Ka Kulturnom centru

Bili smo na radionici participativnog mapiranja kulturne baštine Malinske-Dubašnice

Mladen Trinajstić

Foto Nataša Nikolić Đerić

Foto Nataša Nikolić Đerić

Radionica je tek jedna u nizu aktivnosti koje za cilj imaju uspostavu Kulturnog centra na području Općine Malinska-DubašnicaU ugodnoj, opuštenoj ali i konstruktivnoj atmosferi, u Domu udruga Malinska-Dubašnica održana je radionica participativnog mapiranja kulturne baštine te otočne lokalne jedinice.


Radionica je tek jedna u nizu aktivnosti koje za cilj imaju uspostavu Kulturnog centra na području Općine Malinska-Dubašnica.


Kako je u toj prigodi naglasio načelnik, Robert Anton Kraljić koji je okupljene uvodno pozdravio, motivacija za osnivanjem Kulturnog centra nastala je iz želje ali i potrebe pridonošenja nastojanjima uspostave organiziranog i sustavnog upravljanja nekolicinom lokaliteta kulturno-povijesnog značaja, među ostalim i brojnih arheoloških lokaliteta na kojima se trenutno provode različiti istražni, konzervatorski ali i prezentacijski radovi.
Također, ustvrdio je općinski čelnik, intencija je i da se lokalnoj zajednici kroz osnutak i uspostavu budućeg Kulturnog centra pruži institucionalni okvir za razvoj novih kvalitetnih programa koji su do osnutka Interpretacijskog centra maritimne baštine DUBoak nedostajali ili su ih, u određenoj mjeri, organizaciono i logistički do sad “pokrivale” lokalne udruge.S ciljem uspostave ustanove koja bi odgovarala potrebama lokalnog stanovništva, a svojim stručnim djelovanjem doprinosila očuvanju kulturne baštine i razvoju kulturno-umjetničkih programa, početkom godine pristupilo se izradi Integriranog plana upravljanja kulturnom baštinom Općine Malinska-Dubašnica. Izrada plana povjerena je dr.sc. Tamari Nikolić Đerić, višoj kustosici i kulturnoj antropologinji, ujedno i autorici muzeološkog postava DUBoak-a, interpretacijskog centra maritimne baštine i stručnoj suradnici za upravljanje.


Temeljem njena dugogodišnjeg međunarodnog iskustva konzultantice za upravljanje kulturnom baštinom, Nikolić Đerić je razvoj plana započela konzultacijama s lokalnim dionicima, i to posredstvom upravo spomenute interaktivne radionice.


– Na radionici smo još jednom osvijestili da su unatoč početnoj pretpostavci o homogenosti lokalnih zajednica i grupa, gdje svi podjednako misle, žele i znaju što bi trebalo očuvati odnosno zaštititi i dalje prenositi, kulturne potrebe i percepcije vrijednosti ipak različite, kao što su raznolike i kulturne realnosti u kojima živimo, kaže nam dr. Nikolić Đerić.Iz svih inputa koje smo sakupili tijekom ove radionice jasno je, a o tome su se usuglasili i brojni entuzijasti koji su se ondje okupili, da je nužno očuvati izraze tradicijske kulture poput kanta, tanca, govora i kamene ruralne arhitekture, ali i ostaviti dovoljno prostora za razvoj kreativnosti, ponajviše kroz galerijsku djelatnost.


Funkcije budućeg Centra, prema preliminarnim rezultatima stečene spoznaje, počivale bi na istraživanju i valorizaciji, podizanju svijesti i edukaciji, kulturnoj produkciji različitih sadržaja te na sustavnoj zaštiti fizičkih spomenika i prenošenju tradicijskih znanja i vještina, nastavlja nadalje naša sugovornica.


Podsjetimo, buduća javna ustanova u kulturi trebala bi objediniti upravljanje interpretacijskim centrom maritimne baštine DUBoak, Kućom dubašljanske baštine, muzejem koji djeluje u sklopu franjevačkog samostana Sv. Marije Magdalene u Portu te arheološkim lokalitetom Cickini odnosno njemu posvećenom arheološkom zbirkom u Sv. Vidu Miholjicama.


Uz navedene fizičke jedinice, ustanova bi svojim programima trebala podržavati i umjetničku produkciju te očuvanje nematerijalne kulturne baštine.


Aktivnosti na zajedničkom promišljanju Plana upravljanja se nastavljaju te će se uskoro objaviti i tiskani upitnik kojim će stanovnici Općine još jednom moći izraziti svoje mišljenje i time oplemeniti proces konstruktivnim savjetima.


Spomenimo i da trenutno, u okolnostima izostanka odnosno nepostojanja ustanove kojoj bi upravo kultura bila u fokusu, aktivnostima i djetnošću malinskarkog DUBoak-a upravlja Komunalno društvo Dubašnica.