Sjednica

U Matuljima žele povećati porez na kuće za odmor, poznata i nova stopa

Vladimir Mrvoš

Foto Vladimir Mrvoš

Foto Vladimir Mrvoš

Prijedlog je povisiti visinu poreza kuće za odmor s 1,99 eura po metru četvornom na 4 euraSjednica Općinskog vijeća Općine Matulji, 27. u ovom mandatu vijeća, bila je i prva sjednica koju je kao predsjednica vijeća vodila Iva Letina iz HDZ-a, zamijenivši na tom mjestu, po stranačkom dogovoru o podijeli te funkcije “na pola mandata”, Slobodana Juračića iz SDP-a.


Nova predsjednica dobro se snašla na toj funkciji i uspješno odradila 15. točaka dnevnog reda od kojih je najznačajnija i vijećnicima najzanimljivija bila 11. točka, Prijedlog Proračuna Općine Matulji za 2024. godinu i projekcija za 2025 i 2026. godinu – prvo čitanje.


Prema ovom prijedlogu Proračun Općine Matulji za 2024. godinu iznosio bi 14.205.087 eura. Uzimajući u obzir ukupno planiranu visinu Proračuna za 2024. godinu isti je u odnosu na ovogodišnji Proračun nominalno viši za +6,5% prvenstveno radi viših rashoda za nabavku dugotrajne imovine (+25,2%) budući su planirane veće investicije – građenje komunalne infrastrukture, početak izgradnje Dječjeg vrtića u Rukavcu, kao i rekonstrukcija i uređenje Doma Lisina i Doma Hangar.
Od komunalne infrastrukture izdvajaju se ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju ceste unutar poslovne zone Miklavija, cesta koje se grade sukladno sporazumu s Bina Istrom d.d., ceste unutar poslovne zone Mučići II te ceste Brešca – groblje Brešca bitne za razvoj zone društvenih sadržaja Brešca kao preduvjet izgradnje dječjeg vrtića, proširenja škole te proširenja parkirnih kapaciteta za potrebe zone.


Od društvene infrastrukture ističu se izgradnja Dječjeg vrtića u Rukavcu, energetska obnova škole Brešca, rekonstrukcija i uređenje Doma Hangar i Doma Lisina te uređenje i izgradnja dječjih igrališta.


Također, planira se nastavak prilagodbe prostorno-planske dokumentacije prema potrebama Općine. Prijedlogom Proračuna za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirano je povećanje sredstava za financiranje nekih oblika i mjera pomoći te usluga namijenjenih građanima u okviru pet društvenih djelatnosti.


Tako se planira povećanje sredstva za stipendije, odnosno povećanje iznosa stipendija ovisno o broju prijavljenih učenika i studenata, povećanje sredstava za financiranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole, povećanje naknada prema Odluci o socijalnoj skrbi (između ostalog planirano je povećanje imovinskog cenzusa i sredstva za pomoći za Uskrs i Božić) te povećanje sredstava za zdravstvene preventivne preglede kako bi se isti omogućili većem broju osoba te širi opseg pregleda.


Također, zadržavaju se sve aktivnosti i projekti unutar javnih potreba u kulturi u dijelu organizacije važnih manifestacija Općine, financiranja programa koje provode udruge, obavljanje knjižnične djelatnosti, rad Muzeja u Lipi te se povećavaju sredstva koja se izdvajaju za navedene namjene.


Prijedlogom Proračuna i projekcija kod sredstava za plaće i naknade planirano je povećanje mase za plaće i naknade službenika u općinskoj upravi te dužnosnika, kao i za potrebna nova zapošljavanja sukladno planiranoj sistematizaciji radnih mjesta.


Također, povećavaju se rashodi za zaposlene u Dječjem vrtiću Matulji sukladno pravima prema Kolektivnom ugovoru te obzirom na potrebna zapošljavanja djelatnika po izgradnji novog Dječjeg vrtića u Rukavcu.


Ukupno povećanje u odnosu na 2023. godinu iznosi 8% za 2024. godini, 13% za 2025. godinu i 20% za 2026. godini koje se odnosi na zapošljavanja za novi Dječji vrtić u Rukavcu.


Budući se Proračun donosi za trogodišnje razdoblje te uvažavajući trajanje određenih postupka i procedura oko izdavanja potrebnih dozvola ili rješavanja imovinsko-pravnih odnosa moguće je da se početak nekih od planiranih investicija prolongira u iduće proračunsko razdoblje.


Također, sagledavajući konstantno povećanje cijena na tržištu, a koje uvelike utječu na iznose ukupnih investicija, po potrebi će se pristupiti izmjenama ukoliko to bude potrebno i moguće.


Moguće je da će se dio investicija u konačnici financirati iz drugih izvora ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda, ostvarenju pomoći iz fondova EU i nacionalnih fondova te drugih okolnosti.


Ostale točke usvojene su jednoglasno, a odnosile su se na izmjene Odluka kojima se kune pretvaraju u eure, dok je nešto više rasprave bili oko točaka izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji, odnosno prijedlog Odluke o stavljanu izvan snage Detaljnog plana uređenja 7. stambene zone “Puhari”, ali i te su točke izglasane većinom glasova.


Zbog ukidanja prireza, a kako bi zadržala prihode Općina Matulji bila je prisiljena u svom prijedlogu povisiti visinu poreza kuće za odmor s 1,99 eura po metru četvornom na 4 eura, te će se time povećati prihod Općine za 16.000 eura.


Kad je riječ o povećanju poreza na dohodak, prijedlog je da niža stopa bude 21,8 %, a viša 32,8%. Simulacijom plaće od 1.735,90 eura u bruto iznosu neto plaća sa sadašnjim davanjima ona iznosi 1.200 eura.


Gubitkom prireza, a povećanje niže stope poreza na dohodak neto plaća po toj simulaciji biti će neznatno veća i iznositi će 1.208.06 eura. Riječ je o za sada smo o prijedlogu i vijećnici će sve te odluke tek izglasati.