Sporna sjednica

MAREVIĆ vs. VASILIĆ Rasplamsao se sukob nezavisnog vijećnika i krčkog gradonačelnika

Mladen Trinajstić

Goran Marević / Foto M. TRINAJSTIĆ

Goran Marević / Foto M. TRINAJSTIĆ

Dok Marević iznova spominje kršenje zakona vezano uz elektroničku sjednicu GV-a te daje argument u prilog tvrdnji da je ona mogla biti održana u transparentnijem obliku, argumentima odgovara i Vasilić, spočitavajući svom kritičaru inzistiranje na formi, nestručnost i nekonstruktivnostKRK Osim na način provedbe nedavne elektroničke sjednice krčkog Gradskog vijeća koja nije održana u obliku videokonferencije (koja vijećnicima omogućava raspravu o prijedlozima odluka), već kao »događaj« u kojemu su se članovi tog tijela mogli izjašnjavati elektroničkom poštom, glasajući za ili protiv prijedloga odluka, krčki vijećnik Goran Marević iz Nezavisne liste po drugi put u posljednjih nekoliko dana javno je istupio, ne dovodeći sad više u pitanje samo transparentnost i demokratičnost takvog načina rada Gradskog vijeća, već i zakonitost održane sjednice.
– Uvidom u dokumentaciju eletroničkim putem zaprimanih izjašnjavanja utvrdio sam da je jedan od vijećnika svoje glasanje na upitniku u urede Gradske uprave donio osobno, kaže Marević. Tvrdeći da takav oblik izjašnjavanja nije predviđen niti reguliran prethodno usvojenim Pravilnikom o načinu sazivanja i održavanja sjednica elektronskim putem, Marević drži da je time nezakonitim učinjeno samo zasjedanje Vijeća, pa tako i donesene odluke. – Niti uz ustrajanje u traženju očitovanja o toj, po meni velikoj povredi zakonitosti sjednice i donesenih odluka, do danas nisam dobio odgovor predsjednika Vijeća Josipa Brusića, dodaje Marević, napominjući da to doživljava činom omalovažavanja njegovih i stavova dijela njegovih kolega. On se pita i kako je uopće glas vijećnika koji je svoje »očitovanje« donio osobno, ne poštujući Pravilnikom određeni način elektroničkog izjašnjavanja, uopće mogao biti zaprimljen u Gradu, s obzirom da su u vrijeme održavanja elektroničke sjednice vrata Gradske uprave, zbog provedbe preventivnih mjera, bila zaključana za sve građane, pa tako i vijećnike.


Politikantska inicijativa


– Ako su neki mogli posjećivati Grad i donositi svoje glasove, onda smo uz mjere opreza mogli održati i normalnu, zakonitu sjednicu Vijeća – konstatira Marević ponovivši svoj već iskazani stav da se takvom sjednicom željela onemogućiti rasprava i propitivanje odluka gradonačelnika, uz ostalo i onih kojima je, tvrdi Marević, Darijo Vasilić na sebe preuzeo ovlasti predstavničkog tijela (kod ustroja Koordinacije stožera CZ otoka Krka i odluka koje je to tijelo donosilo). Spornim prijedlogom gradonačelnika smatra i onaj da se Ponikvama da suglasnost za dugoročno zaduživanje radi izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka. Nadalje, Marević je u svojoj novoj javnoj kritici gradonačelnika ocijenio politikantskom inicijativu PGS-a, stranke kojoj je Vasilić na čelu, da se kao oblik pomoći građanima u ovim teškim vremenima, uz ukidanje naplate Krčkog mosta, od Vlade RH sad traži i smanjenje računa za električnu energiju.
– Ovih su dana na adrese naših ugostitelja koji proteklih mjeseci nisu radili, stigli računi za zbrinjavanje otpada koji su višestruko veći od računa za električnu energiju, i to unatoč činjenici da većina tih komunalnih usluga u vrijeme zatvorenih lokala nije niti pružana. Pitam se zašto, kad se gradonačelnik koncentrira na davanje prijedloga državnoj vlasti, sad u svom dvorištu ne pribjegne sličnom potezu, završio je Marević.


