Drevna mreža

Krk sve više pažnje polaže na hodočasnički turizam. Camino ruta sad je već duža od 150 kilometara

Mladen Trinajstić

Početna točka je u gradu Krku, ispred starodrevne katedrale, a završna u mjestu Kornić, ispred crkve posvećene sv. JakovuTežeći obogaćivanju turističke ponude grada i otoka Krka putem kreiranja novih sadržaja zanimljivih tržišnim »nišama«, kojima još donedavna u nas i nije bila poklanjana dostatna pažnja, Turistička zajednica Grada Krka još je 2019. godine pokrenula tada u nas potpuno nov, a i danas jednako zanimljiv i originalan program. Uz sve ostale proizvode po kojima su taj otočni grad, ali i cijeli otok Krk već do sad bili prepoznati na domaćem i europskom turističkom tržištu, Krčani su prilično intenzivno i predano počeli i s razvijanjem i promoviranjem svog, za naše prilike podosta inventivnog proizvoda vezanog uz vjerski, ili preciznije rečeno – hodočasnički turizam.


– Riječ je o proizvodu grada i otoka Krka kao turističkih destinacija, koji smo oživotvorili prije nekoliko godina i široj javnosti počeli predstavljati putem ciljanih projekata, najprije Camino tjedan na Krku, a potom i Camino Krk Story, predstavila je direktorica Turističke zajednice Grada Krka Ivana Kovačić.


Nakon premijere u rujnu 2019. godine, TZ Grada Krka nastavila je, u suradnji s ostalim krčkim turističkim zajednicama, raditi na razvoju, osmišljavanju i nadopunjavanju projekta. Složnom suradnjom svih otočnih turističkih zajednica, projekt je prerastao u sveotočni turistički proizvod, ali i svojevrsni brend. Ideja o formiranju otočne kružne rute Camino staza pokrenuta je u suradnji s Bratovštinom sv. Jakova iz Samobora koja danas baštini i čuva tradiciju takvih organizacija, koje još od početka 13. stoljeća u nas djeluju na planu pomaganja hodočasnicima na dugoj i zahtjevnoj hodočasničkoj mreži putova. Kako je mnogima dobro poznato, svi ti putovi vode do španjolskog svetišta posvećenoga sv. Jakovu, u Santiagu de Composteli. Za one kojima tematika Camina nije poznata, recimo da je Camino de Santiago, odnosno Put sv. Jakova, hodočasnička ruta duža od 800 kilometara koju godišnje propješači više od 350 tisuća ljudi.


Put sv. Jakova
Vijeće Europe još joj je 1987. godine dodijelio titulu Glavne ulice Europe, a UNESCO je 1993. godine španjolski i francuski dio puta za Santiago proglasio svjetskom kulturnom baštinom. Mreža putova sv. Jakova danas se prostire cijelom Europom, od sjevera Norveške i ostalih baltičkih zemalja do europskog juga, odnosno jugozapada, duž čijih se pješačkih staza prostiru putokazi koji hodočasnike vode u Santiago de Compostelu.– U Hrvatskoj još od 1203. godine djeluju bratovštine sv. Jakova organizirano pomažući hodočasnicima koji su iz naše zemlje hodali do Santiaga de Compostele, i naravno – natrag. Današnja Bratovština sv. Jakova ujedno je i članica Nadbratovštine sv. Jakova iz Santiaga de Compostele, središnje institucije koja okuplja udruge i bratovštine sv. Jakova iz cijelog svijeta. Ta je bratovština i izdavač hrvatske hodočasničke putovnice – Credentile, službeno prihvaćene hodočasničke isprave s kojom se u Santiagu de Copmposteli naposljetku dobiva diploma o obavljenom hodočašću – Compostela.


Camino Krk ruta, od svoje službene uspostave, dio je europske mreže hodočasničkih putova i to kao kružna ruta koja se proteže pješačkim stazama otoka Krka u ukupnoj duljini većoj od 150 kilometara. Početna joj je točka u gradu Krku, ispred naše starodrevne katedrale, a završna u mjestu Kornić, ispred crkve posvećene sv. Jakovu. Prvi, inicijalni pečat nalazi se pred sjedištem Turističko-informativnog centra, u povijesnom središtu grada, upućuje Ivana Kovačić.


