PARTNERSTVO

Krk s Rijekom osniva FLAG za ribarstvo. Zadatak će mu biti povlačiti europski novac

Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

FLAG-ovi imaju značajnu ulogu u poticanju održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja te su ujedno temeljni »alat« povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvoPUNAT – Nakon što su predstavnička tijela Grada Rijeke i krčkih jednica lokalne samouprave proteklih mjeseci, donošenjem odgovarajućih odluka i formalno pokrenula proceduru osnutka i svog članstva u Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu – FLAG-u, ovih su dana iz upravnih službi gradova Rijeke i Krka te općina Omišalj, Punat, Dobrinj, Vrbnik, Baška i Malinska-Dubašnica predstavnicima gospodarskog sektora ribarstva odaslani pozivi za iskazom interesa za sudjelovanjem u toj ribarskoj organizaciji.


Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG), predstavljeno nam je tako iz Općine Punat, čini partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakulturnog područja koji ima pravni oblik udruge.


Partnerstvo se uspostavlja s ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture te za zadatak ima izradu i provedbu zajedničke strategije za svoje područje, stoji u pozivu koji je iz Općine Punat, a pred koji dan i iz Grada Rijeke, sad upućen ribarima s ovog područja. FLAG-ovi imaju značajnu ulogu u poticanju održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja te su ujedno i temeljni »alat« povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.


Projektne ideje
Važan segment partnerstva činit će predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti. Stoga se svi zainteresirani predstavnici gospodarskog sektora ribarstva pozivaju da iskažu svoj interes za sudjelovanjem u osnutku, a potom i članstvu u FLAG-u, kako bi se njihovi interesi, potrebe i projektne ideje mogle uključiti u razradu ključnih razvojnih prioriteta temeljem kojih će se osigurati i odgovarajuća sredstva za njihovu realizaciju, napomenuli su predstavnici puntarske lokalne uprave. Od njih smo doznali i da se pod pojmom »gospodarskog sektora ribarstva« smatraju pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenici povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama, odnosno povlastice za akvakulturu, kao i subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih ili registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, za žive školjkaše ili proizvode ribarstva. Poziv je također upućen i ribarskim zadrugama i udrugama, ali i klasterima te svim ostalim oblicima udruživanja iz područja ribarstva.


Interesi i potrebe


Ulaskom u novo programsko razdoblje otvorila se mogućnost osnivanja nove Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, tzv. LAGUR-a, odnosno FLAG-a, kako se ta »akcijska organizacija« skraćeno naziva unutar Europske unije. Ovom organizacijom čija je glavna svrha korištenje sredstava iz programa Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, točnije iz Programa za ribarstvo i akvakulturu, već je danas pokriven gotovo cijeli Jadran, izuzev otoka Krka i područja Rijeke u kojima se ribarski interesi i potrebe do sad nisu pratili takvim oblikom udruživanja, objasnio nam je nedavno puntarski načelnik Daniel Strčić koji se, temeljem vlastitih spoznaja o potrebi formiranja takve organizacije, ali i iskazanom interesu samih ribara za njihovim sudjelovanjem u programima EU-a, nedavno prihvatio koordiniranja aktivnosti osnutka te organizacije.


Tijekom proteklog razdoblja u Hrvatskoj je, naime, osnovano i zaživjelo već 14 lokalnih akcijskih skupina kroz koje su ribari uvidjeli nemale mogućnosti korištenja EU sredstava, ali i spoznali benefite za samu ribarsku zajednicu. Kako u proteklom razdoblju takvim organizacijama nije bila pokrivena cijela naša obala, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, odnosno njegove Uprave ribarstva, smatrali su da bi svi ribari Jadrana trebali imati jednake mogućnosti korištenja sredstava iz tog fonda te su potaknuli osnivanje još nekoliko takvih organizacija, tako i one za područje otoka Krka i susjedne mu Rijeke gdje takve ribarske asocijacije do sad nije bilo. Osim podrške u osnutku akcijske grupe, od otočnih jedinica lokalne samouprave očekuje se i da u skorijoj budućnosti imenuju svoje predstavnike u Skupštini čiji bi se članovi u idućim mjesecima aktivno trebali posvetiti radu FLAG-a, odnosno izradi strategije njezinog djelovanja.


Bodulski i riječki ribari


Predstavnici gospodarskog sektora ribarstva, da bi postali članovima Lokalne akcijske skupine u ribarstvu koja će okupljati, organizirati i interesno povezivati bodulske i riječke ribare, moraju imati prebivalište, sjedište ili podružnicu na području FLAG-om obuhvaćenog ribarstvenog područja, odnosno ondje obavljati uzgoj na temelju povlastice/dozvole za akvakulturu ili preradu. Što se ribara s području Općine Punat tiče, svi su tako pozvani svoj iskaz interesa do 23. svibnja poslati »u slobodnoj formi«, na e-mail: [email protected] Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 051/854-140.