Sanacija odlagališta

Svi radovi na Osojnici bit će gotovi do ožujka iduće godine

Marina Kirigin

Foto Općina Matulji

Foto Općina Matulji

Ukupna vrijednost projekta sanacije odlagališta iznosi 38,5 milijuna kuna. Iz Kohezijskog fonda EU-a osigurano je bespovratnih 30 milijuna kuna, dok Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s 3,5 milijuna kunaTijekom ljetnih mjeseci radovi na sanaciji odlagališta Osojnica izvodili su se prema planiranoj dinamici i unutar zadanih rokova. Po završetku iskopa i premještanja otpada pristupilo se izradi nasipa od armiranog tla s oblogom od gabionskog zida koji je zadnjih mjeseci dosegnuo respektabilnu visinu.


Odlagalište Osojnica zatvoreno je 2018. godine s ciljem konačne sanacije i zatvaranja, prema planu Općine Matulji i Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Nakon završetka svih predviđenih radova na Osojnici, smanjit će se negativni utjecaji otpada na okoliš, posebno onečišćenje površinskih i podzemnih voda, tla te ujedno znatno smanjiti emisija stakleničkih plinova.


Ukupna vrijednost projekta sanacije odlagališta iznosi 38,5 milijuna kuna, no svakako treba istaknuti da je iz Kohezijskog fonda Europske unije osigurano 30 milijuna kuna bespovratnih sredstava, dok Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s bespovratnim iznosom od 3,5 milijuna kuna.
Marko Mlađen, inženjer na gradilištu iz tvrtke GT Trade, istaknuo je da su u protekla dva mjeseca intenzivno radili na podizanju gabionskog zida koji predstavlja najveći izazov ovoga projekta.


– Do sada je ugrađeno više od 1.850 kubičnih metara kamena u 242 metra dužine gabionskog zida koji je sada na najvišem dijelu visok 12 metara, a »rasti« će sve do 18 metara.


Ukupno je u svrhu sanacije odlagališta iskopano, premješteno i ugrađeno 125.000 »kubika« otpada, izvedeno je 3.180 »kvadrata« geosintetskih brtvenih slojeva te je ugrađeno oko 30.000 »kubika« nasipnog materijala.


Očekujemo da će svi radovi biti gotovi u ožujku 2021. godine, ovisno o vremenskim prilikama, s obzirom na to da ulazimo u period jesen-zima radova na lokaciji odlagališta otpada Osojnica – istaknuo je Mlađen.