Niz mjera za pomoć lokalnom gospodarstvu

PGS kao regionalna stranka uvijek progovara o zaštiti interesa građana i gospodarstva ove regije pa smo i ovog puta komentirali program reformi Vlade koji je toliko općenit da ne garantira gotovo nikakve ozbiljnije reformske poteze. Predložili smo jednostavnije i pravednije uvjete moratorija na kredite kao pomoć svim građanima. Željeli smo ukazati i da je pravi trenutak da se napokon ukine nepravda žiteljima PGŽ-a u vidu naplate mostarine na Krčkom mostu. Naravno da smo i sami na lokalnoj razini pokrenuli mjere vezane za gospodarstvo pogođeno epidemijom – od odgode svih prihoda proračuna iz prvog kvartala beskamatno na tri mjeseca, do oslobađanja plaćanja komunalne naknade za drugi kvartal i oslobađanja plaćanja zakupa poslovnih prostora i javnih površina. Vezano za troškove gospodarenja komunalnim otpadom, donesena je odluka o beskamatnoj odgodi na tri mjeseca i fakturiranju fiksnog, a ne varijabilnog dijela cijene za razdoblje u kojem su poslovni objekti bili zatvoreni, rekao je krčki gradonačelnik i predsjednik PGS-a Darijo Vasilić.
– Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano je da nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu i samo nadležno tijelo može sjednicu ili njen dio proglasiti nezakonitim – poručio je u svom odgovoru na Marevićeve kritike gradonačelnik Darijo Vasilić. – Nije korektno govoriti o nezakonitosti sjednice zato jer se razlikujemo u stavovoma i vrijednosnim sudovima ili zbog toga što tumačimo propise kako u danom trenutku odgovara našoj političkoj opciji. Elektronska sjednica održana je u skladu s Pravilnikom, pristupilo joj je 12 vijećnika, od kojih je njih 10 obrasce za glasovanje dostavilo mailom prije zakazanog vremena. Jedan je to učinio osobno, a jedan nakon vremena predviđenog za glasovanje. Svi su imali priliku svoja pitanja i rasprave dostaviti u pisanoj formi i glasati na jasno definiran način i pod jednakim uvjetima. Tijekom trajanja epidemije Gradska uprava je bila na raspolaganju građanima tako što su njihovi podnesci primani na jednom od ulaza u upravnu zgradu. Tako smo prihvatili i obrazac za glasovanje gradskog vijećnika koji ga, iz tehničkih razloga, nije mogao dostaviti elektronskim putem, objašnjava Vasilić. No neovisno o tome, elektronskom glasovanju pristupila je kvalificirana većina te je 19 od 20 točaka dnevnog reda izglasano jednoglasno.


Nestručna tumačenja


I u ovakvim prilikama, malobrojna grupa nezavisnih vijećnika smatra da je forma važnija od sadržaja pa sjednici ne doprinose konstruktivnim prilozima, već nestručnim tumačenjem poslovnika, ocjenjuje Vasilić, napominjući da su istu proceduru za elektronske sjednice koristile brojne druge jedinice lokalne samouprave, pa i Skupština PGŽ-a. Vijećnici se predsjedniku Vijeća između dviju sjednica obraćaju putem Gradske uprave koja je, sukladno poslovniku, dužna odgovoriti u roku od 15 dana, a ne na privatne mail adrese koje je vijećnik Marević koristio. Odgovori su poslani u više navrata i Gradska uprava je profesionalno obrazložila sve navode i pitanja vezana uz način sazivanja, tijek i glasovanje na elektroničkoj sjednici Gradskog vijeća, tvrdi Vasilić u svom očitovanju na upućene mu kritike.


Darijo Vasilić / Foto M. TRINAJSTIĆ

Darijo Vasilić / Foto M. TRINAJSTIĆ– Vezano za osnutak Koordinacije stožera CZ-a otoka Krka, kao i u mnogim drugim područjima, naš je otok prvi u Hrvatskoj udruživanjem administrativnog područja omogućio građanima i gospodarstvu jednostavnije migracije, a vrlo skoro to je postao model prihvaćen u cijeloj zemlji, kaže gradonačelnik ističući da se osnutak Koordinacije temelji na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a ne Zakonu o sustavu civilne zaštite. O tome se zaključuje sporazum kojem prethodi odluka predstavničkog tijela, a koja mora definirati i način financiranja, upravljanja, odgovornosti, statusna pitanja službenika i namještenika te druga pitanja od važnosti za to tijelo. A takve se odluke, kaže Vasilić, zasigurno ne donose dok traju izvanredne situacije ili katastrofe. S druge pak strane, osnivanje Koordinacije stožera CZ-a koje su potpisale lokalne jedinice otoka Krka isključivo je operativne prirode i njime se ne uređuje zajedničko obavljanje poslova civilne zaštite, a posebice se ne osniva zajedničko tijelo ili služba, niti zajedničke postrojbe, niti se donosi zajednički Plan djelovanja o čemu bi predstavnička tijela tada uistinu trebala donijeti odluku, završio je svoje očitovanje Vasilić.