DND OPATIJA

Vrijedna mlada aktivistica Antonia Katić glas je djece i mladih Opatije u EU-u i svijetu

Aleksandra Kućel Ilić

Poseban doprinos međunarodnim aktivnostima DND-a dala je Antonia Katić koja je još kao djevojčica bila uključena u rad našeg Dječjeg foruma – kažu u opatijskom DND-u koji slavi 70 godinaOPATIJA – U godini u kojoj obilježavamo 70. godina rada i djelovanja Društva Naša djeca Opatija željeli bismo istaknuti aktivnosti koje od 2010. godine provodimo na području zagovaranja i promoviranja Konvencije UN-a o pravima djeteta, s posebnim naglaskom na dječju participaciju ne samo u Opatiji i u našoj zemlji, već i na razini Europe i svijeta. Poseban doprinos međunarodnim aktivnostima DND-a Opatija dala je mlada aktivistica DND-a Opatija Antonia Katić koja je još kao djevojčica bila uključena u rad Dječjeg foruma DND-a Opatija – kažu u opatijskom DND-u koji je zakoračio u svoju jubilarnu godinu.


Antonia Katić, apsolventica ranog predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, zadnje tri godine pridonijela je svojim radom, trudom i zalaganjem da se glas djece i mladih Opatije i Hrvatske sve više čuje u europskim i svjetskim tijelima za dječja i ljudska prava.


Djeca vijećnici


Kako s ponosom ističu u DND-u, sudjelovala je i pripremala djecu vijećnike Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije za manifestacije kao što su bili 12. i 13. Europski forum o pravima djeteta u organizaciji Europske komisije, 2019. i 2021. godine. Radilo se o godišnjoj konferenciji koja je zamišljena kao platforma za dijalog između institucija EU-a i drugih dionika o pravima djeteta, a tijekom 2020. i 2021. godine sudjelovala je u stvaranju Europske strategije za prava djeteta 2022. – 2026. i jamstva za djecu Europske komisije. Koordinirala je rad 1. saziva NEF-a Hrvatske/Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochild Hrvatske, 2019. – 2021., te sudjelovala u izradi smjernica za provedbu sastanaka djece i odraslih Eurochild organizacije i Europske komisije, 2020. i 2021. godine.


Dobra praksa
– Intenziviranom suradnjom sa Sveučilištem u Lancashireu u Ujedinjenom Kraljevstvu (University of Central Lancashire) pri kojem djeluje Centar za participaciju djece i mladih, koji je pokrenuo web stranicu UCMC2 (U Can Make Change 2) čiji naziv predstavlja slogan »I ti možeš donijeti promjenu«, pridonijela je da se na stranici gdje se predstavljaju primjeri dobre prakse dječjega sudjelovanja/participacije iz cijeloga svijeta, predstavi i rad Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije. Na stranici se prikazuju različite mogućnosti i iskustva sudjelovanja djece u društvu, odnosno u lokalnoj zajednici, iznose se rezultati ostvareni dječjim sudjelovanjem, potiče se razmjena takvih primjera i participativnih projekata i programa djece i mladih, potiču se istraživanja djece i mladih – zaključili su iz Društva Naša djeca Opatija.


Uz sve navedeno, Antonia Katić pri DND-u Opatija vodi verificirani program Bajkaonice i kreativno stvaralački program »U susret djeci«.


– Za program Virtualne Bajkaonice, 2020. godine dobila je najveće priznanje koje se dodjeljuje za nove inovativne programe za djecu i s djecom, a koje dodjeljuje Savez DND-ova Hrvatske i Središnji koordinacijski odbor akcije »Gradovi i općine prijatelji djece«. Antonia Katić završila je puno dodatnih edukacija za rad s djecom, posebno na području dječjih prava, od kojih ističemo i dodatnu edukaciju o dječjim pravima i aktivnom dječjem sudjelovanju pri Universite de Geneve/Centre interfacultaire en droits de l’enfant, 2019. godine – naveli su iz DND-a Opatija.


Nove Antonijine zadaće


Pred neumornom Antonijom su i brojne nove zadaće poput sudjelovanja na susretu organizacija umreženih u Eurochild organizaciju »Reaching in« – načini ostvarivanja dječje participacije. Također, DND Opatija je pozvan u UN-ovu radnu skupinu protiv diskriminacije žena i djevojčica »Virtualne konzultacije s djevojkama i mladim aktivisticama«. U radu ove radne skupine sudjelovat će uz Antoniju i bivše vijećnice DGV-a Opatija Dea Orlić i Petra Josipović.


– Društvo Naša djeca Opatija od 2018. godine surađuje s organizacijom Secours Populaire Francais. U studenom 2021. godine bili smo pozvani na 38. konferenciju ove organizacije u Lyon, na kojoj sam predstavila rad DND-a i DGV-a Opatija u vrijeme COVID-19. Mogućnost predstavljanja svog rada dobili su predstavnici iz samo 20 organizacija svijeta. Pred nama je novi Regionalni sastanak u organizaciji Secours Populaire Francais koji će se održati putem zoom platforme 26. siječnja. Cilj ovog sastanaka je pružiti svim sudionicima pregled trenutačnih projekata i postojećih partnerstava na Balkanu, olakšati razmjenu informacija o aktivnostima svake udruge, a idealno bi bilo identificirati zajedničke teme od interesa na kojima bismo bili zainteresirani za rad zajedno – rekla je Antonia Katić.


Hrvatsku će predstavljati Društvo Naša djeca iz Opatije, a u radu će još sudjelovati predstavničke organizacije iz Bosne i Hercegovine, Francuske, Rumunjske, Srbije i Kosova.