ROK 2025.

Krk grabi prema prestižnom certifikatu. Mogao bi postati prvi “zero waste” otok u EU-u

Mladen Trinajstić

Predstavnici Ponikava i Zelene akcije usuglasili su nove mjere kojima je cilj dostići čak 70-postotni udio odvojenog prikupljanja otpada i smanjiti količine miješanog otpada po stanovniku na 150 kg godišnjeKRK – U sjedištu otočnog komunalnog društva Ponikve eko otok Krk održan je radni sastanak vodstva spomenute kompanije s predstavnicima organizacije Zelena akcija – provoditeljima međunarodne Zero waste strategije u našoj zemlji. Koordinacijski sastanak, podsjetimo, nastavak je u srpnju prošle godine i službeno započetog puta budućeg punopravnog »učlanjenja« tog kvarnerskog otoka na listu koju čini petstotinjak europskih gradova i općina na čijim se područjima već danas primjenjuje najviši i najcjenjeniji certifikat ispunjavanja visoko zadanih ciljeva smanjenja nastanka otpada, stimuliranja njegove ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja otpada primjenom učinkovitih mjera cirkularne ekonomije.


Stručnjaci Zelene akcije, hrvatske članice organizacije koja okuplja provoditelje najbolje europske prakse na tom polju, na ovom su, tek jednom u nizu dosad već održanih koordinacijskih sastanaka s čelnicima otočnog komunalnog društva – direktorom Nevenom Hržićem i njegovim pomoćnikom Ivanom Jurešićem, ovaj put analizirali krčki sustav gospodarenja otpadom te razmatrali zadaće koje otočani tek trebaju ispuniti kako bi pozicionirali i brendirali otok Krk kao prvi zero waste otok na području Europske unije.


Dostigli oko 60 posto


Kako nam je po završenom radnom druženju s predstavnicima Zelene akcije predstavio Jurešić, istom su prilikom raspravljeni i dogovoreni daljnji koraci u provedbi zero waste modela maksimalnog smanjenja, ponovne uporabe i recikliranja otpada.
– Naša suradnja sa spomenutom organizacijom dio je projekta »Transitioning to a zero waste Europe, one community at a time« u koju je, sjetit ćete se, naše komunalno društvo, ili bolje rečeno otok Krk, ušao još lani kad smo u srpnju u Krku potpisali Odluku o pristupanju otoka Krka međunarodnoj strategiji Zero waste – rekao je Jurešić, naglasivši da je danas dostignuti udio razvrstavanja otpada od tek nešto manje od 60 posto već sad »europski«, ali i da takva ostvarenja ne sprečavaju otočane u njihovim nastojanjima ostvarenja još ambicioznijih ciljeva.


Ambiciozan cilj


– Netom održani sastanak poslužio nam je stoga da zajednički »pretresemo« i usuglasimo neke nove, dodatne mjere i aktivnosti na kojima ćemo zajednički raditi u idućim godinama, a sve s ciljem da u petogodišnjem roku ispunimo zahtjevne parametre nužne za službeno uključenje našeg otoka u tu prestižnu europsku ekološku listu najboljih, nastavio je Jurešić. Od njega smo doznali i da su kao neki od konkretnih koraka u kojima će se otočni komunalci sad i dodatno morati angažirati, povezani s dosizanjem čak 70-postotnog udjela odvojenog prikupljanja do 2025. godine, ali i sa smanjenjem količina miješanog otpada koji se »proizvodi« po stanovniku (uključujući i turiste) s 235 kg, koliko ga je bilo u »baznoj« 2019. godini, na »ciljanih« 150 kilograma godišnje.


Dogovoreni su i neki novi koraci na putu još boljeg i kvalitetenijeg korištenja biorazgradivog otpada, a što je također zanimljivo, i koraci na uspostavi tzv. Centra za ponovnu uporabu – svojevrsnog pogona za vraćanje u uporabu prerano »škartiranih« i odbačenih predmeta, zaključio je Jurešić.


Otvaranje centra za ponovnu uporabu


Kako bi se ciljevi ispunili, Ponikve će u idućim godinama unaprijediti način odvojenog prikupljanja i naplate odvoza prema količini miješanog otpada, povećati kućno kompostiranje, otvoriti centar za ponovnu uporabu te uvesti brojne modele za smanjenje količina otpada koji nastaje na otoku. Sve predložene mjere su provedive, a ciljevi ostvarivi te se očekuje da će u idućih nekoliko godina jedinice lokalne samouprave na Krku ispuniti zadane kriterije za punopravnu zero waste certifikaciju, zaključak je kojim su svoj nedavni radni anagžman na otoku Krku rezimirali predstavnici Zelene akcije.


Veliki doprinos jedinica lokalne samouprave


Raduje nas uspješna suradnja s jednicama lokalne samouprave na otoku Krku jer su one među rijetkima u našoj zemlji ispunile ciljeve odvojenog prikupljanja otpada u udjelu od 50 posto do kraja 2020. godine, a potom u suradnji s nama zacrtale još ambicioznije ciljeve i mjere kojima će osigurati bolju kvalitetu života žiteljima tog otoka, ali i uvršetenje otoka Krka na europsku kartu najuspješnijih lokalnih zajednica u održivom gospodarenju otpadom, istakli su u svom priopćenju nakon radnog druženja s otočnim komunalcima predstavnici Zelene akcije.