IDS i Kvarnerska inicijativa

Štampalija i Žigulić: Zbog pokvarene političke igre HDZ-a i Dujmića te Kirigina i Komadine s druge strane Dom zdravlja već tri godine ne kreće u izgradnju

Aleksandra Kućel Ilić

Ante Štampalija i Roberto Žigulić

Ante Štampalija i Roberto Žigulić

U isto vrijeme, dok se u Opatiji po pitanju poboljšanja zdravstvenih usluga ne događa ništa, Novi Vinodolski dobiva novi Dom zdravlja i zdravstvenu uslugu na najvišem nivou - primijetili su Štampalija i ŽigulićOPATIJA Zbog pokvarene političke igre HDZ-a i Dujmića te Kirigina i Komadine s druge strane Dom zdravlja već tri godine ne kreće u izgradnju, poručili su kandidat za gradonačelnika Opatije Ante Štampalija i kandidat za njegovog zamjenika Roberto Žigulić ispred koalicije IDS-a i Kvarnerske inicijative


Postojeće stanje Doma zdravlja u Opatiji ne zadovoljava potrebe građana, te je ispod svakog standarda. Imamo problem dostupnosti, uvjeti za pružanje usluga u iznimno su lošem stanju, kao i čekaonice, te postoji problem pristupa osoba sa invaliditetom. Prodana je zgrada Doma zdravlja i sada moramo u roku dvije godine u suradnji sa Županijom realizirati novi Dom zdravlja, što uz sadašnje vodstvo nije izgledno – naveli su u press priopćenju Ante Štampalija i Roberto Žigulić ispred koalicije IDS-a i Kvarnerske inicijative.Smatraju da se prijepori oko količine iskopa na novoj lokaciji iznad groblja u Voloskom mogu riješiti kaskadnom pripremom zemljišta za navedeni projekt, “o čemu će više reći njihovi arhitekti u narednom razdoblju”.

– U isto vrijeme, dok se u Opatiji po pitanju poboljšanja zdravstvenih usluga ne događa ništa, Novi Vinodolski dobiva novi Dom zdravlja i zdravstvenu uslugu na najvišem nivou – primijetili su Štampalija i Žigulić koji predlažu podizanje nivoa usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te bolje povezivanje s tri susjedne općine.– Realizacija Doma zdravlja mora krenuti što prije na korist svih građana Liburnije. Izgradnja i kasnije upravljanje mora biti u suradnji Grada i Županije, a ne kako župan navodi da “želi prepustiti upravljanje Doma zdravlja Gradu Opatiji” – priopćili su Štampalija i Žigulić.