Ponikve eko otok Krk

Nakon negodovanja javnosti krčki komunalac “oprašta” svibanjske računa za zbrinjavanje otpada

Mladen Trinajstić

Foto: M. TRINAJSTIĆ

Foto: M. TRINAJSTIĆ

Ova »pandemijska mjera« vrijedna je oko 1,5 milijuna kuna. Toliko će, naime, komunalnom poduzeću »Ponikve eko otok Krk« biti manji priliv sredstava na račun zbog izostanka naplate svibanjskih računaKRK – Reagirajući na jasne i glasne iskaze nezadovoljstva i ogorčenja otočnih gospodarstvenika, poduzetnika i obrtnika koji u jeku pandemije koronavirusa nisu smjeli raditi i kojima su, unatoč prisilnoj zatvorenosti njihovih lokala, poslovnih prostora, smještajnih i drugih radnih ili pak proizvodnih objekata nedavno na adrese stigli tek neznantno umanjeni travanjski računi za odvoz otpada, Skupština otočnog komunalnog društva »Ponikve eko otok Krk« donijela je novu, jednokratnu mjeru. Potez koji su jednoglasnom podrškom na svom prošlotjednom okupljanju »blagoslovili« svi suvlasnici otočnog komunalca – predstavnici krčkih lokalnih jedinica, obznanjeno je jučer, svima koji su bili pogođeni zabranom rada uslijed pandemije COVID-19 bolesti donosi potpuno oslobađanje obveze plaćanja računa koji su im trebali biti ispostavljeni za svibanj!


Tim potezom, objasnili su na jučerašnjoj presici trenutni predsjednik skupštine Ponikava, malinskarski općinski načelnik Robert Anton Kraljić, direktor otočne komunalne tvrtke Ivica Plišić te njegov pomoćnik zadužen za segment gospodarenja otpadom, Ivan Jurešić, uz već u proteklom mjesecu odobreni popust (u vidu oslobađanja otočne »privrede« obveze plaćanja varijabilnog dijela računa za odvoz otpada) postići će se kumulativni učinak odnosno popust za kojeg će se, gledano kroz protekla dva mjeseca, moći reći da su travanjski i svibanjski računi za tu komunalnu uslugu bili umanjeni za polovinu njihovih ukupnih iznosa u redovnim okolnostima.


Najučinkovitije rješenje


– Uvažavajući argumente djela našeg gospodarstva, onog koji je bio i najpogođeniji okolnostima koje su vladale u proteklom vremenu, odlučili smo se na iskorak za kojeg smo složno ocijenili da je najučinkovitiji, ali i najjednostavnije izvediv, obrazlaže Kraljić ustvrdivši da će sad i službeno donesena odluka o »preskakanju« obračuna i naplate svibanjskih računa ukupan sezonski trošak po toj osnovi, naravno onima koji ne rade kroz cijelu godinu, umanjiti za gotovo petinu uobičajenog troška te komunalne usluge.
Predstavnici otočnog komunalnog društva predstavili su nam i da su novodonesenom mjerom, među ostalima, tako obuhvaćeni otočni hoteli, kampovi i odmarališta, restorani, gostionice, krčme, pivnice, slastičarnice i slični objekti, potom i sve uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (stomatolozi, frizeri, kozmetičari, pedikeri, saloni za masažu i slično), ali i objekti odnosno sadržaji vezani uz kulturne djelatnosti (muzeji, kina, knjižnice, galerije, čitaonice, društveni domovi).


Račune za zbrinjavanje otpada za svibanj neće dobiti niti teretane, sportski i fitness centri, škole za strane jezike, autoškole, sve osnovne i srednja škola, predškolske ustanove kao ni trgovine koje ne prodaju hranu, suvenirnice, zlatarnice, ali ni kladionice i kockarnice. Oslobođeni istog troška za prethodni mjesec, sukladno netom objavljenoj odluci Skupštine Ponikava, bit će i prijevoznici u javnom prometu te vinarije, predstavili su nam jučer Kraljić, Plišić i Jurešić koji su, upitani o vrijednosti te


Bez slanja zahtjeva


– Nitko se komunalnom društvu, da bi ostvario svoja prava po novoj odluci, ne mora obraćati nikakvim posebnim zahtjevom niti molbom već će odluka u djelo biti provedena neobračunavanjem i neslanjem računa koji su ovih dana svima trebali biti upućeni za protekli mjesec, istaknuo je direktor Plišić.


