TEHNIČKI PREGLEDI

Krčki kanalizacijski megaprojekt u samoj završnici: Čitav sustav u funkciji najkasnije u svibnju

Mladen Trinajstić

U okviru tog projekta na Krku su izgrađena čak 81.524 metra gravitacijskih kolektora, 6,5 km tlačnih cjevovoda te 23 crpne stanice. To je rezultiralo i s 4.752 nova kanalizacijska priključka. a paralelno je rekonstruiran i vodovodni sustavKRK – U okvirima terminskog plana i programa aktivnosti provođenih proteklih godina u sklopu gotovo 650 milijuna kuna »teškog« Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka, uz Krčki most, najvrednijeg infrastrukturnog zahvata u povijesti otoka, ovih se dana odvijaju završne radnje na formalnom zaokruženju svega što je dosad izvedeno – na provođenju tehničkih pregleda i ishođenju dokumenata kojima se potvrđuje tehnička ispravnost te pogodnost izgrađeninih kanalizacijskih poteza za njihovo stavljanje u funkciju.


Baš u trenutku našeg razgovora s mr. Ivicom Plišićem, direktorom komunalnog društva Ponikve voda, koje je ujedno bilo i glavni investitor radova dobrim dijelom sufinanciranih iz Kohezijskog fonda EU-a, u tijeku je bio posljednji takav tehnički pregled, samo jedan u nizu ovih tjedana provođenih postupaka kompletiranjem kojih će se, već koncem idućeg tjedna, u rukama krčkih komunalaca napokon naći i završni dokument koji će potvrditi da je sve izvedeno sukladno projektu i davno ishođenim aktima za gradnju.


Najkasnije će se tijekom svibnja u punu funkciju staviti cjelokupni kanalizacijski sustav, naravno, bez onog njegova dijela koji se, kao zasebna natječajna i tehničko-tehnološka cjelina, tek treba provesti u segmentu također ugovorene »nadogradnje« svih otočnih pročistača otpadnih voda iz njihova dosad »tek« mehaničkog, na biološki sustav pročišćavanja.


Sve funkcionira
– U svakom slučaju, zadovoljstvo mi je predstaviti javnosti da se sve ono proteklih godina rađeno i građeno, polako uvodi u funkciju te da, barem kako zasad vidimo, sve funkcionira i svrsi služi na najbolji mogući način, rekao nam je Plišić napomenuvši da je građevinare u ovom trenu još moguće vidjeti tek na pojedinim neasfaltiranim uličnim potezima na području Omišlja na kojima se, nakon dovršetka kanalizacijskih, sad još dovršavaju i zahvati financirani od lokalne uprave u dijelu u kojem je građen sustav odvodnje oborinskih voda. Radovi se obavljaju i u Vantačićima na području Malinske-Dubašnice gdje se na jednoj crpnoj stanici uklanjaju uočeni nedostaci.


Većina izgrađenih poteza, onih koji su gravitacijski povezani s postojećim pročistačima, već je u funkciji, a oni koji nisu (jer čekaju dokumentacijski dovršetak tehničkih pregleda) trebali bi se početi koristiti već tijekom svibnja, zaključio je Plišić dodajući da su u okviru tog projekta na Krku izgrađena čak 81.524 metra novih gravitacijskih kolektora, 6,5 kilometara tlačnih odvodnih cjevovoda te 23 crpne stanice.


Proteklih zima odrađivana prekopavanja svih otočnih priobalnih naselja u šest krčkih aglomeracija rezultirala su i izvedbom 4.752 nova kanalizacijska priključka i stavljanjem istog tolikog broja septičkih jama izvan funkcije! U okviru sustava izgrađeno je i 450 onih manjih, »pojedinačnih« crpnih stanica, a stiglo se odraditi i zahvate na rekonstrukciji ukupno 2.987 metara dugih poteza starih, dosad postojećih te već dosta »isluženih« obalnih kolektora otpadnih voda te izgraditi preko 570 metara novih podmorskih ispusta. Ujedno je iskapanje uličnih kanala u koje su polagane kanalizacijske cijevi iskorišteno i za rekonstrukciju postojećeg vodovodnog sustava koji je u istom »naletu« obnovljen te postavom novih cijevi »zadihtan« na preko 41,8 km dugom potezu starih mjesnih mreža.


Izdašni »vanjski izvori«


– Iako posao nije bio ni lak ni jednostavan, držim da smo ga zajedno s izvođačima, ali i svima koji su nas pratili i »servisirali«, izveli i više no dobro, kvalitetno i profesionalno, držeći se svih tehničkih, financijskih, pa na koncu i terminskih parametara, zaključio je Plišić, napomenuvši da uspjehom toga »generacijskog projekta« drži i činjenicu da je sve što se proteklih godina gradilo izvedeno uz obilnu i izdašnu potporu iz »vanjskih izvora«, najvećim dijelom europskih, ali i iz državnoga proračuna.


– Naposljetku, čak i uz još uvijek ne definitivno određeno »penaliziranje« u vrijednosti 10 posto predviđenih potpora EU-a (u ukupnoj vrijednosti nešto većoj od 20 milijuna kuna op.a.) koje nam je »odrezano« zbog nekih jezičnih nespretnosti u postupcima međunarodnih natječaja, a na koje smo se žalili i za koje još uvijek postoji mogućnost da nam i taj dio novca bude isplaćen, došli smo u situaciju da smo zgotovili taj preko pola milijarde kuna vrijedan sustav koristeći »vanjsku«, bespovratnu komponentu u udjelu ne manjem od 80 posto vrijednosti izvedenih radova. S obzirom na ukupnu cijenu tog sustava i izvedenih radova, kao i spoznaju da bismo ga vlastitim novcem teško mogli sami izvesti u nekom skorijem vremenu, usuđujem se reći da imamo razloga biti ponosni i zadovoljni, tim više što će prema novim europskim pravilima udio sufinanciranja takvih zahvata u idućem proračunskom razdoblju (nakon 2023.) biti smanjen na najviše polovicu ukupne vrijednosti, završio je direktor tvrtke Ponikve voda, mr. Ivica Plišić


 


 


 


Ponikve plaćaju i kućne pumpe

Navodeći da bi upravo ovih dana krčkim komunalcima trebale stići naručene pumpe kojima bi se, u cilju dovođenja svojih otpadnih voda do uličnih kanalizacijskih kolektora, s njima trebali povezati objekti koji se zbog konfiguracije terena nisu mogli povezati gravitacijski, Plišić nas podsjeća da će i taj »dio priče« biti financiran sredstvima otočnog komunalca. Jedina financijska obveza vlasnika takvih objekata bit će organiziranje i podmirivanje troška kopanja kanala u njihovim dvorištima, dok je nabava »kućnih pumpi« i njihova instalacija briga Ponikava. U dogovoru s vlasnicima objekata koji će na taj način biti priključeni na javnu kanalizaciju, glavnina takvih zahvata ipak će biti izvedena nakon ljeta i završetka skorašnje turističke sezone.