Spor oko pomorskog dobra

Gordijski čvor na Krku. Inspektori zapečatili 32 kućice i 65 parcela u kampu Ježevac dok su još turisti bili tamo

Alenka Juričić Bukarica

Foto Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Obavljenim inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je pravna osoba gospodarski koristila pomorsko dobro bez pravne osnoveKRK – Doista nesvakidašnji prizor dočekao je prve posezonske goste u jednom od najboljih kvarnerskih i hrvatskih kampova – kampu Ježevac u gradu Krku. Zapečaćene parcele i mobilne kućice u rujnu, kada je kamp još itekako pun gostiju, sigurno nije turistička slika na koju ijedan gost želi naići.


Sporno je, kako se može zaključiti iz očitovanja koje smo dobili iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i komentara kompanije Valamar u čijem je sastavu krčki kamp, pomorsko dobro. Iako, nije jasno što se po pitanju korištenja pomorskog dobra promijenilo u odnosu na lani, osim što je u međuvremenu donesen novi Zakon o pomorskom dobru, koji prema nekim stručnjacima taj gordijski čvor zvan pomorsko dobro opet nije raspetljao, dapače. A uskoro bi se trebalo donijeti i novu cijenu korištenja još jedne vječne nedoumice turističkog sektora – turističkog zemljišta.


U svakom slučaju, u resornom su nam ministarstvu odgovorili da je 31. kolovoza temeljem zaprimljene prijave inspektor pomorskog dobra Uprave sigurnosti plovidbe i Lučke kapetanije Rijeka obavio inspekcijski nadzor na području Ježevac Premium Camping Resorta u Krku.


»Bez pravne osnove«
– Obavljenim inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je pravna osoba gospodarski koristila pomorsko dobro bez pravne osnove na području k.č. 4016/6, 3687 i 3691, k.o. Krk-grad, a koje su u zemljišnim knjigama upisane kao pomorsko dobro u sklopu dijela navedenog kampa, čime je pravna osoba naplatno pružala usluge smještaja gostiju u mobilnim kućicama s pripadajućim terasama, kao i na kamp parcelama s priključcima za struju i vodu. Također je utvrđeno da je ista pravna osoba naplatno pružala usluge veza na oko 35 plutača (bova) s odgovarajućim sidrenim sustavom na morskom akvatoriju ispred k.č. 4016/6 k.o. Krk-grad. Slijedom navedenog, inspektori su na licu mjesta zapečatili 32 mobilne kućice s pripadajućim terasama i 65 kamp parcela, postavljanjem službenih znakova i traka »Stop inspekcija – zabrana korištenja« – kazali su u Ministarstvu mora.


Dodali su da je nakon ispitivanja te izrade nalaza i mišljenja geodetskih vještaka te prikupljanja ostalih dokaza, planirano poduzimanje daljnjih radnji u vidu zaštite pomorskog dobra i kažnjavanja počinitelja prekršaja na pomorskom dobru uklanjanjem mobilnih kućica, priključaka, kažnjavanjem u okviru prekršajnog postupka, oduzimanjem protupravne imovinske koristi ostvarene prekršajem, odnosno poduzimanje ostalih radnji s ciljem sankcioniranja nepravilnosti utvrđenih nadzorom.


– Navedeni pečaćeni objekti mogu se ponovo koristiti ako pravna osoba stekne valjani pravni osnov za gospodarsko korištenje pomorskog dobra (koncesiju) – stoji u odgovoru resornog Ministarstva.


»Sve po zakonu«


U Valamaru, najvećoj turističkoj kompaniji, jasno, nisu stava da bespravno koriste pomorsko dobro.


– Kamp Ježevac neprekidno posluje od početka 70-ih godina prošlog stoljeća u skladu sa svim zakonskim uvjetima i propisanim kategorizacijama. Osim toga, za kamp Ježevac je u tijeku usklađenje prostornoplanske dokumentacije više i niže razine, što predstavlja preduvjet za koncesioniranje pomorskog dobra. U međuvremenu su doneseni ili je u tijeku donošenje propisa koji imaju za cilj riješiti sva pitanja vezana za režim korištenja turističkog zemljišta po kojima Valamar u cijelosti postupa. Valamar svakako pozdravlja inicijative koje imaju za cilj okončati praksu nereguliranog korištenja pomorskog dobra, o čemu se, međutim, u ovom slučaju ne radi – kazali su nam u Valamaru, dodajući da do daljnjeg nisu u mogućnosti detaljnije komentirati ova pitanja.


Prema nekim informacijama, Valamarov kamp nije jedini u kojem je došlo do pečaćenja, međutim, u resornom ministarstvu to nisu ni potvrdili ni demantirali.


PGŽ: Granicu pomorskog dobra utvrdila Vlada RH


U Primorsko-goransku županiju uputili smo pitanje je li uopće definirano pomorsko dobro na području kampa Ježevac te koji je njegov obuhvat. U Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ-a odgovorili su da je granica pomorskog dobra utvrđena Uredbom Vlade RH (NN 45/99) o određivanju granice pomorskog dobra u k.o. Krk-grad za područje autokampa Ježevac. Kompletno područje koje je obuhvaćeno utvrđenom granicom pomorskog dobra u međuvremenu je i evidentirano u katastru i zemljišnim knjigama kao pomorsko dobro.