PROJEKT TRANSFER

Arheološki park: Moderne tehnologije će “oživjeti” antički Fulfinum u Omišlju

Mladen Trinajstić

Foto: M.C.BULLY

Foto: M.C.BULLY

Uključivanje Općine Omišalj u INTERREG program omogućit će partnerima iz više zemalja našeg susjedstva zajednički upravljački model za arheološke parkove te tehnološku nadgradnju u njihovoj prezentaciji i turističkoj valorizacijiOMIŠALJ – Osim arheoloških istražnih radova koji se iz godine u godinu pod vodstvom dr. sc. Morane Čaušević-Bully provode na lokalitetu antičkog nalazišta Fulfinum-Mirine, Općina Omišalj želi potaknuti i suvremene načine prezentacije ondje istraženih objekata i sve brojnijih i zanimljivijih »iskopanih« artefakata. Dosadašnje radove na tom lokalitetu dosad su sufinancirali Ministarstve kulture i Općine Omišalj s hrvatske strane, ali i francuske znanstvene ustanove koje stoje iza dr. Čaušević-Bully, Omišljanke s francuskom adresom te docentice na Sveučilištu Bourgogne Franche Comté i Istraživačkom zavodu UMR Chrono-Environnement, no Omišljani na kulturnom i turističkom valoriziranju svoga najvrednijeg nalazišta i budućeg arheološkog parka predano rade i kroz javno predstavljanje tog kompleksa, kao i samih zahvata.


– Popularizacija ovog lokaliteta, baš kao i arheološke znanosti u cjelini, držim, vrlo je važan, a posjetiteljima i zanimljiv segment našeg djelovanja. Prošlog smo ljeta to u praksi dokazali kroz zabilježen velik interes i otočana i turista za sudjelovanjem u programima prezentacije ovog lokaliteta i recentnih radova, a koje smo u suradnji s TZO-om Omišalj provodili tijekom istraživanja, kaže Čaušević-Bully napominjući da bi sustavnijem prezentiranju vrijednosti tog lokaliteta u budućnosti trebalo pridati više pažnje. A upravo je to jedan od prezentacijskih smjerova kojim, vođeni željom za učinkovitijom turističkom valorizacijom tog lokaliteta, Omišljani sad kreću, uz ostalo i putem realizacije dijela INTERREG programa nazvanog »Transfer – Integrirani modeli upravljanja arheološkim parkovima«.


Tehnološka nadgradnja


Projekt koji se unatoč izazovima uzrokovanim pandemijom COVID-19 bolesti polako zahuktava, podrazumijeva vrlo zanimljiv model jadransko-jonske suradnje (ADRION), a zajednički će ga provoditi partneri iz više zemalja našeg susjedstva – Albanije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Cilj je razviti, prenijeti i distribuirati zajednički upravljački model za arheološke parkove, i to u obliku koji nadilazi tradicionalni pristup njihova očuvanja.
– Model zajedničkog upravljanja testirat će se kroz pilot-akcije koje će se provoditi u šest arheoloških parkova koji sudjeluju u projektu – Urbs Salvia (Italija), Antigonea (Albanija), Ptuj (Slovenija), Dodona (Grčka) te u Omišlju, odnosno Šibeniku, predstavila nam je dr. Čaušević-Bully, objasnivši da je cilj unaprijediti i osuvremeniti prezentacijske aktivnosti unutar samih arheoloških parkova, i to korištenjem već dokazanih primjera dobre prakse u nekim sličnim takvim centrima.


– Tu ponajprije mislim na korištenje suvremenih ICT tehnologija kojima se danas već zapravo vrlo dobro može odgovoriti interesu posjetitelja kroz unapređenje načina interpretacije predstavljenih sadržaja. Projekt uređenja i tehnološkog opremanja budućeg, suvremenog arheološkog parka iza kojeg čvrsto stoji Općina Omišalj, već je popraćen nizom prostornoplanskih i projektnih dokumenata, planova i elaborata, a predstoji još golem posao na realizaciji plana koji bi, osim nizom pratećih muzeoloških i interpretacijskih sadržaja, trebao rezultirati i tehnološkom nadgradnjom koja će se realizirati posredstvom Interreg programa.


Njime će se posjetiteljima omogućiti da korištenjem suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija na samom lokalitetu, kroz elemente virtualne stvarnosti i 3D tehnologije, »razgledaju« kompleks odnosno da »opipljivije« vide, upoznaju i osjete sve njegove najvažnije objekte – objasnila je Čaušević-Bully sve što se na prostoru omišaljskog arheo-parka EU-novcem planira činiti.


Omišlju bespovratnih 140 tisuća eura

U projektnim radnim grupama, osim predstavnika omišaljske lokalne uprave, aktivno sudjeluju i predstavnici Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, TZO-a Omišalj te krčke udruge »aIPAK« koja se pod vodstvom dr. sc. Morane Čaušević-Bully usmjerava arheološkim istraživanjima i promidžbi arheologije Kvarnera. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,6 milijuna eura, od kojih je za Općinu Omišalj, kao jednog od 12 partnera, osiguran iznos od ukupno 165,2 tisuće eura, od čega će se čak 85 posto ili nešto više od 140 tisuća eura, bespovratno namaknuti iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Zastarjeli pristupi


Projekt TRANSFER, kojemu je cilj osnažiti europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju tog područja, ujedno predstavlja i pionirsku inicijativu koja je orijentirana na razvoj održivog, participativnog i cjelovitog pristupa u upravljanju arheološkim parkovima i uspostavljanju zajedničkog modela upravljanja. Iako zemlje sudionice imaju različitu političku, zakonodavnu, ekonomsku i unutarnju organizaciju, svima je zajednički zastarjeli pristup valorizaciji i upravljanju baštinom, nedostatak strateških planova i politika koje uključuju arheološka nalazišta u procesima urbanog i teritorijalnog planiranja, obrazlažu nam temeljne postavke projekta »Transfer« predstavnici omišaljske lokalne uprave.


Model zajedničkog upravljanja bit će testiran kroz pilot-akcije koje će se uskoro početi provoditi u šest arheoloških parkova pa će osim u omišaljskom, projekt biti oživotvoren i u arheo-parkovima Urbs Salvia, Antigona, Ptuj, Dodona te Bribirska glavica i Velika Mrdakovica pored Šibenika. Lekcije naučene iz pilot-akcija zajedno s participativnim doprinosima lokalnih zajednica i relevantnih dionika koristit će se za konačni pregled zajedničkog modela upravljanja, kao i za razradu strategije za održivo očuvanje i valorizaciju arheoloških parkova. Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci, a rok za provedbu svih projektnih aktivnosti i prezentaciju rezultata je lipanj 2022. godine.