otoka Krka, s natpisom i tipografijom na više jezičnih mutacija shodno tržištima kojima ćemo se njime ciljeno obraćati. Novi logo bit će postavljen na svim novim promotivnim materijalima, koristit će se u službenoj korespondenciji TZ-a otoka Krka, na sajmovima te u svim budućim oglašavanjima, zaključila je Šale dodavši da će njegova službena uporaba startati s početkom 2022. godine.