Izdana suglasnost

Krčki vijećnici odobrili zaduženje za izgradnju nove tržnice, evo kada bi mogla biti u funkciji

Mladen Trinajstić

Vizualizacija izgleda buduće krčke tržnice

Vizualizacija izgleda buduće krčke tržnice

Vecla će uzeti 592 tisuće eura kredita za izgradnju tržniceKRK – Na sjednici Gradskog vijeća Krka, članice i članovi predstavničkog tijela te otočne jedinice lokalne samouprave dali su podršku prijedlogu odluke o izdavanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje komunalnog društva Vecla, za investicijsko zaduživanje putem dugoročnog kredita u iznosu od 592 tisuće eura.


S tek jednim suzdržanim vijećničkim glasom »blagoslovljeno« je kreditno zaduživanje krčke komunalne tvrtke, odobreno s ciljem (su)financiranja projekta izgradnje komunalnog kompleksa »Tržnice na malo Sv. Bernardin«, a radovi na realizaciji su već krenuli.


Prema informacijama koje je »gradskim ocima« u toj prilici prezentirao Danko Milohnić, direktor te gradske komunalne kompanije, kreditno zaduženje kod domaće bankarske kuće ugovorit će se uz fiksnu kamatnu stopu od 3,95 posto godišnje, jednokratnu naknadu od 0,10 posto na iznos odobrenog kredita i bez naknade za prijevremeni povrat kredita, uz rok otplate od pet godina (u kvartalnim ratama).


Povoljnija ponuda
– Kredit koji planiramo podignuti kao instrument osiguranja naplate potraživanja zahtijevat će izdavanje zadužnice Trgovačkog društva Vecla, a držim potrebno spomenuti i da su tijekom planiranja kreditnog zaduženja bile kontaktirane dvije bankarske kuće – napomenuo je Milohnić, istaknuvši da je pred vijećnicima, naravno, povoljnija od dviju tako prispjelih bankarskih ponuda. Ovim se kreditom ni na koji način ne ugrožava proračun Grada Krka, već se radi o samostalnom zaduženju Vecle koja, s obzirom na procjenu banke, ima dobru financijsku perspektivu, nastavio je direktor komunalne tvrtke koja se, osim upravljanjem tržnicom, bavi i brojnim drugim komunalnim zadaćama pa tako i održavanjem čistoće i urednosti javnih i zelenih površina, segmentom lučkih poslova, ali i naplatom parkinga na javnim parkiralištima tog otočnog grada.


Milohnić je vijećnike podsjetio i da su na sjednici Gradskog vijeća u rujnu 2021. godine usvojene odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Krka za projekt Tržnica na malo Sv. Bernardina kao i ona o osnivanju prava građenja u korist tog krčkog komunalnog društva, a temeljem kojih je ta tvrtka potom ishodila građevinsku dozvolu za izgradnju građevine komunalno-servisne namjene, a koja je pravomoćna od ožujka prošle godine. Troškovi koji su prijavljeni na EU natječaj koji je provodila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, s uračunatim PDV-om, iznose 1,22 milijuna eura, a uključuju izradu projektno-tehničke dokumentacije, pripremu dokumentacije za apliciranje na natječaj, geodetske usluge, vođenje projekta, provođenje postupaka javne nabave, izgradnju i opremanje te projektantski i stručni nadzor. Milohnić je u istoj prilici vijećnicima predstavio i da je u ovom trenutku proveden postupak javne nabave u dvije grupe na tržnici predviđenih radova, s time da prvu čini izgradnja, a drugu opremanje tržnice.


Izabran GP Krk


– Za svaku od grupa zaprimljene su bile po dvije ponude, a kao povoljnija u prvoj grupi koja se odnosi na izgradnju prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk, u iznosu od 591.937,18 eura, bez PDV-a. U drugoj grupi zaprimljene su ponude ipak bile značajno više od procijenjene vrijednosti opreme, i to za čak 223 posto. Prema tome, 12. siječnja ove godine s tvrtkom GP Krk potpisan je ugovor o izgradnji tržnice, i to u vrijednosti komunalcima sad odobrenog kreditnog zaduženja, dok je postupak javne nabave za drugu grupu zahvata, odnosno opremanje buduće tržnice – poništen. Njegovo ponovno provođenje (uz nadu da će nove ponude ipak udovoljiti projektantskim procjenama) očekuje se još ovog mjeseca – rekao je u ovoj prilici direktor Vecle.


Dodajmo i da je 23. lipnja 2022. godine potpisan ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na iznos od 5.366.226,29 kn (712.220,62 eura), a da bi se spomenuta bespovratna EU sredstva od Vecle mogla »povući«, potrebno je imati potpisane ugovore za izgradnju i opremanje tržnice, s time da je rok za prijavu zahtjeva za potporu 22. lipanj ove godine. Tek nakon toga bi Agencija trebala donijeti odluku o dodjeli konačnog iznosa odobrenih potpora krčkim komunalcima. Završetak izgradnje, zaključuje Milohnić, očekuje se u lipnju ove, a završetak opremanja (a time i cjelokupno dovršenje realizacije tržnice) s njenih 12 kiosk-modula i jednim montažnim objektom kotlovnice i spremišta, zacrtan je za prvi kvartal naredne godine.