U sjedištu tvrtke Ponikve eko otok Krk okupljeni predstavnici njenog operativnog vodstva i Skupštine napomenuli su da je jučer predstavljena odluka o neobračunavanja usluge zbrinjavanja otpada samo jedna od mjera kojima se »izašlo u susret« koronom pogođenom lokalnom gospodarstvu, a dio kojih je i već od prije važeća mogućnost odgode plaćanja takvih računa za travanj, a kojima je rok dospijeća produljen do 20. kolovoza.


Mjera je tu, ali ne i očitovanje nadležnih

Iako je odluka o oslobađanju od obveze plaćanja svibanjskih računa za otpad svih koji su bili pogođeni mjerama zabrane rada donesena konsenzusom svih suvlasnika otočnog komunalca odlučnih da i na taj način pokažu svoje razumijevanje okolnosti u kojima se, ne svojom krivnjom, otočno gospodarstvo sada našlo, ni u stručnim službama Ponikava, ni u lokalnim jedinicama ne isključuju mogućnost »repova« netom donesene odluke.


– Pisali smo za komunalno gospodarstvo nadležnim tijelima tražeći njihova očitovanja na ovakvu našu mjeru, ali do danas još uvijek nismo dobili nikakav službeni odgovor, objasnio nam je Plišić spomenuvši da se, jednako kao od tih, razumijevanju okolnosti i razloga pribjegavanja ovoj pomalo nekonvencionalnoj mjeri u Ponikvama nadaju i od poreznih instanci. I one bi, također, mogle imati primjedbe na mjeru koja će, osim na Ponikvine novčane priljeve, imati posljedice i na prihođenje poreznih davanja.


– Vjerujemo da će argumenti koje smo nadležnim dobro elaborirali, ali i okolnosti kojih smo, držimo, svi u zemlji danas svjesni ipak biti uvažene te da naknadnih posljedica ovakve mjere naposljetku ipak neće biti, zaključili su Plišić i čelnik Skupštine Ponikava, općinski načelnik Malinske-Dubašnice Robert Anton Kraljić.

– Inače, u fiksni dio računa koji u našem slučaju obuhvaća skoro 90 posto ukupnog iznosa ne ulaze samo troškovi hladnog pogona našeg komunalnog poduzeća već i troškovi zbrinjavanja svog onog odvojeno prikupljenog otpada – papira, plastike, metala, stakla, odnosno bio otpada kao i onog glomaznog otpada. Tu troškovi uistinu nisu mali i oni realno postoje, jednako kao što postoje i varijabilni troškovi koji proizlaze iz zadaća zbrinjavanja onog nerazvrstanog otpada kojeg smo sad obvezani odvoziti na Marišćinu, istaknuo je Plišić podsjetivši da ta obveza, odnosno nemogućnost nastavka prakse deponiranja takvog otpada na Krku, drastično podiže troškove cjelokupnog »posla s otpadom«.


– Javnost bi trebala znati da je Skupština Ponikava, prije nastupanja ove krize, već donijela odluku da se upravo zbog drastičnog rasta troškova zbrinjavanja nerazvrstanog otpada kojeg smo sad i formlano prisiljeni odvoziti u centralni županijski centar cijena zbrinjavanja otpada na Krku podigne za dvadeset posto. Zbog nastalih okolnosti, od toga se za sad odnosno do daljnjeg odustalo tako da, uzevši u obzir i tu odluku, ali i novu mjeru, mislim da slobodno možemo reći da smo u nastojanjima izbjegavanja novog opterećivanja korisnika naših usluga učinili najviše što možemo. Naravno, uz poduzimanje maksimalnih mjera štednje i na našem »unutarnjem planu«, završili su predstavnici otočnog komunalca, Ivica Plišić i Ivan Jurešić.