Kružna ruta


U osmišljavanju i razrađivanju tog programa, bolje rečeno sadržaja koji spaja segmente vjerskog, hodočasničkog turizma s outdoor ponudom grada i otoka Krka, vrlo važnu ulogu odigrali su predstavnici svih otočnih turističkih zajednica, kao i suradnici iz agencija specijaliziranih za aktivni i avanturistički turizam.


– Cilj manifestacije Camino Krk Story, koju posljednjih godina redovito priređujemo u pred i posezonskom razdoblju, prezentacija je tog turističkog proizvoda široj javnosti kao i svim dionicima ukupne ponude naše destinacije. U red ciljeva i prilika koje nam taj proizvod donosi uvrstila bih kvalitetan razvoj turizma na otoku Krku, s ciljem jačanja pred i posezone, kreiranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite i kvalitetne turističke ponude s naglaskom na održivom razvoju i prepoznatljivosti destinacije, uz jačanje kulturnog i vjerskog turizma, kao i outdoor ponude te aktivnog odmora, poručuje Kovačić.Oslonjen na globalno poznati Camino de Santiago ili Put sv. Jakova – mrežu hodočasničkih putova koji vode do svetišta Santiago de Compostela u španjolskoj Galiciji, krčki je Camino kao prva hrvatska sastavnica te mreže tek nedavno »zakotrljao« ideju formiranja sličnih hodočasničkih staza u našoj zemlji, kao i njihova povezivanja s europskim rutama usmjerenim prema Santiagu.


Sto pedeset kilometara


Već neko vrijeme, među krčkim turističkim djelatnicima prisutna je praksa uređivanja, označavanja i promoviranja tog sveotočnog programa koji povezuje vjerski, hodočasnički turizam s jakom i razvijenom ponudom otočnog outdoora. Proteklih godina je ta praksa dobila novi zamah postavljanjem mnoštva signalizacijskih i logističkih noviteta, kojima je dodatno obogaćena mreža krčkih camino putova.


– Još 2021. godine trasirana je kompletna, više od 150 kilometara duga Camino ruta, izrađeni su i objavljeni stručni tekstovi u višejezičnim varijantama, postavljena je nova signalizacija s više od 350 oznaka. Učinjeno je i markiranje prema preciznoj shemi, a trasa je očišćena i uređena. U Krku i Korniću, na početnoj i završnoj točki rute, postavljene su i višejezične infoploče. Publicirane su Camino Krk karte, uspostavljeni su profili na društvenim mrežama Camino Krk Story, izrađeni su i promotivni videomaterijali, a u krčkim turističko-informativnim centrima podijeljeno je na tisuće hodočasničkih putovnica, rekla je Kovačić.


Kao velik i važan iskorak na tom planu, izdvojila je da su se u razvoj i realizaciju svih tih aktivnosti uključile i ostale krčke lokalne turističke zajednice čime je projekt dobio na kvaliteti, cjelovitosti i sadržajnosti. Također, nakon objave javnog poziva, projekt je podržalo više od stotinu dionika, točnije predstavnici smještaja u domaćinstvu, hotelijera i vlasnika kampova i turističkih agencija, ugostiteljskih objekata i prijevoznika.


– Nastavno na sve to stigle su brojne nagrade i priznanja kojima je domaća i međunarodna turistička struka nagradila projekt krčkog Camina. Nagrada Suncokret ruralnog turizma Hrvatske kao i treće mjesto u globalnoj akciji organizacije Skal International, koja je pridruženi član Svjetske turističke organizacije (WTO) i koja je programu Camino Krk dodijelila priznanje kao jednom od ponajboljih projekata u kategoriji Ruralna/seoska područja i biološka raznolikost – samo su neke od potvrda prepoznavanja i vrednovanja toga projekta. Povezivanjem hodočasništva i rekreativnog uživanja u prirodnim i kulturnim bogatstvima otoka Krka, projekt je postao popularan među onima koji se na taj put odlučuju vodeći se vjerskim razlozima, kao i među onima, uvjerljivo najmnogobrojnijim hodačima, ljubiteljima outdoora, koji u svemu što on nudi uživaju iz sportsko-rekreativnih pobuda, sumirala je Kovačić.


