Goruća pitanja

Cres zatražio upravljanje zgradom dućana u Stivanu: ‘Ona nema komercijalnu, ali ima društvenu vrijednost’

Walter Salković

Prije više godina Grad je pokušao preuzeti zgradu, ali Državno odvjetništvo to nije dozvolilo. Sada sam uputio dopis Ministarstvu navodeći zašto Grad treba upravljati tom zgradom, rekao je GregorovićCRES – Nešto više od dva sata trebalo je creskim gradskim vijećnicima da na svojoj četvrtoj sjednici »odrade« 17 točaka dnevnog reda, a gotovo polovina tog vremena utrošena je na aktualni sat kojim sjednica počinje. I ovog je puta najaktivniji bio trojac vijećnika Unije Kvarnera, koji su ukupno postavili 11 pitanja gradonačelniku Marinu Gregoroviću.


Daniele Surdić pitao je zašto žuri gradski sat, kada se namjerava urediti razrušeno boćalište u Orlecu, te je predložio da se označe plaže na kojima se psi ne smiju kupati, kao što su označene one na kojima je dozvoljen pristup kućnim ljubimcima. Robert Kučić pitao je može li se organizirati dežurstvo u vrtiću nakon 16 sati za roditelje koji ne mogu ranije doći po djecu, predložio je da se bolje osvijetli prolaz između Zagrebačke ulice i Melina II. te upozorio na lošu signalizaciju u predjelu Grabar. Đanino Sučić pitao je koliko je pacijenata koristilo usluge pedijatrice koja dolazi subotom i koliko sredstava Grad Cres angažira za taj program.


Nepravedan sustav


Upozorio je da na području Cresa nema službenih interventnih plovila, a planirane brodice za hitni prijevoz unesrećenih bit će smještene u Krku, Malom Lošinju i Rabu, dok je Cres opet zaboravljen. Raspitao se i za troškove Grada prilikom uvođenja plaćanja kriptovalutama te predložio da se sa situacijom u građevinskoj tvrtki Elektrovoda upoznaju gradski vijećnici.
Natalija Marelić Tumaliuan, potaknuta zatvaranjem prodavaonice u Stivanu, pitala je kako funkcionira ambulantna prodaja po selima, na što se nadovezala Eliana Zec Solina pitanjem gradonačelniku što je konkretno poduzeo za očuvanje dućana u Stivanu. Zec Solina još je predložila da se materijali za Vijeće te gradski računi dostavljaju u elektroničkom obliku, a ne na papiru te upitala što se događa s planiranim spajanjem cresko-lošinjskog i krčkog vodovoda.


Gradonačelnik Gregorović je Surdiću odgovorio da će se boćalište dovršiti, gradski sat servisirati, ali da postavljanje oznaka na svim plažama nije realno rješenje. Vijećniku Kučiću odgovorio je da creski vrtić ima puno nadstandardnih usluga, a Grad se prijavio na jedan natječaj kroz koji bi se moglo financirati popodnevno dežurstvo. Na mjestu je ocijenio primjedbu za rasvjetna tijela te rekao da će novi Odbor za promet razmotriti prijedlog za signalizaciju na Grabru, ali i u drugim dijelovima grada kako bi se olakšalo snalaženje. Sučićevo pitanje o pedijatrici iskoristio je za širi osvrt na temu zdravstvene skrbi na otoku te istaknuo da je sustav nepravedan prema Cresu jer ono što bi trebao biti standard i što građani plaćaju kroz osiguranje Grad mora dodatno plaćati kao nadstandard. Sve argumente je naveo i u dopisu ministarstvu i zatražio da liječnici dolaze u Cres jer im je to obaveza, a ne jer to Grad dodatno plaća.


Odluke jednoglasno


– Dućan u Stivanu je goruće pitanje o čemu sam već davao izjave i razgovarao u dva navrata s tvrtkom koja pruža tu uslugu. Prije više godina Grad je pokušao preuzeti vlasništvo nad zgradom, ali nam Državno odvjetništvo to nije dozvolilo. Sada sam uputio dopis Ministarstvu državne imovine navodeći sve razloge zbog kojih bi bilo dobro da Grad upravlja zgradom jer ona nema komercijalnu, ali ima društvenu vrijednost, rekao je Gregorović, a predviđeno spajanje vodovoda nazvao je krucijalnom temom o kojoj je razgovarao s ministrom Ćovićem te zajedno s komunalnom tvrtkom pisao primjedbe na e-savjetovanju.


Nakon aktualnog sata jednoglasno su prihvaćene sve predložene odluke, pa je tako pokrenut postupak stavljanja izvan snage dijela UPU-a naselja Cres, donesena odluka o izdavanju službenog glasila Grada Cresa te utvrđena najpovoljnija ponuda na natječaj za prodaju više nekretnina. Mirjana Koljevina imenovana je za ravnateljicu Dječjeg vrtića Girice, a gradonačelnik Gregorović za predstavnika Grada Cresa u upravljačko tijelo Edukacijskog centra Palače Moise. Kao dopuna dnevnog reda imenovani su članovi svih radnih tijela Gradskog vijeća, a novina je da će ih u ovom mandatu voditi isključivo gradski vijećnici.


Gradski odbori


Članovi Odbora za statutarno-pravna pitanja su: Iva Krivičić Miočić (predsjednica), Vesna Balenović Tomaš, Luka Vuković Župan, Oliver Filipas, Patricia Sablić Havić; Odbora za suradnju s jedinicama lokalne samouprave: Daniele Surdić (predsjednik), Julijana Velčić, Kristijan Jurjako, Petar Miočić, Sonja Pokupec Salković. Odbor za razvoj: Eliana Zec Solina (predsjednica), Katarina Vitić, Damir Kučica, Ivana Tarabocchia, Dunja Sladić, Irena Vidas, Ivana Balenović; Socijalnog vijeća: Natalija Marelić Tumaliuan (predsjednica), Sanja Vuković Župan, Josip Pope, Kristina Orlić, Mirjana Sušić, Božica Kučić, Branka Sepčić; Odbora za sport, kulturu i obrazovanje: Sanja Tomić (predsjednica), Frane Velčić, Tonči Zubović, Andrea Medarić, Hrvoje Sepčić; Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda: Fiorenco Pinezić (predsjednik), Vjekoslav Matić, Franko Fučić, Igor Preksavec, Jasminka Ćus Rukonić; Odbora za dodjelu javnih priznanja i određivanje naziva ulica i trgova: Robert Kučić (predsjednik), Ana Brizar, Egidio Sepčić, Jelena Šćedrov Dlačić, Tanja Horvat te Odbora za promet: Dino Cesarić (predsjednik), Marko Kaštelan, Dubravko Matić, Damir Kučić, Patris Salković.