Općinsko vijeće

Usvojen matuljski Prostorni plan uređenja 

Marina Kirigin

Matuljski vijećnici usvojili Prostorni plan / Foto MA. KIRIGIN

Matuljski vijećnici usvojili Prostorni plan / Foto MA. KIRIGIN

Godine 2019. doneseni su kriteriji temeljem kojih će se širiti građevinska područja naselja, kao i gospodarske zone. Temeljem tih utvrđenih kriterija pristupilo se izradi prijedloga planaMATULJI – Jednoglasnom odlukom matuljski vijećnici izglasali su četvrte izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji. Time je okončan tri godine dugi proces izrade plana. Naime, 2018. godine postupak je započeo donošenjem odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna PPU-a Općine. Godine 2019. doneseni su kriteriji temeljem kojih će se širiti građevinska područja naselja, kao i gospodarske zone. Temeljem tih utvrđenih kriterija pristupilo se izradi prijedloga plana. U tom prijedlogu obuhvaćeni su svi zahtjevi koji su pristizali od 2012. do 2019. godine, kao prijedlozi građana i gospodarskih subjekata za izmjenu prostornog plana, a obuhvaćeni su i svi zahtjevi pristigli tijekom javne rasprave. Po završenoj javnoj raspravi o prijedlogu plana svim sudionicima u javnoj raspravi poslani su pisani odgovori. Plan je potom upućen na suglasnost resornom ministarstvu i na mišljenje Zavodu za prostorno uređenje PGŽ-a. Po dobivanju suglasnosti i mišljenja, a ono Ministarstva stiglo je tek 17. veljače, ispunjeni su zakonski uvjeti da općinski vijećnici mogu odlučivati o planu.


Garaža u dvorani


Objasnila je to u uvodu matuljske prve točke dnevnog reda Smiljana Veselinović, savjetnica za komunalni sustav i prostorno uređenje Općine Matulji, nakon kojeg je kratki pregled tijeka trogodišnjeg rada te grafičkih prikaza građevinskih područja dala Ana Brusić-Batistić u ime izrađivača plana iz Urbanističkog studija Rijeka.
Vijećnici su na posljednjoj sjednici izglasali i suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja u javnoj garaži u sklopu školske sportske dvorane. Naime, po zaključivanju ugovora s koncesionarom garaže, tvrtkom Came Adriatic, koncesionar je bio dužan dostaviti prijedlog Općih uvjeta za koji su suglasnost trebali dati vijećnici. Rasprava koju je pokrenuo vijećnik Željko Grbac vodila se oko toga tko smije biti korisnik povlaštene karte za parkiranje u garaži. Grbac je smatrao da svi žitelji Općine Matulji moraju biti ravnopravni i imati pravo na povlaštenu kartu, a ne samo oni iz najužeg centra Matulja (pravne i fizičke osobe iz pet ulica u centru Matulja), kako stoji u prijedlogu. Međutim, njegov amandman da pravo na povlaštene karte imaju fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Matulji nije prošao. S 12 glasova za i četiri protiv izglasana je suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja u javnoj garaži u sklopu školske sportske dvorane.


Raskrižje u Brešcima


Vijećnik Sandro Pecman već je u više navrata u sklopu aktualnog sata na sjednici vijeća ukazivao i tražio da se riješi prometni problem u Brešcima, na samom raskrižju kao i na autobusnoj stanici iz smjera Brguda. Naveo je da je to pitanje postavio već lani u rujnu i ponovio da ga zanima u kojoj je fazi rješavanje tog problema, s obzirom na to da se na terenu ništa ne mijenja. Podsjetio je na sve ono što je bilo učinjeno – od idejnog prometnog rješenja, očitovanja Mjesnog odbora, do ishodovanja dozvola potrebnih za izvedbu novog prometnog rješenja.
Načelnik Matulja Mario Ćiković odgovorio je da je to raskršće u ingerenciji ŽUC-a, da bi oni trebali izvršiti rekonstrukciju, da Općina požuruje ŽUC te da će ih opet podsjetiti. Vijećnik Pecman pitao je i je li pokrenuto projektiranje sanitarnog čvora u matuljskom Amfiteatru, a načelnik je odgovorio da će sanitarni čvor do ljeta biti izgrađen.
Pecmanovo ponovno traženje odgovora na već postavljeno pitanje, vijećnika Vedrana Grgurića i predsjednika Vijeća Darjana Bukovića potaklo je da dodatno iskomentiraju sporost, nedorečenost u odgovorima i neefiksnost Općine, kao i javnih tvrtki od kojih vijećnici često traže odgovore.