Sustav elektroničke kontrole

Kartice uvode “pravdu” u naplatu odloženog otpada na Krku

Mladen Trinajstić

Kartice za spremnike dobit će i korisnici obuhvaćeni sustavom »od vrata do vrata« / Foto M. TRINAJSTIĆ

Kartice za spremnike dobit će i korisnici obuhvaćeni sustavom »od vrata do vrata« / Foto M. TRINAJSTIĆ

Sustav broji u spremnike odložene vreće s miješanim otpadom, a osim tih spremnika koji čine osnovu za naplatu varijabilnog dijela cijene te usluge, zaključani će biti i svi ostali spremnici kako bi se spriječilo neodgovorno i nelegalno odlaganje neodgovarajućeg otpada u takve spremnike 


KRK – Krčke jedinice lokalne samouprave započinju s opremanjem poluukopanih i ukopanih kontejnera za otpad sustavima elektroničke kontrole pristupa, kao i sustavom prepoznavanja vreća s odvojenim otpadom, a koje korisnici usluga otočne komunalne tvrtke Ponikve eko otok Krk odlažu u takve spremnike. Tako je krčki gradonačelnik Darijo Vasilić već donio odluku o provedbi postupka javne nabave radi pribavljanja takvih elektroničkih sustava, i to za svih 16 »setova« poluukopanih spremnika postavljenih na krčkom području, a to bi trebalo stajati nešto više od 170.000 eura. Isto bi, govori nam pomoćnik direktora otočnog komunalca Ivan Jurešić, koji ujedno vodi otočnu službu gospodarenja otpadom, tijekom ove godine trebale »odraditi« i ostale općine s područja otoka, kako bi se najkasnije do kraja godine na Krku u potpunosti počelo provoditi mjerenje, a potom i naplaćivanje u takve spremnike odloženog miješanog otpada.


Svi pod ključem


– I komunalno društvo Ponikve, ali i sve naše lokalne jedinice, prijavile su se lani na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost posredstvom kojeg se osiguravaju sredstva za sufinanciranje provedbe takvih mjera, na koje nas sve u smislu provedbe aktivnosti mjerenja proizvedenog otpada i naplaćivanja usluga zbrinjavanja po stvarno proizvedenim količinama obvezuje i važeća zakonska regulativa, objašnjava Jurešić.


Bez poskupljenja 


Predstavnik Ponikava rekao nam je i da po procjenama komunalca, ali i predstavnika lokalne samouprave, uvođenje novih sustava mjerenja odloženog otpada ni na koji način ne bi trebalo utjecati na podizanje cijena te usluge, posebice ne za okolišno odgovorne korisnike te usluge koji su se, s obzirom na to da je otok Krk i do sad bio šampion u odvajanju otpada, očito i dosad angažirali na selekcioniranju, ali i smanjivanju njegovih količina.

Ponikve su na taj način dobivene potpore već uložile u dobavu i postavu mjerača na vozila kojima prikupljaju i odvoze otpad, dok će lokalne jedinice sličnim elektroničkim sustavima opremati poluukopane i ukopane spremnike.


– Radi se o sustavu koji će, posredstvom kartica koje će dobiti svi korisnici usluga zbrinjavanja otpada, mjeriti, odnosno brojiti u spremnike odložene vreće s miješanim otpadom, a zbog čega će se svi takvi spremnici morati zaključati. Osim spremnika s preostalim, odnosno miješanim otpadom, mjerenje odlaganja koje će biti osnova za naplatu varijabilnog dijela cijene te usluge, zaključani će biti i svi ostali spremnici (za plastiku i metal, papir, biootpad i staklo), kako bi se na taj način spriječilo neodgovorno i nelegalno odlaganje neodgovarajućeg otpada u takve spremnike, a do kojeg bi u suprotnom zasigurno dolazilo s obzirom na to da se njihovo pražnjenje ne naplaćuje, objašnjava Jurešić.


Kartice svima


– Poluukopanim spremnicima, znaju već otočani, uglavnom se služe stanovnici mjesnih jezgri i dijelova naselja u koja zbog nekog razloga nije bilo moguće uvesti sustav od vrata do vrata, a kojim je »pokrivena« glavnina otoka, kaže nadalje Jurešić.


Ivan Jurešić / Snimio Mladen TRINAJSTIĆ


Napominje da će kartice za otvaranje, odnosno korištenje takvih spremnika, uz pomoć kojih će biti evidentirane količine odloženog otpada, dobiti i svi ostali korisnici Ponikvinih usluga kako bi, kao i do sad, mogli poslužiti u okolnostima kad se zbog nekog razloga (bilo zbog količine ili rasporeda odvoza otpada) ne mogu poslužiti svojim kućnim setovima, kao ni reciklažnim dvorištima.


Pravedniji troškovi


Mjerenje u ovom potonjem načinu odlaganja otpada, u sustavu od vrata do vrata, obavljat će se uz pomoć praćenja barkodova na kućnim kantama, brojeći učestalost pražnjenja kanti, dok će u »zajedničkim« poluukopanim, odnosno ukopanim spremnicima temelj obračuna varijabilnog dijela cijene biti broj njihova otvaranja, odnosno količine ondje odloženog otpada svakog pojedinog korisnika. Uvjeren da će se takvim sustavom naposljetku ostvariti nakane da se otočni sustav gospodarenja otpadom učini učinkovitijim, u smislu dodatnog povećanja udjela odvajanja otpada, ali i smanjenja njegovih količina te prevednije raspodjele troškova, ovisno o količinama otpada koji pojedini korisnici stvaraju, Jurešić je napomenuo i da krčki komunalci očekuju određene probleme na rješavanju kojih će biti potreban njihov, ali i pojačani angažman službi lokalne uprave.


– U implementiranju svih ovakvih novina već iskustveno možemo reći da se barem u početku uvijek primjećuje da neodgovorni pojedinci odbacuju otpad u okoliš. Nažalost, moram reći da i mi očekujemo takve pojave te se, ukazujući lokalnim upravama na potrebu pravovremenog poduzimanja dodatnih mjera u smislu postavljanja sustava vodeonadzora, kao i pojačanog angažmana komunalnih redara, pripremamo na vlastiti angažman u preveniranju i zaustavljanju takvih ponašanja.


U svakom slučaju, zajedničkim djelovanjem komunalca i komunalnih službi lokalne uprave morat ćemo se pobrinuti da unapređivanje našeg sustava gospodarenja otpadom ne rezultira povećanjem zagađenja i »uneređivanja« okoliša od onih koji zbog nekog razloga ne budu postupali na propisani način, uz ostalo i kroz sankcioniranje takvih, a što do sad, moram priznati, na Krku gotovo da uopće nije činjeno, završio je Jurešić.