Megainvesticija ŽLU-a KRK

Lukobrani rastu iz dana u dan. Luka Baška trebala bi biti gotova do kraja godine

Mladen Trinajstić

Na slici zahvati na Maloj rivi koja će dobiti produžetak dulji od stotinu metara / Foto ŽLU Krk

Na slici zahvati na Maloj rivi koja će dobiti produžetak dulji od stotinu metara / Foto ŽLU Krk

Već sredinom lipnja radovi na produžetku Male rive bit će pri kraju, kao i betoniranje valobranog zida na primarnom lukobranu Vele rive, pa nakon sezone slijede završni radovi popločenja kamenom i ugradnje lučke opreme, što bi sve trebalo biti okončano do kraja 2022.BAŠKA  Nakon što je krajem prošle godine izveden podmorski kameni nasip s vanjske strane bašćanskog lukobrana, ondje znanog i kao Vela riva, pripremljena je podloga za nastavak ugradnje filtarskog sloja i kamene obalozaštite – školjere. Izvođači radova već neko vrijeme angažirani na tom velikom i važnom projektu otočne lučke infrastukture nastavili su s izvođenjem zemljanih radova i tijekom prvog tromjesečja ove godine. Protekli mjesec ondje je tako protekao u izgradnji nadmorskog dijela obalnog zida i polaganja armature valobranog zida, a potom i betoniranju njegova temelja i nadmorskog dijela obalnog zida.


Produljenje Male rive


Predstavio nam je to, sažimajući sve ondje dosad učinjeno, vršitelj dužnosti ravnatelja Županijske lučke uprave Krk Goran Lajnert, napomenuvši pritom da su i tijekom svibnja nastavljeni zahvati na betoniranju valobranog zida »u kampadama«.


Linija Baška – Lopar – Baška


Govoreći o značaju ulaganja u bašćansku luku te o njezinoj budućnosti, čelnik ŽLU-a Krk podsjetio je i da je Županijska skupština donijela Odluku o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška – Lopar – Baška, koja će s prometovanjem započeti nakon dovršetka radova na dogradnji luke.
– A za to je, naravno, potrebno pravovremeno sklopiti ugovor o javnoj usluzi na toj liniji. Projektom dogradnje luke Baška postojeći pristan će se dograditi i osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja te omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za brodove u cjelogodišnjoj linijskoj plovidbi. Također, nemalim ulaganjima u lučke objekte značajno će se podići razina usluge za korisnike javnih brodskih linija u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom te u pogledu dostupnosti putničkog terminala vozilima dostave i hitnih službi, zaključio je Lajnert.
U svibnju su, dolaskom pontona »Fiumanka« i trajekta »Ivona«, također započeli i radovi na susjednoj Maloj rivi luke Baška, gdje se trenutačno ugrađuju čelične košuljice i armaturni koševi u prethodno već izvedene bušotine pilota. U tijeku je betoniranje pilota zbog čega vodstvo ŽLU-a, kojem je povjereno upravljavnje svim lukama otoka Krka, očekuje da će već sredinom lipnja radovi na produžetku Male rive biti pri kraju, barem što se tiče izvođenja pilota. Isto vrijedi i za betoniranje valobranog zida na primarnom lukobranu Vele rive. – Po završetku glavne turističke sezone, što se tiče Male rive, preostat će nam još postavljanje armiranobetonskih prefabriciranih naglavnih greda, postavljanje prednapetih nosača rasponske konstrukcije, postavljanje prefabriciranih ploča valobranog ekrana s vanjske i unutarnje strane sekundarnog lukobrana te betoniranje horizontalnog serklaža i hodne površine Male rive, najavljuje čelnik ŽLU-a Krk dodajući i da isti lučki objekt nakon sezone očekuju i završni radovi njezinog popločenja kamenom i ugradnje lučke opreme. Na Veloj rivi preostat će nam, pak, betoniranje AB ploče partera lukobrana te postavljanje kamenih poklopnica i obložnica te ugradnja lučke opreme. Očekivani rok završetka radova je kraj 2022. godine, nakon čega slijedi tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole, zaključuje Lajnert.


Po završetku radova luka Baška će pružati bolje i kvalitetnije sklonište svim njezinim korisnicima / Foto ŽLU krk

Po završetku radova luka Baška će pružati bolje i kvalitetnije sklonište svim njezinim korisnicima / Foto ŽLU Krk


 


Bespovratnih 40 milijuna


Podsjećajući nas na tijek i ciljeve velikog i važnog infrastrukturnog projekta koji će unaprijediti bašćansku luku, naš sugovornik naglasio je da su već i projektnom dokumentacijom građevinski radovi ondje bili podijeljeni na dvije faze. U okviru aktualnih aktivnosti planira se, dogradnjom odnosno produljenjem primarnog lukobrana (Vele rive) za 50,55 metara, izgraditi funkcionalna lučka infrastruktura spojena na elektroenergetsku mrežu. Poodmakli radovi na dogradnji sekundarnog lukobrana – Male rive – koji su obuhvaćeni drugom fazom radova, predviđaju njezino produljenje za čak 105 metara. Za sam kraj realizacije ovog projekta, zaključuje Lajnert, ostaje nam »tek« nabava i ugradnja lučke, ali i urbane opreme. Ukupna vrijednost ambicioznog projekta čije su konture iz dana u dan sve vidljivije doseže gotovo 41,2 milijuna kuna, a krčkoj Županijskoj lučkoj upravi za realizaciju ulaganja u luku Baška dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu nešto većem od 39,7 milijuna kuna.