Konzultacije

Malinskari su dali svoje ideje za Kulturni centar. Nakon radionice, slijedi i upitnik za sve mještane

Mladen Trinajstić

U Domu udruga Malinska-Dubašnica održana je radionica participativnog mapiranja kulturne baštine / Foto NATAŠA NIKOLIĆ ĐERIĆ

U Domu udruga Malinska-Dubašnica održana je radionica participativnog mapiranja kulturne baštine / Foto NATAŠA NIKOLIĆ ĐERIĆ

Temeljem njezinog dugogodišnjeg međunarodnog iskustva konzultantice za upravljanje kulturnom baštinom, Nikolić Đerić je razvoj plana započela konzultacijama s lokalnim dionicima, i to posredstvom upravo spomenute interaktivne radioniceMALINSKA  U Domu udruga Malinska-Dubašnica održana je radionica participativnog mapiranja kulturne baštine te otočne lokalne jedinice. Radionica je tek jedna u nizu aktivnosti koje za cilj imaju uspostavu Kulturnog centra na području općine Malinska-Dubašnica. Kako je naglasio načelnik, Robert Anton Kraljić, intencija je da se lokalnoj zajednici kroz osnutak i uspostavu budućeg Kulturnog centra pruži institucionalni okvir za razvoj novih kvalitetnih programa koji su do osnutka Interpretacijskog centra maritimne baštine DUBoak nedostajali ili su ih, u određenoj mjeri, organizacijski i logistički do sad »pokrivale« lokalne udruge. S ciljem uspostave ustanove koja bi odgovarala potrebama lokalnog stanovništva, a svojim stručnim djelovanjem doprinosila očuvanju kulturne baštine i razvoju kulturno-umjetničkih programa, početkom godine krenula je izrada Integriranog plana upravljanja kulturnom baštinom Općine Malinska-Dubašnica. Taj zadatak povjeren je dr. sc. Tamari Nikolić Đerić, višoj kustosici i kulturnoj antropologinji, ujedno autorici muzeološkog postava DUBoak-a i stručnoj suradnici za upravljanje. Temeljem njezinog dugogodišnjeg međunarodnog iskustva konzultantice za upravljanje kulturnom baštinom, Nikolić Đerić je razvoj plana započela konzultacijama s lokalnim dionicima, i to posredstvom upravo spomenute interaktivne radionice.


– Na radionici smo još jednom osvijestili da su, unatoč početnoj pretpostavci o homogenosti lokalnih zajednica i grupa, gdje svi podjednako misle, žele i znaju što bi trebalo očuvati, odnosno zaštititi i dalje prenositi, kulturne potrebe i percepcije vrijednosti ipak različite, kao što su raznolike i kulturne realnosti u kojima živimo, kaže nam dr. Nikolić Đerić.


– Iz svih inputa koje smo sakupili tijekom ove radionice jasno je, a o tome su se usuglasili i brojni entuzijasti koji su se ondje okupili, da je nužno očuvati izraze tradicijske kulture poput kanta, tanca, govora i kamene ruralne arhitekture, ali i ostaviti dovoljno prostora za razvoj kreativnosti, ponajviše kroz galerijsku djelatnost. Funkcije budućeg Centra, prema preliminarnim rezultatima stečene spoznaje, počivale bi na istraživanju i valorizaciji, podizanju svijesti i edukaciji, kulturnoj produkciji različitih sadržaja te na sustavnoj zaštiti fizičkih spomenika i prenošenju tradicijskih znanja i vještina, nastavlja nadalje naša sugovornica.
Aktivnosti na zajedničkom promišljanju Plana upravljanja se nastavljaju te će se uskoro objaviti i tiskani upitnik kojim će stanovnici Općine još jednom moći izraziti svoje mišljenje i time oplemeniti proces konstruktivnim savjetima.