Donja Supetarska Draga

Aktualizirano pitanje propadajuće nekretnine. Vlasnik pozvan da ruševnu zgradu Malin daruje Gradu Rabu

Hrvoje Hodak

Pomorsko dobro ispred nekretnine moguće je koncesionirati, a ako vlasnik to ne uredi ili ne zna što će s time, Grad će sigurno znati, kaže Nikola GrgurićRAB – Na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća Raba, tijekom aktualnog sata iznova je iskazana potreba za što bržim rješavanjem pitanja propadajuće nekretnine Malin u srcu Donje Supetarske Drage za koju je konačno prostorno-planski određena namjena.


Iznesen je i prijedlog da Grad Rab tu nekretninu kupi, a da se paralelno prodajom riješi neke od nekretnina u svojem vlasništvu koje mu ne donose prihode, poput Vile Danice u povijesnoj jezgri grada.


– Koliko bi uređeni Malin nosio Gradu, a koliko uređena Vila Danica u središtu grada, to je pitanje izračuna, kazao je gradonačelnik Nikola Grgurić. – Grad je u posljednjih pet-šest godina napravio izuzetne napore vezano za rješavanje problematike tuđe imovine na svojem području – kao što su Idila i Vjesnik – osobito državne imovine, ali i imovine u vlasništvu drugih država.
Mi smo nakon niza godina došli i do predstavnika vlasnika slovenske tvrtke Eles u čijem je posjedu ruševna zgrada, zapravo ruglo, na ulazu u autokamp Padova III i znamo da su u tijeku njihovi intenzivni pregovori s Imperial Rivierom koja je tu zgradu voljna otkupiti i srušiti. Kad je u pitanju Malin, realizacijom prostorno-planske dokumentacije Grad je s vijećnicima iz prošlog mandata stvorio uvjete da se situacija sada može početi rješavati. Ispred same nekretnine nalazi se i pomorsko dobro koje je moguće koncesionirati, a ako vlasnik to ne uredi ili ne zna što će s time, ja ga pozivam da objekt daruje Gradu, a Grad će s njime sigurno znati upravljati, zaključio je gradonačelnik.