Kulturne i sakralne ljepote


Kao i prethodnih godina, i tijekom proteklog svibnja brojni su zaljubljenici u aktivnosti na otvorenom i u ljepote kulturne, posebice bogatstva krčke sakralne baštine, uživali u vikend izdanjima Camino Krk Story programa. Program je bio podijeljen u dva dvodnevna vikend-događanja koja su uključivala stručno vođenje, organizirani prijevoz, okrjepu te upoznavanje otočnih kulturno-povijesnih znamenitosti, interpretacijskih centara i zbirki. Prvo takvo prolaženje dijelovima rute, uz sudjelovanje mnogih, među kojima je bilo najviše Slovenaca i Istrana, odrađeno je na posljednjoj etapi Camino staze, na potezu od Baške, preko Punta, Košljuna i Kornića do Krka.


– U sklopu tog vikend-programa organiziran je bio posjet otočiću Košljunu. Uz razgledavanje franjevačkog samostana i etnografskog, arheološkog i muzeja sakralne građe te knjižnice, na putu do posljednje postaje hod(očašć)a sudionici su imali priliku posjetiti još dvije otočne znamenitosti. One su: arheološki lokalitet na predjelu Kanajt i ostaci trolisne romaničke crkvice sv. Dunata. Završetak organiziranog obilaska dijelova Camino staze bio je povratak na područje Grada Krka, a posljednja postaja bila je župna crkva sv. Jakova apostola u Korniću. Po povratku u grad Krk sudionici su još obišli Interpretacijski centar maritimne baštine otoka Krka i obližnji Frankopanski kaštel, ispričala je direktorica TZ-a Grada Krka, rekavši da je potkraj svibnja druga takva tura održana duž 23 kilometra rute Krk-Brzac-Milohnići.


Vlastitim tempom


Inače, cjelokupna krčka staza, krećući iz grada Krka, hodače vodi rutom koja obuhvaća cijeli otok Krk, u smjeru kretanja kazaljki na satu. S obzirom na njezinu ukupnu duljinu i na nekim dijelovima zahtjevnost u smislu uspinjanja, stazu svatko prolazi vlastitim tempom. Predviđeno svladavanje dnevnih dionica dugih 20-ak kilometara podrazumijeva da će onima koji su rutu odlučili prijeći »u komadu« za to trebati oko sedam dana.


Foto Luka Tabako

Na postajama atraktivne i duge Camino Krk rute, za prelazak koje je potrebno oko sedam dana, hodoèasnici pronalaze peèate udaranjem kojih u svoje Credentiale iliti “hodoèanièke putovnice” potvrðuju prolazak pojedinih dionica (LUKA TABAKO, 15.05.2024)


Svi hodači, prije kretanja na putovanje otokom Krkom u TIC-ovima krčkih TZ-a mogu preuzeti svoju hodočasničku putovnicu. Duž staze se, na pomno odabranim lokalitetima, nalaze kutije s pečatima koji se unose u putovnicu, kao potvrda prolaska etapa. Još lani su otočni turistički djelatnici pripremili i besplatno ponudili novu Camino Krk kartu, koja je dostupna na hrvatskom, engleskom i slovenskom. Ona sadrži točnu rutu i lokacije Camino pečata, kratke opise i pregled svake od sedam dionica te osnovne savjete za hodočasnike. Šetači i hodočasnici mogu je preuzeti u bilo kojoj od sedam turističkih zajednica otoka Krka. Za što lakše snalaženje otokom, Camino Krk obilježen je stotinama prepoznatljivih, plavo-žutih oznaka u obliku stilizirane školjke, Jakovljeve kapice, prepoznatljivog svečevog atributa. Hodočasnici koji se odvaže prijeći Camino Krk dobit će dakle hodočasničku putovnicu ili Credential del Peregrino, kao i službenu ispravu o realiziranom hodočašću tj. hodočasnički certifikat ili Compostelu. Pečata trenutno ima 27, a karakterističnim ih čine boje i prikazani motivi, od otočnih znamenitosti i specifičnosti, pa sve do glagoljskih slova i grafita.


