Skinuto s dnevnog reda

Ulazak Lovrana u vlasničku strukturu Autotroleja zasad “na čekanju”

Marina Kirigin

Protivnici toga da Općina Lovran postane suvlasnik Autotroleja navodili su da bi morali snositi gubitke tog društva. Vijećnici su jednoglasno prihvatili smanjenje proračuna za 15 milijuna kunaLOVRAN – Bez rasprave, jednoglasno je usvojen drugi rebalans lovranskog proračuna na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Lovrana održanoj u Kinu Sloboda. Proračun je smanjen za oko 15 milijuna kuna, a najveće smanjenje zabilježeno je na kreditnom zaduženju od 10 milijuna kuna za investiciju uređenja Starog grada, koja se u ovoj godini neće realizirati.


Smanjeni su rashodi za članove predstavničkih tijela, smanjeni su rashodi koji su bili namijenjeni za manifestacije koje se nisu održale, a isto tako planirana je nova manifestacija Festival svjetlosti. Povećani su rashodi za Dječji vrtić Opatija jer se vezuju na kolektivni ugovor ustanove, povećani su rashodi za održavanje komunalne infrastrukture, održavanje čistoće javnih površina, zelenih površina, održavanje općinskih poslovnih prostora.


– Konkretno, izvodili su se radovi na krovu dječjeg vrtića. Isto tako, smanjeni su rashodi poslovanja općinske uprave jer neka upražnjena radna mjesta nisu popunjena. Od većih kapitalnih projekata u proračunu su ostali cesta u poduzetničkoj zoni Lokva i novi društveni dom, a za svaku od stavki je planirano 7-8 milijuna kuna. Razlog što su ovi projekti ostali u proračunu je taj što smo već preuzeli neke ugovorne obveze vezane uz financiranje iz fondova EU-a, odnosno za svaki od tih projekata već smo dobili 300-400 tisuća kuna. Isto tako, za projekt ceste u poduzetničkoj zoni Lokva pokrenut je postupak javne nabave, dakle odabir izvođača radova i očekuje se brzo zaključenje ugovora. To su razlozi zašto te investicije ostaju u proračunu, ali vjerojatno ti radovi neće započeti u ovoj godini – objasnila je Jadranka Ognjenović iz financijskog odjela Općine Lovran.
Na sjednici Vijeća, gdje su mahom sve odluke donesene bez rasprave i jednoglasno, najviše se raspravljalo o predloženom ulasku Općine Lovran u vlasničku strukturu Autotroleja. Nakon rasprave tijekom koje se moglo čuti uglavnom one koji su bili protiv toga da Općina pristupi i participira u vlasničkoj strukturi Komunalnog društva Autotrolej, uz obrazloženje da je Autotrolej gubitaš te da će kao suvlasnici morati snositi i sve daljnje gubitke tog društva, te one koji su ukazivali kakve bi mogle biti posljedice neprihvaćanja ovakvog prijedloga, odnosno ukazivali da bi to moglo ići na štetu najčešćih korisnika tog javnog prijevoza – učenika, studenta i umirovljenika, načelnik Općine Lovran Bojan Simonič odlučio je povući tu točku dnevnog reda.