Nastavak ulaganja

Traje sanacija školjere u Lovranu, planira se dogradnja s čak 130 novih vezova

Marina Kirigin

Kamen je dopremljen iz unutrašnjeg dijela Istre – Fernando Kirigin / Foto Ma. KIRIGIN

Kamen je dopremljen iz unutrašnjeg dijela Istre – Fernando Kirigin / Foto Ma. KIRIGIN

Dogradnjom luke Lovran na njezinom zapadnom dijelu dobilo bi se oko 130 novih vezova, čime bi se zadovoljile sve trenutne potrebe stanovnika Općine LovranLOVRAN – Nakon sanacija i dohrana luke u Voloskom, lučice Dražica i one u Ičićima, te kapitalnog ulaganja u proširenje draške luke, nastavak investicija u liburnijsku obalu uslijedio je na području Općine Lovran gdje je u tijeku sanacija školjere u luci Lovran, a od sutra kreću i radovi na dohrani školjere u lučici u Medveji.– Još krajem prošle godine krenulo se s dopremom kamenog materijala za dohranu obrambenog kamenometa – školjere luke Medveja i manje sanacije školjere luke Lovran. S obzirom na sve jača nevremena praćena visokim plimama i valovima, hitno je bilo potrebno pokrenuti radove dohrane navedenih školjera koje su zbog višegodišnjeg urušavanja i dotrajalosti izgubile svoju osnovnu obrambenu funkciju od udara visokih valova. Riječ je o radovima u organizaciji Županijske lučke uprave Opatija-Lovran- Mošćenička Draga uz značajnu financijsku potporu Općine Lovran. Sanacija će biti izvršena kamenim materijalom mase 2,5 do 4 tone, a kamen je dopremljen iz unutrašnjeg dijela Istre, kamenoloma Šumber kraj Pićana u Općini Kršan. Za školjeru luke Medveja projektom je planirana dohrana u količini od 114 kubika, dok je za najnužniju sanaciju školjere luke Lovran predviđeno utrošiti oko 50 kubika kamenog materijala. Visina investicije iznosi 110.000 kuna, istaknuo je Fernando Kirigin, ravnatelj Lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga na jučer održanoj konferenciji za novinare u lovranskoj luci.


 Za najnužniju sanaciju školjere lovranske luke potrebno je oko 50 "kubika" kamenog materijala / Foto Ma. KIRIGIN

Za najnužniju sanaciju školjere lovranske luke potrebno je oko 50 “kubika” kamenog materijala / Foto Ma. KIRIGINTom prigodom dodao je da je završena izrada novog idejnog rješenja dogradnje luke Lovran koji bi trebao biti izveden u zapadnom dijelu lučkog područja.

– Radi se o tome da je zbog velike dubine, a samim time i jako velike investicije, razmatrano proširenje luke Lovran u zapadnom dijelu lučkog područja gdje su dubine svega 5-7 metara, a samim time se i visina investicije znatno smanjuje. Osim toga, dogradnjom luke Lovran na tom zapadnom, većem prostoru dobilo bi se oko 130 novih vezova, čime bi se zadovoljile sve trenutne potrebe stanovnika Općine Lovran, zaključio je ravnatelj Lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.