Tisuće hodočasničkih putovnica


Duž čitave rute postavljene su Camino oznake te stotinjak dodatnih oznaka sa smjerovima kretanja. Također, početnu i završnu točku rute (Krk i Kornić), krase i višejezične info-ploče. Izrađeni su precizni opisi svakog od sedam hodočasničkih dana s posebnim naglaskom na otočnu prirodnu, povijesnu i kulturnu baštinu s višejezičnim sažecima, koji su zajedno s digitalnom, po dionicama printabilnom kartom, predstavljeni i na internetskoj stranici Camino through Croatia: caminocroatia.com. Osim putem signalizacije, ruta se može pratiti i pomoću pametnog telefona s GPS datotekom, zahvaljujući Maps.Me aplikaciji kreiranoj za Androi++d i iOS (Apple) platforme.


Do sada je u otočnim TIC-ovima preuzeto 15 tisuća hodočasničkih putovnica, što znači i da je najmanje toliko, a vjerojatno i znatno više posjetitelja prošlo dijelove ili pak cijelu otočnu Camino rutu. Među hodačima i hodočasnicima uvjerljivo su najbrojniji slovenski i domaći gosti, a prema procjenama, za njima po brojnosti slijede »kaminaši« njemačkog govornog područja i Talijani. Posljednjih se godina primjećuje i sve veći broj posjetitelja iz sjevernoeuropskih zemalja, dijelom i kao rezultat pojačanih nastojanja prezentacije te ponude na turističkim tržištima zemalja tog dijela europskog kontinenta.


Zadaća ovog projekta je otkrivanje i formiranje novih otočnih turističkih potencijala, točnije stvaranje preduvjeta za razvoj vjerskog ili hodočasničkog turizma i aktivnog odmora. Dakle, riječ je o kompleksnoj i dugoročnoj inicijativi koja uz podršku svih dionika krčkog turizma, otok Krk može pozicionirati na europsku kartu Camino destinacija te stvoriti priliku za produljenje turističke sezone u duhu održivog razvoja i promocije lokalnih vrijednosti.


Počeci Camina u 9. stoljeću


Tradicija Camina počinje u 9. stoljeću, a danas se, nakon Rima i Jeruzalema, upravo Santiago može pohvaliti naslovom jednog od najposjećenijih katoličkih svetišta. Nedugo nakon otkrića posmrtnih ostataka sv. Jakova, počelo je formiranje hodočasničke rute, s tim da je već 1140. godine publiciran i prvi turistički vodič Codex Calixtinus. Nakon 1203. godine, o čemu svjedoče i povijesni izvori, čak se i u Hrvatskoj javljaju organizirane bratovštine koje pomažu hodočasnicima na njihovom zahtjevnom pješačkom pothvatu.


Od Krka do Kornića


Prva, 22,7 km duga etapa Camino Krk rute hodočasnike, pješake iz Krka odvodi do mjesta Brzac. Druga dnevna etapa iz spomenutog mjesta na području Šotoventa vodi do 22,9 km udaljene Malinske. Treća povezuje Malinsku i Omišalj, rutom dugom 19 kilometara. Iz najsjevernijeg krčkog mjesta, put u četvrtoj etapi dugoj 21 km vodi do Čižića na području Općine Dobrinj. Put se dalje usmjerava prema Vrbniku, trasom dugom 21,6 km, i potom iz Vrbnika i prema Baški, rutom u duljini 23,3 kilometara. Sedma etapa ili završni dan hodočasničkog putešestvija Bodulijom, iz Baške će etapom dugom 21,4 km odvesti do Kornića i tamošnje crkve sv. Jakova, gdje Camino Krk službeno završava.