Za starije od 65

U Matuljima krenuo projekt financiran EU novcem, formirana mobilna jedinica za pomoć starijima na terenu

Marina Kirigin

U organizaciji i provedbi projekta sudjeluju Općina Matulji, kao nositelj, i Udruga umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji, kao partner. Osigurana su bespovratna sredstva od 945.380 kunaMATULJI – Općina Matulji uspješno je započela projekt pod nazivom »Mobilna terenska jedinica za starije osobe u Općini Matulji« za koji je osigurala iz Europskog socijalnog fonda bespovratna sredstva od 945.380 kuna u stopostotnom iznosu.


U organizaciji i provedbi navedenog projekta sudjeluju: Općina Matulji, kao nositelj projekta, i Udruga umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji, kao partner na projektu.


Stariji od 65 godina


Projektom se formirala mobilna terenska jedinica na području Općine Matulji, za pružanje psihosocijalne i psihofizičke podrške osobama starijim od 65 godina, oboljelim ili u riziku od oboljenja od bolesti demencije, s naglaskom na Alzheimerovu bolest putem educiranja i bolje informiranosti populacije, s ciljem podizanja svijesti o simptomima, tijeku i liječenju bolesti, te s ciljem njezinog ranog otkrivanja, informiranja o rizičnim čimbenicima koji pogoduju nastanku bolesti, ublažavanja simptoma i napretka bolesti, te prevencije kao i pružanje psihosocijalne podrške obiteljima oboljelih osoba od demencije.
Projektom će se organizirati i preventivne aktivnosti, poticati inkluzija dementnih osoba u lokalnu zajednicu te raditi na destigmatizaciji. S obzirom na to da je projekt osmišljen kroz terenski rad, stručna osoba zaposlena na projektu, psiholog Maja Zubac,korisnike projekta posjećuje ponajviše zbog ograničenja koja bolest nameće, s ciljem pružanja podrške. Korisnike će se nastojati aktivno uključiti u savladavanje postojeće situacije i njezino prihvaćanje te, njih i njihove obitelji, osnažiti putem pružanja podrške, davanja resursa i alata za nošenje s neizvjesnim, teškim i dugotrajnim izazovima koje demencija nameće, kako bi se obitelj poticalo na aktivni angažman u zajednici, uz stjecanje svojih prava, te olakšao zahtjevan i dugotrajan proces napredovanja demencije.


Podrška na terenu


Cilj ovog projekta je pružati i podršku na terenu, kako bi korisnici podrške uspješno zadržali svoj status bračnog partnera, prijatelja i radnika, s obzirom na to da dosadašnji način života podređuju zahtjevima koje nameće briga o dementnim osobama.


Trenutno je projektom obuhvaćeno osam korisnika, a očekuje se do kraja provedbe projekta, koji završava u listopadu 2022. godine, uključivanje još korisnika. Općina Matulji poziva zainteresirane obitelji, koje imaju članove starije od 65 godina, bez obzira na postojanje znakova ili dijagnoze demencije da se informiraju, u Općini Matulji ili Udruzi umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji, o ovom obliku usluge i uključe u projekt, javili su iz Općine Matulji.